EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0460

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 460/2013 z dne 16. maja 2013 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor kot odgovor na tretji delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 36/2013

OJ L 133, 17.5.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/460/oj

17.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 460/2013

z dne 16. maja 2013

o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor kot odgovor na tretji delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 36/2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), zlasti člena 186 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 36/2013 (2) je odprla stalni javni razpis za tržno leto 2012/2013 za uvoz sladkorja z oznakama KN 1701 14 10 in 1701 99 10 po znižani carinski dajatvi.

(2)

V skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 36/2013 se bo Komisija ob upoštevanju ponudb, prejetih v odgovor na delni javni razpis, odločila o tem, ali bo določila najnižjo carinsko dajatev za osemmestno oznako KN.

(3)

Na podlagi ponudb, prejetih na tretji delni javni razpis, se najmanjša carinska dajatev določi za sladkor z oznakama KN 1701 14 10 in 1701 99 10.

(4)

Da bi trg hitro spodbudili in zagotovili učinkovito upravljanje ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tretji delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 36/2013, se ob upoštevanju časovnega roka za predložitev ponudb, ki je potekel 15. maja 2013, določi najmanjša carinska dajatev v skladu s Prilogo k tej uredbi za sladkor z oznakama KN 1701 14 10 in 1701 99 10

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 16, 19.1.2013, str. 7.


PRILOGA

Najnižje stopnje carinskih dajatev

(EUR/t)

Osemmestna oznaka KN

Najnižje stopnje carinskih dajatev

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Minimalna carinska dajatev ni določena (vse ponudbe zavrnjene).

(X)

Ni ponudb.


Top