EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0501

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 501/2013 z dne 29. maja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne

OJ L 153, 5.6.2013, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 274 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 13/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/501/oj

5.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 501/2013

z dne 29. maja 2013

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (EGS) št. 2474/93 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 30,6 % na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“). Po preiskavi proti izogibanju se je v skladu s členom 13 osnovne uredbe ta dajatev z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 (3) razširila na uvoz določenih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Poleg tega je bilo sklenjeno, da se na podlagi člena 13(2) osnovne uredbe vzpostavi „shema izvzetij“. Podrobnosti sheme so bile določene v Uredbi Komisije (ES) št. 88/97 (4).

(2)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 1524/2000 (5) sklenil, da je treba zgoraj navedene ukrepe ohraniti.

(3)

Po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 1095/2005 (6) veljavno protidampinško dajatev povečal na 48,5 %.

(4)

Svet je oktobra 2011 po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 (7) sklenil, da je treba zgoraj navedene ukrepe ohraniti („veljavni ukrepi“).

(5)

V skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne protidampinške uredbe je Komisija marca 2012 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (8), napovedala začetek vmesnega pregleda protidampinških ukrepov v zvezi z uvozom koles s poreklom iz LRK v Unijo.

(6)

Svet je po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 maja 2013 z Uredbo (EU) št. 502/2013 (9) spremenil Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(7)

V skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 (10) je Komisija aprila 2012 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (11), napovedala začetek protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(8)

Komisija je novembra 2012 z obvestilom, objavljenemu v Uradnem listu Evropske unije  (12), sporočila, da se lahko ugotovitve sedanje preiskave uporabijo v protisubvencijski preiskavi iz uvodne izjave 7.

(9)

Komisija je maja 2013 s Sklepom 2013/227/EU (13), protisubvencijski postopek iz uvodne izjave 7 zaključila brez uvedbe ukrepov.

1.2   Zahtevek

(10)

Komisija je 14. avgusta 2012 prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, naj razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz koles s poreklom iz LRK, ter uvede registracijo uvoza koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne.

(11)

Zahtevek je vložilo Združenje evropskih proizvajalcev koles („EBMA“) v imenu treh proizvajalcev koles Unije, in sicer In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. in MAXCOM Ltd.

1.3   Začetek

(12)

Potem ko je Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, je sklenila, da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz koles s poreklom iz LRK, ter uvede registracijo uvoza koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne.

(13)

Preiskava se je začela 25. septembra 2012 z Uredbo Komisije (EU) št. 875/2012 (14) („uredba o začetku preiskave“).

(14)

Iz dokazov prima facie, ki so bili na razpolago Komisiji, je razvidno, da je po povečanju protidampinške dajatve na uvoz zadevnega izdelka, uvedenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005, kot je navedeno v uvodni izjavi 3, prišlo do občutne spremembe vzorca trgovanja, ki vključuje izvoz iz LRK, Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije v Unijo. Zdi se, da za spremembo vzorca trgovanja razen povečanja dajatve ni drugih ustreznih razlogov ali utemeljitev.

(15)

Ta sprememba je dozdevno izhajala iz pretovarjanja koles s poreklom iz LRK prek Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije v Unijo ter iz dejavnosti sestavljanja v Indoneziji, Šrilanki in Tuniziji.

(16)

Poleg tega so dokazi pokazali, da so popravljalni učinki veljavnih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek glede na količino in ceno oslabljeni. Zdelo se je, da so uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK nadomestile znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Obstajali so tudi zadostni dokazi, da so cene uvoza izdelka v preiskavi nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov.

(17)

Poleg tega je bilo dokazano, da so cene izdelka v preiskavi dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za zadevni izdelek.

1.4   Preiskava

(18)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila pristojne organe LRK, Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, proizvajalce/izvoznike v navedenih državah, uvoznike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, in industrijo Unije.

(19)

Obrazci zahtevka za izvzetje so bili poslani proizvajalcem/izvoznikom v Indoneziji, Maleziji, Šrilanki in Tuniziji, ki so bili znani Komisiji, ali prek predstavništev Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije pri Evropski uniji. Vprašalniki so bili poslani proizvajalcem/izvoznikom v LRK, ki so bili znani Komisiji, ali prek predstavništva LRK pri Evropski uniji. Vprašalniki so bili poslani tudi znanim nepovezanim uvoznikom v Uniji.

(20)

Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse zainteresirane strani so bile obveščene, da se lahko zaradi nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in posledično ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev.

(21)

Izpolnjene obrazce zahtevka za izvzetje so predložili štirje proizvajalci/izvozniki v Indoneziji, eden v Maleziji, šest v Šrilanki in dva v Tuniziji. Kitajski proizvajalci/izvozniki niso sodelovali. Izpolnjen vprašalnik so predložili trije nepovezani uvozniki v Uniji.

(22)

Komisija je izvedla preveritvene obiske v naslednjih družbah:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonezija,

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonezija,

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonezija,

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonezija,

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malezija,

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Šrilanka,

BSH Ventures Limited, Colombo, Šrilanka,

City Cycle Industries, Colombo, Šrilanka,

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Šrilanka,

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Šrilanka,

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Šrilanka,

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunizija,

Euro Cycles, Sousse, Tunizija.

1.5   Obdobje poročanja in obdobje preiskave

(23)

Obdobje preiskave („OP“) je trajalo od 1. januarja 2004 do 31. avgusta 2012. Za OP so se med drugim zbirali podatki za preiskavo domnevne spremembe vzorca trgovanja po povečanju protidampinške dajatve leta 2005. Za obdobje od 1. septembra 2011 do 31. avgusta 2012 („obdobje poročanja“) so se zbrali podrobnejši podatki, da bi se preverila morebitna oslabitev popravljalnega učinka veljavnih ukrepov in obstoj dampinga.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošni premisleki

(24)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe se je obstoj izogibanja ukrepom ocenjeval z zaporedno analizo, v kateri se je ugotavljalo, ali je v vzorcu trgovanja med LRK, štirimi zadevnimi državami in Unijo prišlo do spremembe; ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero razen uvedbe dajatve ni bilo ustreznega vzroka ali gospodarske utemeljitve; ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da je bil popravljalni učinek dajatve oslabljen glede na cene in/ali količine izdelka v preiskavi; ter ali so obstajali dokazi o dampingu v zvezi s predhodno določenimi normalnimi vrednostmi, po potrebi v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(25)

Zadevni izdelek zajema dvokolesa in druga podobna kolesa (vključno z dostavnimi tricikli, a brez enokolesnikov), brez motornega pogona, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki so trenutno uvrščena pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70 („zadevni izdelek“).

(26)

Izdelek v preiskavi je enak zgoraj opredeljenemu izdelku, vendar je poslan iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne, trenutno uvrščen pod isti oznaki KN kot zadevni izdelek („izdelek v preiskavi“).

(27)

Preiskava je pokazala, da imajo kolesa, izvožena v Unijo iz LRK, in kolesa, poslana v Unijo iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, enake osnovne fizikalne in tehnične značilnosti ter enake uporabe, zato jih je treba šteti za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

2.3   Stopnja sodelovanja in določitev obsega trgovanja

2.3.1   Indonezija

(28)

Uvoz štirih indonezijskih družb, ki so predložile zahtevek za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, je v obdobju poročanja znašal 91 % celotnega uvoza iz Indonezije v Unijo. Skupni obseg uvoza iz Indonezije je bil določen na podlagi podatkov COMEXT (15).

(29)

Podatkov, ki jih je poslala ena od družb, ni bilo mogoče preveriti, saj je družba trdila, da ni imela delovnih listov za izpolnitev obrazca za izvzetje. Zato ta družba ni mogla pojasniti in prikazati, kako je pridobila predložene podatke. Poleg tega so se podatki, ki jih je predložila, izkazali za nezanesljive, saj je bilo pri preizkusu in ponovnem izračunu predloženih podatkov na podlagi razpoložljivih knjigovodskih podatkov v prostorih družbe ugotovljeno, da so netočni (npr. nakupi, obseg proizvodnje). Preiskava je tudi pokazala, da je bil prodajni direktor družbe hkrati zaposlen pri kitajskem proizvajalcu koles, ki je bil glavni dobavitelj surovine (delov za kolesa) indonezijske družbe.

(30)

Zato je bila v skladu s členom 18(4) osnovne uredbe družba obveščena, da se informacije, ki jih je predložila, ne bodo upoštevale, poleg tega pa ji je bil odobren rok za predložitev pripomb.

(31)

Družba je navedla, da je svojo pripravljenost na sodelovanje dokazala s tem, da je predložila vse zahtevane dokumente razen delovnih listov, ki domnevno niso bili zahtevani. Vendar je bila v predpreveritvenem dopisu, ki je bil poslan družbi pred preveritvenim obiskom na kraju samem, izražena zahteva po delovnih listih. Poleg tega je družba trdila, da so na izračun vrednosti proizvodnje in nakupov vplivale napačne razlage nekega delavca ter da je bilo preverjanje izvoznih transakcij točno. V zvezi s tem je treba poudariti, da na koncu kljub številnih razlagam delavcev ni bilo mogoče uskladiti številk, zagotovljenih na kraju samem, s številkami na obrazcu za izvzetje. Uskladitev stanj v zvezi z vrednostjo izvoza je bila dejansko točna. Poleg tega delavci, ki so bili prisotni med preveritvenim obiskom, niso znali razložiti vira navedenih številk na obrazcu za izvzetje niti kako so bile številke pridobljene. Družba je tudi potrdila, da je direktor prodaje hkrati delal za kitajskega proizvajalca koles.

(32)

Zato informacij, ki jih je predložila zadevna družba, ni bilo mogoče upoštevati.

(33)

Ugotovitve v zvezi s to družbo so torej temeljile na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Druge tri družbe so se štele za sodelujoče.

2.3.2   Malezija

(34)

Uvoz edine malezijske družbe, ki je predložila zahtevek za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, je v obdobju poročanja znašal med 20 % in 30 % celotnega uvoza iz Malezije v Unijo. Skupni uvoz koles iz Malezije v Unijo je bil določen na podlagi podatkov COMEXT. Družba se je štela za sodelujočo.

2.3.3   Šrilanka

(35)

Uvoz šestih šrilanških družb, ki so predložile zahtevek za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, je v obdobju poročanja znašal 69 % celotnega uvoza iz Šrilanke v Unijo. Skupni obseg uvoza iz Šrilanke je bil določen na podlagi podatkov COMEXT.

(36)

Ena od družb je med preiskavo umaknila zahtevek za izvzetje, ker je prenehala s proizvodnjo koles v Šrilanki. Zato se podatki v zvezi s to družbo niso upoštevali.

(37)

Sodelovanje druge družbe je bilo po ugotovitvah nezadovoljivo. Predloženi podatki niso bili preverljivi, saj vrednosti in količine delov kitajskega porekla, ki jih je kupila družba, ni bilo mogoče zanesljivo določiti. Poleg tega vrednosti in količine delov, uporabljenih v proizvodnem postopku, ni bilo mogoče preveriti, saj jih je kupila tretja stran in so bili družbi poslani le za sestavljanje.

(38)

Zato je bila v skladu s členom 18(4) osnovne uredbe družba obveščena, da se informacije, ki jih je predložila, ne bodo upoštevale, poleg tega pa ji je bil odobren rok za predložitev pripomb. Družba ni predložila pripomb.

(39)

Sodelovanje neke druge družbe se je prav tako štelo za nezadovoljivo. Predloženih informacij ni bilo mogoče preveriti na kraju samem, saj družba ni zagotovila ključnih informacij. Natančneje, ni pripravila informacij, ki so bile izrecno zahtevane pred preverjanjem na kraju samem, na primer delovnih listov ali seznama povezanih družb, s čimer je ovirala postopek preverjanja. Po drugi strani se je ugotovilo, da je družba navedla nezanesljivo vrednost nakupa delov lokalnega porekla, zlasti ker se je v preiskavi med družbo in njenim lokalnim dobaviteljem delov za kolesa pokazalo vsaj nekaj povezav, ki so odstopale od običajnih razmerij med kupci in prodajalci ter jih družba ni mogla pojasniti.

(40)

V skladu s členom 18(4) osnovne uredbe je bila družba obveščena, da se informacije, ki jih je predložila, ne bodo upoštevale, poleg tega pa ji je bil odobren rok za predložitev pripomb. Družba se je odzvala z izpodbijanjem ugotovitev ter predložila dodatne dokaze in pojasnila. Nobenega od novih dokazov ni bilo mogoče sprejeti. Novih dokazov, ki so bili predloženi po obisku na kraju samem, ni bilo več mogoče preveriti, v večini primerov pa je bilo ugotovljeno, da so neskladni s pojasnili in dokazi, zbranimi na kraju samem. Ugotovljeno je bilo, da so nova pojasnila nezadostna, saj niso zadevala glavnih odprtih vprašanj, pri čemer zlasti ni bilo pojasnil v zvezi s povezanimi družbami.

(41)

Zato informacij, ki jih je predložila zadevna družba, ni bilo mogoče upoštevati.

(42)

Ugotovitve v zvezi s to družbo so torej temeljile na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

2.3.4   Tunizija

(43)

Uvoz dveh tunizijskih družb, ki sta predložili zahtevek za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, je v obdobju poročanja po podatkih COMEXT zajemal celoten uvoz iz Tunizije v Unijo. Šteli sta se za sodelujoči.

2.3.5   Ljudska republika Kitajska

(44)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 21, ni sodeloval noben kitajski proizvajalec/izvoznik. Zato so ugotovitve v zvezi z uvozom zadevnega izdelka v Unijo na eni strani in izvoza koles iz LRK v Indonezijo, Malezijo, Šrilanko in Tunizijo na drugi strani temeljile na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. V zvezi z uvozom v Unijo so se uporabili podatki iz podatkovne zbirke COMEXT. Obseg izvoza iz LRK v Indonezijo, Malezijo, Šrilanko in Tunizijo je bil določen na podlagi kitajskih nacionalnih statističnih podatkov.

2.4   Sprememba vzorca trgovanja

2.4.1   Uvoz v Unijo iz LRK, Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije

(45)

Uvoz zadevnega izdelka iz LRK v Unijo se je od leta 2005, tj. po zaostritvi protidampinških ukrepov julija 2005, zmanjšal za 38,2 % in se je v naslednjih letih še naprej zmanjševal. Skupno se je uvoz iz LRK v OP zmanjšal za več kot 80 %.

(46)

Hkrati se je uvoz izdelka v preiskavi iz Indonezije v Unijo od leta 2005 povečal in se je leta 2006 v primerjavi z letom 2004 več kot podvojil. Uvoz se je še naprej povečeval, razen leta 2009, čeprav je bil takrat še vedno na precej višji ravni kot leta 2004. Od leta 2009 do obdobja poročanja se je uvoz spet stalno povečeval. V obdobju poročanja se je uvoz iz Indonezije povečal za 157 % v primerjavi z letom 2004.

(47)

Uvoz izdelka v preiskavi iz Malezije v Unijo je bil pred povečanjem protidampinške dajatve julija 2005 zanemarljiv. Leta 2005 se je znatno povečal (za več kot dvestokrat), vendar se je leta 2009 zmanjšal za 46 %, leta 2010 pa se je spet povečal za 38 %. Čeprav se je uvoz iz Malezije leta 2011 in v obdobju poročanja spet zmanjšal, je stopnja uvoza iz Malezije v obdobju poročanja še vedno precej presegala stopnjo uvoza iz leta 2004 pred zaostritvijo protidampinških ukrepov, tj. 185 158 koles v primerjavi z 10 749 kolesi leta 2004 ali za 1 623 %.

(48)

Uvoz izdelka v preiskavi iz Šrilanke v Unijo se je po povečanju protidampinških dajatev leta 2005 znatno povečal in se je v naslednjih letih še naprej povečeval, in sicer za skoraj 500 %, najvišji pa je bil leta 2010. Leta 2011 in v obdobju poročanja se je uvoz izdelka v preiskavi iz Šrilanke zmanjšal, čeprav je še vedno precej presegal stopnjo uvoza iz leta 2004 pred zaostritvijo protidampinških ukrepov, tj. uvoz iz Šrilanke se je med letom 2004 in obdobjem poročanja skupaj povečal za 282 %.

(49)

Uvoz izdelka v preiskavi iz Tunizije v Unijo se je leta 2005, tj. po povečanju protidampinških dajatev, povečal za skoraj 30 %, leta 2006 pa za več kot 20 %. Med letoma 2006 in 2007 se je več kot podvojil, največji pa je bil leta 2007. Med letoma 2008 in 2010 se je zmanjševal, leta 2011 pa spet povečal in v obdobju poročanja spet nekoliko zmanjšal. V OP se je uvoz iz Tunizije povečal za 200,3 %.

(50)

Razpredelnica 1 prikazuje količine uvoza koles iz LRK, Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije v Unijo v OP, tj. med 1. januarjem 2004 in 31. avgustom 2012.

Razpredelnica 1

(kosi)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011–31.8.2012 (obdobje poročanja)

LRK

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Indeks (2004 = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonezija

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Indeks (2004 = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malezija

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Indeks (2004 = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Šrilanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Indeks (2004 = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunizija

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Indeks (2004 = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Vir:

statistični podatki COMEXT.

2.4.2   Izvoz iz LRK v Indonezijo, Malezijo, Šrilanko in Tunizijo

(51)

Izvoz koles iz LRK v Indonezijo se je leta 2008 najprej povečal (za 56,2 %). Med letom 2008 in obdobjem poročanja se je uvoz še naprej povečeval, z izjemo leta 2009. V OP se je izvoz iz LRK v Indonezijo povečal za skupno 83,8 %.

(52)

Izvoz koles iz LRK v Malezijo se je leta 2005, po zaostritvi protidampinških ukrepov, povečal za skoraj 30 % in se še naprej povečeval ter leta 2011 dosegel vrh, tj. povečanje za 110,8 % v primerjavi z letom 2004. V obdobju poročanja se je izvoz iz LRK v Malezijo nekoliko zmanjšal, vendar je njegova raven še vedno precej presegala raven iz leta 2004. Skupno se je kitajski izvoz v Malezijo v OP povečal za 99,6 %

(53)

Izvoz koles iz LRK v Šrilanko se je po zaostritvi protidampinških ukrepov julija 2005 prav tako povečal. Nekoliko se je zmanjšal leta 2007, v letih 2010 in 2011 pa se je v primerjavi z letom 2004 več kot podvojil. Skupno se je kitajski izvoz v Šrilanko v OP povečal za 132,5 %.

(54)

Izvoz iz LRK v Tunizijo je bil pred povečanjem protidampinških dajatev zanemarljiv. Od leta 2005 se je izvoz v Tunizijo znatno povečal, največji pa je bil leta 2008 (z 2 534 kosov leta 2004 na 389 445 kosov leta 2008). Čeprav se je izvoz iz LRK v Tunizijo po letu 2008 zmanjšal in ostal na nižji ravni, je bila njegova raven še vedno precej višja kot leta 2004. Skupno se je kitajski izvoz v Tunizijo v obdobju poročanja povečal z 2 534 koles leta 2004 na 170 772 koles.

(55)

Razpredelnica 2 prikazuje izvoz koles iz LRK v Indonezijo, Malezijo, Šrilanko in Tunizijo v OP, tj. med 1. januarjem 2004 in 31. avgustom 2012.

Razpredelnica 2

(kosi)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011–31.8.2012 (obdobje poročanja)

Indonezija

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Indeks (2004 = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malezija

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Indeks (2004 = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Šrilanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Indeks (2004 = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunizija

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Indeks (2004 = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Vir:

kitajski statistični podatki.

2.4.3   Obseg proizvodnje

(56)

Družbe v Indoneziji in Tuniziji so med letom 2009 in obdobjem poročanja povečale proizvodnjo za 54 % oziroma 24 %. Šrilanške družbe pa so v istem obdobju proizvodnjo nekoliko zmanjšale.

(57)

Edina malezijska družba, ki je sodelovala, je začela proizvajati in izvažati kolesa leta 2010. Ker ni sodelovala nobena druga družba, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o možni ravni dejanske proizvodnje izdelka v preiskavi v tej državi.

Razpredelnica 3

Proizvodnja koles sodelujočih družb v Indoneziji, Šrilanki in Tuniziji

Obseg proizvodnje v enotah

2009

2010

2011

Obdobje poročanja

Indonezija

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Indeks

100

134

154

154

Šrilanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Indeks

100

120

93

94

Tunizija

430 022

483 135

575 393

532 425

Indeks

100

112

134

124

2.5   Sklep glede spremembe vzorca trgovanja

(58)

Skupno zmanjšanje izvoza iz LRK v Unijo in vzporedno povečanje izvoza iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije v Unijo ter povečanje izvoza iz LRK v Indonezijo, Malezijo, Šrilanko in Tunizijo po zaostritvi protidampinških ukrepov julija 2005 pomeni spremembo vzorca trgovanja med zadevnimi državami na eni strani in Unijo na drugi strani v smislu člena 13(1) osnovne uredbe.

2.6   Narava izogibanja ukrepom

(59)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo vzorca trgovanja povzročiti praksa, postopek ali dejavnost, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičeni. Praksa, postopek ali dejavnost med drugim vključujejo pošiljanje izdelka, za katerega veljajo obstoječi ukrepi, prek tretjih držav ter sestavljanje delov z dejavnostjo sestavljanja v Uniji ali tretji državi. Obstoj dejavnosti sestavljanja izdelka se ugotavlja v skladu s členom 13(2) osnovne uredbe.

2.6.1   Indonezija

(60)

Izvoz štirih prvotno sodelujočih indonezijskih družb je v obdobju poročanja znašal 91 % celotnega indonezijskega izvoza v Unijo.

(61)

Pri treh od štirih prvotno sodelujočih družb v preiskavi pretovarjanje ni bilo odkrito.

(62)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 29 do 33, je bila v zvezi s četrto družbo utemeljena uporaba člena 18 osnovne uredbe. Preiskava je pokazala, da družba ni imela v lasti zadostne opreme, ki bi upravičila obseg izvoza v Unijo v obdobju poročanja, in ker ni nobene druge utemeljitve, se lahko sklene, da je bila družba vključena v prakse izogibanja prek pretovarjanja.

(63)

Kar zadeva preostali izvoz v Unijo, sodelovanja ni bilo, kot je opisano v uvodnih izjavah 29 do 33.

(64)

Zato se ob upoštevanju spremembe vzorca trgovanja, ugotovljene v uvodni izjavi 58, med Indonezijo in Unijo v smislu člena 13(1) osnovne uredbe, rezultatov preiskave glede ene indonezijske družbe iz uvodne izjave 61 ter ker se niso javili in niso sodelovali vsi indonezijski proizvajalci/izvozniki, potrdi obstoj pretovarjanja izdelkov s kitajskim poreklom prek Indonezije.

(65)

Za vsako sodelujočo družbo je bila izvedena analiza virov surovin (delov za kolesa) in stroškov proizvodnje, da bi se ugotovilo, ali pri dejavnosti sestavljanja v Indoneziji prihaja do izogibanja veljavnim ukrepom v skladu z merili člena 13(2) osnovne uredbe. Pri treh od štirih prvotno sodelujočih družb surovine s kitajskim poreklom (deli za kolesa) niso sestavljale 60 ali več odstotkov celotne vrednosti delov sestavljenega izdelka. Zato ni bilo treba preveriti, ali je bila dodana vrednost, za katero se poveča vrednost delov, vnesenih med sestavljanjem, večja od 25 % proizvodnih stroškov. V zvezi s temi tremi družbami izogibanje pri dejavnosti sestavljanja torej ni bilo ugotovljeno.

(66)

Pri četrti družbi je bil uporabljen člen 18(1) osnovne uredbe, kot je navedeno v uvodnih izjavah 29 do 33. Ker družba ni mogla zagotoviti zanesljivih podatkov, ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bila vključena v dejavnosti sestavljanja.

(67)

Zato obstoj dejavnosti sestavljanja v smislu člena 13(2) osnovne uredbe ni bil ugotovljen.

2.6.2   Malezija

(68)

Izvoz edine sodelujoče malezijske družbe je znašal med 20 % in 30 % celotnega malezijskega izvoza v Unijo v obdobju poročanja. Ta družba je začela proizvajati zadevni izdelek in ga izvažati v Unijo šele konec leta 2011. Pri tej družbi prakse pretovarjanja niso bile ugotovljene. V zvezi s preostalim izvozom v Unijo ni bilo sodelovanja, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 34.

(69)

Zato je ob upoštevanju spremembe vzorca trgovanja, ugotovljene v uvodni izjavi 58, med Malezijo in Unijo v smislu člena 13(1) osnovne uredbe in ker se niso javili in niso sodelovali vsi malezijski proizvajalci/izvozniki, mogoče skleniti, da se preostali obseg izvoza, ki ne izvira iz te družbe, lahko pripiše praksam pretovarjanja.

(70)

Zato je potrjen obstoj pretovarjanja izdelkov kitajskega porekla prek Malezije.

(71)

V primeru Malezije je bil obseg preiskave razširjen tako, da je zajel druge prakse izogibanja, ki so bile ugotovljene med preiskavo, tj. dejavnosti sestavljanja v smislu uvodne izjave 12 uredbe o začetku preiskave.

(72)

Za edino sodelujočo družbo so bila analizirana merila člena 13(2) osnovne uredbe, da bi se ugotovilo, ali pri dejavnosti sestavljanja v Maleziji prihaja do izogibanja veljavnim ukrepom. V preiskavi je bilo ugotovljeno naslednje.

(73)

Družba je začela poslovati leta 2010, torej po zaostritvi protidampinških ukrepov proti LRK. Ugotovljeno je bilo, da je bila družba izvozno usmerjena na trg Unije, saj je bila njena prodaja na domačem trgu ali v drugih tretjih državah zanemarljiva. Ugotovljeno je bilo tudi, da so deli, uporabljeni v proizvodnji, izvirali predvsem iz LRK. Zato se je štelo, da so merila iz člena 13(2)(a) osnovne uredbe izpolnjena.

(74)

Poleg tega je ta družba kupovala popolnoma razstavljene komplete koles iz LRK, razen treh vrst delov. V tem primeru je surovina kitajskega porekla (deli za kolesa) sestavljala več kot 60 % celotne vrednosti delov v končnem izdelku. Ugotovljeno je bilo tudi, da dodana vrednost, za katero se poveča vrednost delov, vnesenih med sestavljanjem, ni bila večja od 25 % proizvodnih stroškov te družbe. Merila člena 13(2)(b) so bila torej izpolnjena.

(75)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je primerjava normalne vrednosti, kakor je bila predhodno ugotovljena (glej uvodno izjavo 98), in cene izvoza družbe v Unijo v obdobju poročanja, izražene kot odstotek cene CIF meja Unije brez plačane dajatve, pri zadevni družbi pokazala znaten damping v zvezi z uvozom izdelka v preiskavi. Primerjava je bila izvedena za vsako vrsto izdelka v preiskavi, ki se je v obdobju poročanja izvažal v Unijo. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so bile izvozne cene te družbe precej nižje od stopnje odprave škode, ki je bila določena za industrijo Unije v prvotni preiskavi. Izračun je bil izveden na podlagi glavnih kategorij izdelka glede na razpoložljive informacije. Tako se je ugotovilo, da so popravljalni učinki veljavne dajatve v zvezi s cenami oslabljeni. Iz teh razlogov je bilo sklenjeno, da so bila merila iz člena 13(2)(c) osnovne uredbe izpolnjena.

(76)

Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da je bila družba vključena v dejavnost sestavljanja. Zato se obstoj dejavnosti sestavljanja v Maleziji v smislu člena 13(2) osnovne uredbe potrdi.

2.6.3   Šrilanka

(77)

Izvoz prvotno sodelujočih šrilanških družb je znašal 69 % celotnega šrilanškega izvoza v Unijo v obdobju poročanja. Za tri od šestih prvotno sodelujočih družb v preiskavi pretovarjanje ni bilo odkrito. V zvezi s preostalim izvozom sodelovanja ni bilo, kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah 35 do 42.

(78)

Zato je ob upoštevanju spremembe vzorca trgovanja, ugotovljene v uvodni izjavi 58, med Šrilanko in Unijo v smislu člena 13(1) osnovne uredbe ter ker se niso javili in/ali niso sodelovali vsi šrilanški proizvajalci/izvozniki, mogoče skleniti, da se izvoz teh proizvajalcev/izvoznikov lahko pripiše k praksam pretovarjanja.

(79)

Zato se obstoj pretovarjanja izdelkov kitajskega porekla prek Šrilanke potrdi.

(80)

Za vsako sodelujočo družbo se je izvedla analiza virov surovin (delov za kolesa) in stroškov proizvodnje, da bi se ugotovilo, ali pri dejavnosti sestavljanja v Šrilanki prihaja do izogibanja veljavnim ukrepom v skladu z merili iz člena 13(2) osnovne uredbe.

(81)

Pri treh od šestih prvotno sodelujočih družb surovine s kitajskim poreklom (deli za kolesa) niso sestavljale 60 % ali več odstotkov celotne vrednosti delov sestavljenega izdelka. Zato ni bilo treba preveriti, ali je bila dodana vrednost, za katero se poveča vrednost delov, vnesenih med sestavljanjem, večja od 25 % proizvodnih stroškov. V zvezi s temi tremi družbami izogibanje pri dejavnostih sestavljanja torej ni bilo ugotovljeno.

(82)

Pri dveh drugih družbah je bil uporabljen člen 18(1) osnovne uredbe, kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah 37 do 42, neka druga družba pa je med preverjanjem na kraju samem prekinila sodelovanje, kot je navedeno v uvodni izjavi 36. Zato obstoj dejavnosti sestavljanja v smislu člena 13(2) osnovne uredbe ni bil ugotovljen.

2.6.4   Tunizija

(83)

Izvoz sodelujočih tunizijskih družb je zajemal celoten izvoz iz Tunizije v Unijo v obdobju poročanja.

(84)

Med preveritvijo dveh sodelujočih družb pretovarjanje izdelkov s kitajskim poreklom prek Tunizije ni bilo ugotovljeno.

(85)

Za vsako sodelujočo družbo je bila izvedena analiza virov surovin (delov za kolesa) in stroškov proizvodnje, da bi se ugotovilo, ali pri dejavnosti sestavljanja v Tuniziji prihaja do izogibanja veljavnim ukrepom v skladu z merili iz člena 13(2) osnovne uredbe. Pri eni od sodelujočih družb je surovina kitajskega porekla (deli za kolesa) sestavljala več kot 60 % celotne vrednosti delov v sestavljenem izdelku. Vendar je preiskava pokazala, da je dodana vrednost, za katero se poveča vrednost delov, vnesenih med sestavljanjem, presegla 25 % proizvodnih stroškov te družbe. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da družba ni bila vključena v dejavnost sestavljanja.

(86)

V zvezi z drugo tunizijsko družbo so bila analizirana merila člena 13(2) osnovne uredbe. V preiskavi je bilo ugotovljeno naslednje.

(87)

Družba je začela poslovati leta 2006, torej po zaostritvi protidampinških ukrepov proti LRK. Ugotovljeno je bilo, da je bila družba izvozno usmerjena na trg Unije, saj je bila prodaja na domačem trgu ali v drugih tretjih državah zanemarljiva. Ugotovljeno je bilo tudi, da so deli, uporabljeni v proizvodnji, izvirali predvsem iz LRK. Zato se je štelo, da so bila merila iz člena 13(2)(a) osnovne uredbe izpolnjena.

(88)

Za zadevno družbo se je tudi ugotovilo, da je bil njen večinski delničar kitajski proizvajalec koles.

(89)

Poleg tega je družba kupovala vse dele iz LRK, zato je surovina kitajskega porekla (deli za kolesa) sestavljala več kot 60 % celotne vrednosti delov v končnem izdelku. Preiskava je tudi pokazala, da je bil edini izvajalec storitev in dobavitelj kitajskih delov povezan z zadevnim kitajskim večinskim delničarjem. Dodana vrednost, za katero se poveča vrednost delov, vnesenih med sestavljanjem, prav tako ni presegla 25 % proizvodnih stroškov te družbe. Zato se je štelo, da so merila člena 13(2)(b) osnovne uredbe izpolnjena.

(90)

Poleg tega se je med preverjanjem na seznamu izvoza v Unijo v obdobju poročanja pokazalo veliko napak, zato se je na podlagi vzorčenih prodajnih računov, ki zajemajo okrog 25 % celotnega izvoza na trg Unije, pripravila nova dokumentacija. Kot je določeno v členu 2(11) in (12) osnovne uredbe, se je nato zaradi pomanjkanja natančnih podatkov glede izvoznih poslov zadevne družbe v Unijo izvedla primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno na podlagi predhodno določene tehtane povprečne normalne vrednosti (glej uvodno izjavo 98) in tehtane povprečne izvozne cene te družbe za Unijo. Ugotovljeno je bilo, da je stopnja dampinga, izražena kot odstotek vrednosti CIF meja Unije, znatna. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so bile izvozne cene te družbe povprečno precej nižje od stopnje odprave škode, ki je bila določena za industrijo Unije v prvotni preiskavi. Izračun je bil izveden na podlagi tehtanega povprečja. Tako se je ugotovilo, da se popravljalni učinki veljavne dajatve slabijo s cenami. Zato je bilo sklenjeno, da so bila merila iz člena 13(2)(c) osnovne uredbe izpolnjena. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da je bila družba vključena v dejavnost sestavljanja.

(91)

Zato se obstoj dejavnosti sestavljanja v Tuniziji v smislu člena 13(2) osnovne uredbe potrdi.

2.7   Nezadosten drug vzrok ali gospodarska utemeljitev razen uvedbe protidampinške dajatve

(92)

V preiskavi razen izogibanja veljavnim ukrepom v zvezi z zadevnim izdelkom ni bil ugotovljen noben drug ustrezen vzrok ali gospodarska upravičenost pretovarjanja in dejavnosti sestavljanja. Razen dajatve ni bilo nobenih elementov, ki bi se lahko šteli za nadomestilo za stroške pretovarjanja in dejavnosti sestavljanja, zlasti glede prevoza in natovarjanja koles s poreklom iz LRK prek Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije.

2.8   Slabitev popravljalnega učinka protidampinške dajatve

(93)

Za oceno, ali so uvoženi izdelki v smislu količine in cene oslabili popravljalne učinke veljavnih ukrepov glede uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz LRK, so se uporabili podatki COMEXT kot najboljši razpoložljivi podatki o količini in ceni izvoza prvotno sodelujočih proizvajalcev/izvoznikov, pri katerih je bil uporabljen člen 18 osnovne uredbe, in nesodelujočih družb. Kadar je bilo primerno, so se za sodelujoče družbe, za katere se je ugotovilo, da so vključene v prakse izogibanja, uporabile količine in cene izvoza, o katerih so poročale same. Tako določene izvozne cene so se primerjale s stopnjo odprave škode za proizvajalce Unije, ki je bila določena nazadnje, tj. v vmesnem pregledu z zaključkom leta 2005 iz uvodne izjave 3.

(94)

Primerjava stopnje odprave škode, kot je bila ugotovljena v vmesnem pregledu leta 2005, in tehtane povprečne izvozne cene v obdobju poročanja sedanje preiskave je za vsako od štirih zadevnih držav pokazala znatno nelojalno nižanje cen.

(95)

Za povečanje uvoza iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije v Unijo se je štelo, da je bilo znatno v smislu količin, obravnavanih v oddelku 2.4.1 (uvodne izjave 45 do 50).

(96)

Zato je bilo sklenjeno, da so veljavni ukrepi oslabljeni v smislu količin in cen.

2.9   Dokazi o dampingu

(97)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe je bilo proučeno, ali obstaja dokaz o dampingu v povezavi s predhodno določeno normalno vrednostjo za zadevni izdelek.

(98)

V vmesnem pregledu z zaključkom leta 2005 iz uvodne izjave 3 je bila normalna vrednost določena na podlagi cen v Mehiki, za katero se je v navedeni preiskavi ugotovilo, da je ustrezna primerljiva država s tržnim gospodarstvom za LRK („normalna vrednost, ki je bila predhodno določena“).

2.9.1   Indonezija

(99)

Za znaten del indonezijskega izvoza je bilo ugotovljeno, da gre za dejansko indonezijsko proizvodnjo, ki jo izvažajo tri indonezijske družbe, za katere se je ugotovilo, da niso vključene v prakse izogibanja, kot je navedeno v uvodnih izjavah 61 in 65. Zato so se za določitev izvoznih cen iz Indonezije, na katere vplivajo prakse izogibanja, obravnavali le nesodelujoči proizvajalci/izvozniki. V ta namen so se uporabila najboljša razpoložljiva dejstva in se določile izvozne cene na podlagi povprečne izvozne cene koles iz Indonezije v Unijo v obdobju poročanja po podatkih COMEXT.

(100)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno se je vrednost popravila s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem so se izvedle prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja, ki jih je predložila industrija Unije v svoji zahtevi za sedanjo preiskavo.

(101)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila predhodno določena, in tehtanih povprečnih izvoznih cen Indonezije v obdobju poročanja ter izražen kot odstotek cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(102)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

2.9.2   Malezija

(103)

Zaradi slabega sodelovanja proizvajalcev izdelka v preiskavi v Maleziji, je bilo treba izvozne cene iz Malezije določiti na podlagi razpoložljivih dejstev, tj. na povprečni izvozni ceni koles v obdobju poročanja po podatkih COMEXT.

(104)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila vrednost popravljena s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem so bile izvedene prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja. Glede na slabo sodelovanje so ustrezne prilagoditve temeljile na informacijah, ki jih je industrija Unije predložila v svojem zahtevku za sedanjo preiskavo.

(105)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila predhodno določena, in tehtanih povprečnih izvoznih cen Malezije v obdobju poročanja ter izražen kot odstotek cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(106)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

2.9.3   Šrilanka

(107)

Ker je bilo sodelovanje iz Šrilanke slabo, je bila izvozna cena določena na podlagi razpoložljivih dejstev, tj. na povprečni izvozni ceni koles v obdobju poročanja po podatkih COMEXT, navzkrižno preverjenih z razpoložljivimi izvoznimi podatki družb, ki niso vključene v prakse izogibanja.

(108)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila vrednost popravljena s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem in ker ni bilo na voljo nobenih drugih informacij, so se izvedle prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja na podlagi informacij, ki jih je predložila industrija Unije v svojem zahtevku za sedanjo preiskavo.

(109)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila predhodno določena, in tehtanih povprečnih izvoznih cen Šrilanke v obdobju poročanja ter izražen kot odstotek cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(110)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

2.9.4   Tunizija

(111)

Izvozna cena je bila določena na podlagi povprečne izvozne cene koles v obdobju poročanja po podatkih COMEXT, navzkrižno preverjenih z izvoznimi podatki družbe, ki ni vključena v prakse izogibanja.

(112)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila vrednost popravljena s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem so se izvedle prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja na podlagi informacij, ki jih je predložila industrija Unije v svojem zahtevku za sedanjo preiskavo.

(113)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila predhodno določena, in tehtanih povprečnih izvoznih cen Tunizije v obdobju poročanja ter izražen kot odstotek cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(114)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

3.   UKREPI

(115)

Glede na navedeno se je ugotovilo izogibanje dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz koles s poreklom iz LRK, in sicer s pretovarjanjem prek Indonezije, Malezije in Šrilanke ter dejavnostjo sestavljanja prek Malezije in Tunizije v smislu člena 13 osnovne uredbe.

(116)

V skladu s prvim stavkom člena 13(1) osnovne uredbe bi bilo treba veljavne ukrepe za uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK razširiti na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne.

(117)

Ukrepi, ki jih je treba razširiti, so trenutno določeni ukrepi iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011, ki je dokončna protidampinška dajatev v višini 48,5 %, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije, pred plačilom carine.

(118)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da je treba uporabljati vse razširjene ukrepe za uvoz, za katerega pri vstopu v Unijo velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba pobrati dajatve na navedeni registrirani uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije.

4.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

4.1   Indonezija

(119)

Štiri družbe v Indoneziji, ki so zahtevale izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, so predložile izpolnjen obrazec za izvzetje.

(120)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 29 do 33, je bila pri eni od družb utemeljena uporaba člena 18. Zato ob upoštevanju ugotovitev v zvezi s spremembo vzorca trgovanja in pretovarjanja iz uvodne izjave 58 izvzetja tej družbi ni mogoče odobriti.

(121)

Pri drugih treh sodelujočih družbah v Indoneziji, ki so zahtevale izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, se ni ugotovila vključenost v prakse izogibanja, ki so predmet te preiskave, kot je navedeno v uvodni izjavi 65. Poleg tega so ti proizvajalci lahko dokazali, da niso povezani s proizvajalci/izvozniki, ki so vključeni v prakse izogibanja, niti s kitajskimi proizvajalci/izvozniki koles. Zato se je tem trem družbam lahko odobrilo izvzetje iz razširjenih ukrepov.

4.2   Malezija

(122)

Ena družba v Maleziji, ki je zahtevala izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, je predložila izpolnjen obrazec za izvzetje.

(123)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 72 do 76, se je za to družbo ugotovilo, da je vključena v prakse izogibanja. Zato ob upoštevanju ugotovitev v zvezi s spremembo vzorca trgovanja in pretovarjanja iz uvodne izjave 58 tej družbi izvzetja ni mogoče odobriti.

4.3   Šrilanka

(124)

Šest družb v Šrilanki, ki so zahtevale izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, je predložilo izpolnjene obrazce za izvzetje.

(125)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 36, je ena od družb med preiskavo umaknila svoj zahtevek za izvzetje, zato ob upoštevanju ugotovitev v zvezi s spremembo vzorca trgovanja in pretovarjanja iz uvodne izjave 58 tej družbi izvzetja ni mogoče odobriti.

(126)

Pri drugih dveh družbah je bila utemeljena uporaba člena 18 osnovne uredbe, kot je navedeno v uvodnih izjavah 36 do 42, zato ob upoštevanju ugotovitev v zvezi s spremembo vzorca trgovanja in pretovarjanja iz uvodne izjave 58 tema družbama izvzetja ni mogoče odobriti.

(127)

Pri drugih treh sodelujočih družbah v Šrilanki, ki so zahtevale izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, se ni ugotovila vključenost v prakse izogibanja, ki so predmet sedanje preiskave, kot je navedeno v uvodnih izjavah 80 in 81. Poleg tega so ti proizvajalci lahko dokazali, da niso povezani z družbami, za katere je bilo ugotovljeno izogibanje, niti s kitajskimi proizvajalci/izvozniki koles. Zato se je tem družbam lahko odobrilo izvzetje iz razširjenih ukrepov.

4.4   Tunizija

(128)

Dve družbi v Tuniziji, ki sta zahtevali izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, sta predložili izpolnjene obrazce za izvzetje.

(129)

Za eno družbo se je ugotovilo, da ni vključena v prakse izogibanja, ki so predmet sedanje preiskave. Poleg tega je ta proizvajalec lahko dokazal, da ni povezan z družbami, za katere je bilo ugotovljeno izogibanje, niti s kitajskimi proizvajalci/izvozniki koles. Zato se je tej družbi lahko odobrilo izvzetje iz razširjenih ukrepov.

(130)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 89, se je za drugo družbo ugotovilo, da je vključena v prakse izogibanja. Zato ob upoštevanju ugotovitev v zvezi s spremembo vzorca trgovanja in pretovarjanja iz uvodne izjave 58 izvzetja ni mogoče odobriti.

4.5   Posebni ukrepi

(131)

V tem primeru se šteje, da so za zagotovitev pravilne uporabe takih izvzetij potrebni posebni ukrepi. Taki posebni ukrepi so zahteva za predložitev veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je v skladu z zahtevami iz Priloge k tej uredbi. Za uvoz, ki ga tak račun ne spremlja, velja razširjena protidampinška dajatev.

4.6   Novi proizvajalci/izvozniki

(132)

Brez poseganja v člen 11(3) osnovne uredbe bodo morali drugi proizvajalci/izvozniki v Indoneziji, Maleziji, Šrilanki in Tuniziji, ki se niso javili v tem postopku in v obdobju poročanja niso izvažali izdelka v preiskavi v Unijo ter bi hoteli vložiti zahtevek za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) osnovne uredbe, izpolniti vprašalnik, s pomočjo katerega bo Komisija določila, ali se jim lahko odobri izvzetje. Tako izvzetje se lahko odobri po oceni razmer na trgu izdelka v preiskavi, proizvodne zmogljivosti in izkoriščenosti zmogljivosti, naročil in prodaje, verjetnega nadaljevanja praks, za katere ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičene, ter dokazov o dampingu. Komisija običajno opravi tudi preveritveni obisk na kraju samem. Zahtevek je treba nemudoma nasloviti na Komisijo, in sicer z vsemi pomembnimi informacijami, zlasti v zvezi z vsako spremembo dejavnosti družbe, povezano s proizvodnjo in prodajo.

(133)

Kadar je izvzetje utemeljeno, se razširjeni veljavni ukrepi ustrezno spremenijo. Nato se bo vsako odobreno izvzetje spremljalo, da se zagotovi skladnost z njegovimi pogoji.

5.   RAZKRITJE

(134)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in stališčih, na katerih temeljijo navedene sklepne ugotovitve, ter pozvane k predložitvi pripomb.

(135)

Ena indonezijska družba je ponovila svoje trditve iz uvodne izjave 31, ne da bi predložila nove utemeljene dokaze. Kot je navedeno v uvodni izjavi 29, podatkov, ki jih predložila družba, ni bilo mogoče preveriti, saj družba ni imela nobene delovne dokumentacije, s katero bi utemeljila podatke, navedene v obrazcu za izvzetje. Poleg tega se je ugotovila netočnost predloženih podatkov, ki so se preizkusili in ponovno izračunali na podlagi razpoložljivih knjigovodskih podatkov v prostorih družbe, tj. na podlagi nakupov in obsega proizvodnje. Zato se te trditve zavrnejo.

(136)

Ena malezijska družba je trdila, da Komisija ne bi smela zavrniti njenega zahtevka za izvzetje zgolj zato, ker je teža delov kitajskega porekla v proizvodnih stroških koles le nekoliko presegala 60-odstotni prag. Poleg tega je družba predložila nekatere račune za nakup delov, ki naj bi bili napačno navedeni kot s poreklom iz LRK, v resnici pa so bili iz Indonezije.

(137)

V zvezi s tem je treba poudariti, da so pragi v členu (13)(2)(b) osnovne uredbe zelo jasno določeni, in torej ni pomembno, za koliko teža delov s kitajskim poreklom v proizvodnih stroških koles presega 60-odstotni prag, temveč da bi morali deli s kitajskim poreklom v proizvodnih stroških koles predstavljati manj kot 60 %. Poleg tega teh računov ni bilo mogoče izslediti na seznamu nakupov, ki ga je predložila družba, in tudi vrednost predloženih računov ni bila tako bistvena, da bi spremenila prvotno oceno Komisije. Zato se te trditve zavrnejo.

(138)

Poleg tega je zadevna družba trdila, da ni ustrezne pravne podlage za zavrnitev njenega zahtevka za izvzetje, saj so sklepi temeljili na izračunih, ki niso upoštevali individualnega položaja zadevne družbe. Na to trditev je družba prejela dodatna pojasnila na podlagi analize v uvodnih izjavah 72 do 75.

(139)

Nadalje je družba trdila, da povečanje uvoza izdelka v preiskavi s strani zadevne družbe sovpada s sprostitvijo splošnega sistema preferencialov za Malezijo, zato povečanje izvoza družbe v Unijo leta 2010 zaradi zaostritve protidampinških ukrepov, uvedenih proti LRK, ni gospodarsko upravičeno. V odzivu na ta argument se je štelo, da medtem ko bi sprostitev pravil splošnega sistema preferencialov lahko prispevala k motivaciji družbe za izvoz v Unijo, to ni v nasprotju z ugotovitvijo, da je družba začela poslovati po povečanju protidampinških dajatev za LRK in da so njeni deli izvirali zlasti iz LRK (glej uvodno izjavo 73). Zato je bil ta argument družbe zavrnjen.

(140)

Ista družba je tudi trdila, da predloženi podatki o vrednosti kupljenih in porabljenih delov za kolesa niso bili ustrezno preverjeni, saj ni bilo razlikovanja med kupljenimi in porabljenimi deli. V zvezi s tem je treba poudariti, da se je na podlagi podatkov, ki jih je predložila družba, ugotovilo, da so vrednosti kupljenih in porabljenih delov enake. Poleg tega so predložene vrednosti kupljenih delov leta 2011 ustrezale vrednosti porabljenih delov iz letnega poročila družbe za leto 2011. Predloženi podatki o kupljenih in porabljenih delih za obdobje poročanja in za leto 2010 so bili sprejeti, kot jih je navedla družba. Zato je bil argument zavrnjen.

(141)

Zadevna družba je predložila dodatne razčlenitve stroškov po modelih izdelka, s katerimi je dokazala svojo domnevno skladnost z zahtevo, da deli z izvorom iz LRK ne presegajo 60 % celotne vrednosti delov sestavljenega izdelka. Te informacije so bile v nasprotju z razčlenitvami stroškov po modelih, zbranimi in preverjenimi za izbrane modele na kraju samem, ki so potrdile neskladnost družbe s 60-odstotnim pragom. Nove informacije, ki jih je v zvezi s tem predložila družba, niso bile podprte z nobenimi dokazi in so bile v bistvu v nasprotju s preverjenimi informacijami. Zato se navedene informacije niso upoštevale.

(142)

Poleg tega je družba trdila, da je ravnala v dobri veri in domnevno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1063/2010 (16), ki določa veljavna pravila o poreklu. V zvezi s tem je treba opozoriti, da protisubvencijska preiskava ni namenjena preverjanju skladnosti z veljavnimi pravili o poreklu. V okviru sedanje protisubvencijske preiskave takšno preverjanje ni bilo izvedeno in zato domnevne skladnosti s pravili o poreklu v tem primeru ni mogoče potrditi. Iz navedenih razlogov domnevna skladnost s pravili o poreklu v tem primeru nikakor ne izključuje možnosti izogibanja, kot je opredeljeno v členu 13(2) osnovne uredbe (17). Na podlagi tega se argument zavrne.

(143)

Družba je še trdila, da bi bilo treba izračun stopnje dampinga izvesti na podlagi podatkov, ki so specifični za družbe. Ta zahtevek je bil sprejet, kot je razvidno iz uvodne izjave 75, in družba je bila o tem ustrezno obveščena.

(144)

Neka družba iz Šrilanke je izpodbijala upoštevnost dokumentov, zahtevanih med preveritvenim obiskom, in je glede na to trdila, da njen zahtevek za izvzetje ne bi smel biti zavrnjen. V zvezi s tem je treba poudariti, da so dokumenti, ki izkazujejo poreklo uporabljenih delov pri sestavljanju koles, izvoženih v Unijo, zelo pomembni za oceno skladnosti s pogoji člena 13(2)(b). Kot je navedeno v uvodni izjavi 37, podatkov, ki jih je predložila družba, tudi ni bilo mogoče preveriti. Poleg tega je družba na kraju samem priznala, da deli, kupljeni iz LRK, dejansko niso bili zabeleženi v njenih računih, zato ni bilo mogoče ugotoviti skladnosti z merili, določenimi v členu 13(2) osnovne uredbe. Zato se navedene trditve zavrnejo.

(145)

Druga družba iz Šrilanke je trdila, da ne bi umaknila svojega zahtevka za izvzetje, če bi vedela, da lahko za izvoz iz Šrilanke v Unijo velja protidampinška dajatev, kakor je bila razširjena na Šrilanko od začetka preiskave. Vendar je treba poudariti, da se za družbo v času njenega umika zahtevka za izvzetje šteje, da je bila seznanjena z morebitno uporabo protidampinške dajatve, kakor je bila razširjena od datuma registracije uvoza iz Šrilanke v Unijo, tj. od začetka preiskave proti izogibanju. Družba je bila o tej posledici obveščena trikrat, in sicer v uvodni izjavi 20 uredbe o začetku preiskave, med zaslišanjem na začetku preiskave in med obiskom na kraju samem. Zato te trditve ni bilo mogoče sprejeti.

(146)

Druga družba iz Šrilanke je predložila nove informacije, ki bi jih morala predložiti pred preveritvenim obiskom in jih zaradi zaključne faze preiskave ni bilo več mogoče preveriti. Poleg tega je družba trdila, da je predložila vse zahtevane informacije.

(147)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 39 in 40, družba ni predložila vseh zahtevanih informacij za preverjanje na kraju samem. Zlasti se je ugotovilo, da je vrednost nakupa delov lokalnega porekla po navedbah družbe nezanesljiva. Zato skladnosti z merili iz člena 13(2) osnovne uredbe ni bilo mogoče potrditi.

(148)

Poleg tega je družba trdila, da je pri obisku na kraju samem prišlo do nepravilnosti, in sicer v zvezi z njegovo dolžino in jezikovnimi težavami. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bila družba ustanovljena pred kratkim, zato je bil za preverjanje načrtovan le en dan. Preverjanje se je izvedlo v enem delovnem dnevu. Na koncu preverjanja družba ni zaprosila za možnost, da predloži morebitne dodatne informacije, ki jih med preverjanjem ni mogla zagotoviti.

(149)

Poleg tega je bila družba pred preverjanjem na kraju samem obveščena, da bo preverjanje izvedeno v angleškem jeziku, čemur ni ugovarjala. Komisijo je med preverjanjem na kraju samem za pomoč pri morebitnih jezikovnih težavah v komunikaciji spremljal tudi tolmač. Prav tako je treba poudariti, da je družba med preveritvenim obiskom večino dokumentov predložila v angleškem jeziku, vključno z dokumenti v zvezi z vodenjem računov.

(150)

Glede na navedeno se vse trditve družbe zavrnejo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Glede na namen te uredbe se dokončna protidampinška dajatev, ki se uporablja za „vse druge družbe“, uvedena s členom 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 na uvoz dvokoles in drugih podobnih koles (vključno z dostavnimi tricikli, a brez enokolesnikov), brez motornega pogona, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, razširi na uvoz dvokoles in drugih podobnih koles (vključno z dostavnimi tricikli, a brez enokolesnikov), brez motornega pogona, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70 (oznaki TARIC 8712003010 in 8712007091), razen tistih, ki so jih proizvedle spodaj navedene družbe:

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Indonezija

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonezija

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonezija

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonezija

B767

Šrilanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Šrilanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Šrilanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Šrilanka

B770

Tunizija

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunizija

B771

2.   Uporaba izvzetij, ki jih Komisija odobri v skladu s členom 2(2) te uredbe, je za družbe, poimensko navedene v odstavku 1 tega člena, pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge k tej uredbi, carinskim organom držav članic. Če ta račun ni predložen, se uporabi protidampinška dajatev v skladu z odstavkom 1 tega člena.

3.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz, poslan iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne, registriran v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 875/2012 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009, razen za uvoz, ki ga proizvedejo družbe iz odstavka 1.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zahtevala izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Telefaks: +32 22956505

2.   Komisija lahko v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009 po posvetovanju s svetovalnim odborom s sklepom odobri izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1 te uredbe, za uvoz družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo (EU) št. 990/2011.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 875/2012.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 2013

Za Svet

Predsednik

R. BRUTON


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 228, 9.9.1993, str. 1.

(3)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(4)  UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

(5)  UL L 175, 14.7.2000, str. 39.

(6)  UL L 183, 14.7.2005, str. 1.

(7)  UL L 261, 6.10.2011, str. 2.

(8)  UL C 71, 9.3.2012, str. 10.

(9)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.

(10)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(11)  UL C 122, 27.4.2012, str. 9.

(12)  UL C 346, 14.11.2012, str. 7.

(13)  UL L 136, 23.5.2013, str. 15.

(14)  UL L 258, 26.9.2012, str. 21.

(15)  COMEXT je podatkovna zbirka statističnih podatkov o zunanji trgovini, ki jih vodi Eurostat.

(16)  UL L 307, 23.11.2010, str. 1.

(17)  Glej tudi prejšnje primere, npr. uvodno izjavo 48 Uredbe Sveta (ES) št. 388/2008 (UL L 117, 1.5.2008, str. 1).


PRILOGA

Izjava, ki jo podpiše odgovorna oseba subjekta, ki je izdal trgovinski račun, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(2) v naslednji obliki:

1.

ime in položaj odgovorne osebe subjekta, ki je izdal trgovinski račun;

2.

naslednja izjava: „Podpisani potrjujem, da je (količino) (zadevni izdelek), prodanega za izvoz v Evropsko unijo, ki jo zajema ta račun, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so podatki v tem računu popolni in resnični.“;

3.

datum in podpis.


Top