Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0623

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 623/2013 z dne 27. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine letnih pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

OJ L 177, 28.6.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 252 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/623/oj

28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 623/2013

z dne 27. junija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine letnih pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba) in zlasti člena 113 Uredbe,

po posvetovanju z Upravnim svetom Urada Skupnosti za rastlinske sorte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (2), določa višino pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: Urad), za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti, kakor je določeno v členu 113(2)(d) Uredbe (ES) št. 2100/94.

(2)

Finančne rezerve Urada so presegle raven, ki je potrebna za ohranjanje uravnoteženega proračuna in za zagotavljanje nemotenega poslovanja. Zato bi bilo treba letne pristojbine od leta 2014 naprej znižati.

(3)

Uredbo (ES) št. 1238/95 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za varstvo žlahtniteljskih pravic, ki ga zagotavlja Skupnost –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe (ES) št. 1238/95 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Urad zaračuna imetniku žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: imetnik) pristojbino v višini 250 EUR za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: letna pristojbina), kakor je določeno v členu 113(2)(d) osnovne uredbe.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

(2)  UL L 121, 1.6.1995, str. 31.


Top