EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0437

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 437/2013 z dne 8. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Mehiko na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovoli uvoz določenega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo Besedilo velja za EGP

OJ L 129, 14.5.2013, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 245 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/437/oj

14.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 437/2013

z dne 8. maja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Mehiko na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovoli uvoz določenega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (2) določa, da sta uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljena samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov iz stolpcev 1 in 3 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 798/2008 tudi določa pogoje, ki jih mora tretja država, ozemlje, območje ali kompartment izpolnjevati, da se šteje za prosto visoko patogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI), in ustrezne zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za blago, namenjeno uvozu v Unijo.

(3)

Mehika je na seznamu v tabeli iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 navedena kot tretja država, iz katere se jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov, in jajčni izdelki lahko uvozijo v Unijo, če jih spremlja ustrezno spričevalo, navedeno v stolpcu 4 tabele iz dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(4)

Za jajčne izdelke spričevalo iz stolpca 4 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 vključuje potrdilo o zdravstvenem stanju živali, da prihajajo iz obrata, ki je prost HPAI. Poleg tega navedeno potrdilo potrjuje, da ni bilo nobenega izbruha HPAI vsaj zadnjih 30 dni na območju s polmerom 10 kilometrov od navedenega obrata ali da so bili jajčni izdelki predelani v skladu z eno od obdelav iz navedenega spričevala.

(5)

Leta 2012 je bilo v državi Jalisco v Mehiki, na območju z veliko gostoto gospodarstev za rejo perutnine, potrjenih več izbruhov HPAI podtipa H7N3. Mehika je uporabila politiko pokončanja in uničenja okuženih živali ter opravila nujno cepljenje proti aviarni influenci za nadzor izbruhov.

(6)

Najnovejši izbruh epidemije HPAI je bil potrjen na koncu septembra 2012 in Mehika je decembra 2012 izjavila, da so izbruhi izkoreninjeni.

(7)

Dne 8. januarja 2013 je Mehika Komisijo uradno obvestila o dveh izbruhih HPAI podtipa H7N3 pri perutnini na svojem ozemlju v državi Aguascalientes. Bolezen se je razširila tudi v državi Jalisco in Guanajuato.

(8)

Glede na potrditev izbruhov HPAI se ozemlje Mehike ne sme več šteti za prosto navedene bolezni.

(9)

Ponovitev izbruhov HPAI povečuje dvome v učinkovitost ukrepov, vključno s cepljenjem, ki se v Mehiki uporabljajo za nadzor HPAI.

(10)

Za uvoz jajčnih izdelkov, ki so bili obdelani z enim od postopkov, določenih v ustreznem spričevalu iz stolpca 4 tabele v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, in ki izvirajo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, ki niso prosti HPAI, velja, da pomenijo zanemarljivo tveganje za vnos virusa v Unijo.

(11)

Vendar bi bilo treba glede na hitro širjenje bolezni HPAI in tveganje, da mehiški pristojni organ izbruhov HPAI morda ne bo odkril pravočasno, začasno prepovedati uvoz jajčnih izdelkov iz Mehike v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, dokler ta država ne bo zagotovila zadovoljivih jamstev.

(12)

Uredbo (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.


PRILOGA

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Mehiko nadomesti z naslednjim:

„MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17. maj 2013“

 

 

 

 


Top