Help Print this page 

Document 32013R0437

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 437/2013 z dne 8. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Mehiko na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovoli uvoz določenega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 129, 14.5.2013, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 245 - 247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/437/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 08/05/2013
  • Date of effect: 17/05/2013; začetek veljavnosti datum objave +3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Izvedbena uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

14.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 437/2013

z dne 8. maja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Mehiko na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovoli uvoz določenega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (2) določa, da sta uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljena samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov iz stolpcev 1 in 3 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 798/2008 tudi določa pogoje, ki jih mora tretja država, ozemlje, območje ali kompartment izpolnjevati, da se šteje za prosto visoko patogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI), in ustrezne zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za blago, namenjeno uvozu v Unijo.

(3)

Mehika je na seznamu v tabeli iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 navedena kot tretja država, iz katere se jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov, in jajčni izdelki lahko uvozijo v Unijo, če jih spremlja ustrezno spričevalo, navedeno v stolpcu 4 tabele iz dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(4)

Za jajčne izdelke spričevalo iz stolpca 4 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 vključuje potrdilo o zdravstvenem stanju živali, da prihajajo iz obrata, ki je prost HPAI. Poleg tega navedeno potrdilo potrjuje, da ni bilo nobenega izbruha HPAI vsaj zadnjih 30 dni na območju s polmerom 10 kilometrov od navedenega obrata ali da so bili jajčni izdelki predelani v skladu z eno od obdelav iz navedenega spričevala.

(5)

Leta 2012 je bilo v državi Jalisco v Mehiki, na območju z veliko gostoto gospodarstev za rejo perutnine, potrjenih več izbruhov HPAI podtipa H7N3. Mehika je uporabila politiko pokončanja in uničenja okuženih živali ter opravila nujno cepljenje proti aviarni influenci za nadzor izbruhov.

(6)

Najnovejši izbruh epidemije HPAI je bil potrjen na koncu septembra 2012 in Mehika je decembra 2012 izjavila, da so izbruhi izkoreninjeni.

(7)

Dne 8. januarja 2013 je Mehika Komisijo uradno obvestila o dveh izbruhih HPAI podtipa H7N3 pri perutnini na svojem ozemlju v državi Aguascalientes. Bolezen se je razširila tudi v državi Jalisco in Guanajuato.

(8)

Glede na potrditev izbruhov HPAI se ozemlje Mehike ne sme več šteti za prosto navedene bolezni.

(9)

Ponovitev izbruhov HPAI povečuje dvome v učinkovitost ukrepov, vključno s cepljenjem, ki se v Mehiki uporabljajo za nadzor HPAI.

(10)

Za uvoz jajčnih izdelkov, ki so bili obdelani z enim od postopkov, določenih v ustreznem spričevalu iz stolpca 4 tabele v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, in ki izvirajo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, ki niso prosti HPAI, velja, da pomenijo zanemarljivo tveganje za vnos virusa v Unijo.

(11)

Vendar bi bilo treba glede na hitro širjenje bolezni HPAI in tveganje, da mehiški pristojni organ izbruhov HPAI morda ne bo odkril pravočasno, začasno prepovedati uvoz jajčnih izdelkov iz Mehike v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, dokler ta država ne bo zagotovila zadovoljivih jamstev.

(12)

Uredbo (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.


PRILOGA

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Mehiko nadomesti z naslednjim:

„MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17. maj 2013“

 

 

 

 


Top