Help Print this page 

Document 32013R0567

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 167, 19.6.2013, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 231 - 233

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/567/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/06/2013
  • Date of effect: 01/07/2012; uporaba delna uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 01/04/2013; uporaba delna uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 19/06/2013; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Izvedbena uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

19.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 567/2013

z dne 18. junija 2013

o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 (2) določa seznam tretjih držav, katerih sistem pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007. V zvezi z nekaterimi državami, naštetimi v navedeni prilogi, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 508/2012 (3), internetni naslovi nekaterih izvajalcev nadzora niso točni ali ne delujejo več.

(2)

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 določa seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje certifikatov v tretjih državah za namen enakovrednosti. V zvezi z nekaterimi izvajalci nadzora ali nadzornimi organi besedilo navedene priloge, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 508/2012 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 125/2013 (4), vsebuje napake pri kategorijah proizvodov, navedenih za nekatere tretje države.

(3)

Poleg tega je internetni naslov enega izvajalca nadzora, kot je naveden v prilogah III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008, napačen.

(4)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo treba zato ustrezno popraviti.

(5)

Zaradi pravne varnosti bi se morale popravljene določbe v zvezi z Agreco R.F. Göderz GmbH uporabljati od datuma uporabe Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 508/2012, popravljene določbe v zvezi z IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști in Organización Internacional Agropecuaria pa od datuma uporabe Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 125/2013.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EC) št. 1235/2008 se popravi:

1.

Priloga III se popravi v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2.

Priloga IV se popravi v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge II se uporablja od 1. julija 2012, točki 3 in 4 Priloge II pa od 1. aprila 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

(3)  UL L 162, 21.6.2012, str. 1.

(4)  UL L 43, 14.2.2013, str. 1.


PRILOGA I

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se popravi:

1.

V točki 5 besedila v zvezi s Kanado se vnos, ki se nanaša na CA-ORG-002, nadomesti:

„CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca“

2.

V besedilu v zvezi s Kostariko se točka 4 nadomesti:

„4.

Pristojni organ: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr“.

3.

Besedilo v zvezi z Indijo se popravi:

(a)

točka 4 se nadomesti:

„4.

Pristojni organ: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“.

(b)

V točki 5 se vnosi v zvezi z IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016,IN-ORG-019 in IN-ORG-021 nadomestijo:

„IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org“

4.

V točki 5 besedila v zvezi Japonsko se vnos, ki se nanaša na JP-BIO-005, nadomesti:

„JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/“

5.

V točki 5 besedila v zvezi s Tunizijo se vnos, ki se nanaša na TN-BIO-004, nadomesti:

„TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com“

6.

V točki 5 besedila v zvezi z Združenimi državami se vnosi, ki se nanašajo na US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 in US-ORG-055, nadomestijo:

„US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx“


PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se popravi:

1.

V točki 3 besedila v zvezi z „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se vnos, ki se nanaša na Gano, nadomesti:

„Gana

GH-BIO-151

x

x

—“

2.

V besedilu v zvezi z „BioAgriCert S.r.l.“se točka 2 nadomesti:

„2.

Internetni naslov: http://www.bioagricert.org/english/“.

3.

V besedilu v zvezi z „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ se točka 3 nadomesti:

„3.

Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:

Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Turčija

TR-BIO-158

x

x

—“

4.

V točki 3 besedila v zvezi z „Organización Internacional Agropecuaria“ se vnos za Argentino nadomesti:

„Argentina

AR-BIO-110

x

—“


Top