EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0480

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 glede obdobja prostovoljne analize nekaterih pesticidov Besedilo velja za EGP

OJ L 139, 25.5.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 236 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; razveljavil 32014R0400

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/480/oj

25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 glede obdobja prostovoljne analize nekaterih pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), in zlasti člena 28 ter člena 29 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (2) med drugim za leto 2013 določa prostovoljno analizo nekaterih pesticidov, zlasti tistih, ki so bili na novo dodani programu z navedeno izvedbeno uredbo ali tistih s težavno opredelitvijo ostanka, da se uradnim laboratorijem omogoči dovolj časa za validacijo metod, potrebnih za analizo navedenih pesticidov. Ker uradni laboratoriji še vedno potrebujejo nekaj časa za validacijo metod, potrebnih za analizo navedenih pesticidov, bi bilo treba analizo teh pesticidov v letu 2014 še nadalje opravljati prostovoljno.

(2)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 788/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opomba (g) v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 788/2012 se nadomesti z naslednjim:

„(g)

Analiza je v letih 2013 in 2014 prostovoljna.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 235, 1.9.2012, str. 8.


Top