EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0405

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 405/2013 z dne 2. maja 2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za kmetijske proizvode po poreklu iz Peruja

OJ L 121, 3.5.2013, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 116 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/405/oj

3.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 405/2013

z dne 2. maja 2013

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za kmetijske proizvode po poreklu iz Peruja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/735/EU z dne 31. maja 2012 o podpisu Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi (1) in zlasti člena 6 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom 2012/735/EU je Svet odobril podpis, v imenu Evropske unije, Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). V skladu s Sklepom 2012/735/EU je treba Sporazum uporabljati začasno do zaključka postopkov za njegovo sklenitev. Sporazum se začasno uporablja od 1. marca 2013.

(2)

Pododdelek 2 oddelka B Dodatka 1 Priloge I k Sporazumu se nanaša na časovni razpored odprave carinskih dajatev za pogodbenice EU, za blago po poreklu iz Peruja. Za nekatere posebne proizvode določa uporabo tarifnih kvot. Zato je za takšne proizvode treba odpreti tarifne kvote.

(3)

Tarifne kvote bi morala upravljati Komisija po načelu „prvi pride, prvi dobi“ v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2).

(4)

Za uveljavitev pravice do tarifnih kvot bi bilo treba carinskim organom predložiti ustrezna dokazila o poreklu, kakor je predvideno v Sporazumu.

(5)

Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 (4), vsebuje nove oznake KN, ki se razlikujejo od tistih iz Sporazuma. Zato bi se morale nove oznake odražati v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker začne Sporazum veljati 1. marca 2013, bi se morala ta uredba začeti uporabljati istega dne.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne kvote Unije so odprte za blago po poreklu iz Peruja, navedeno v Prilogi.

Člen 2

Carinske dajatve, ki se uporabljajo za uvoz blaga v Unijo, ki je po poreklu iz Peruja in je navedeno v Prilogi, se začasno prekličejo v okviru ustrezne tarifne kvote iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Tarifne kvote iz Priloge upravlja Komisija v skladu s členi 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 21.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(4)  UL L 304, 31.10.2012, str. 1.


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da je poimenovanje proizvodov zgolj okvirno. Preferencialna shema v tej prilogi se nanaša na oznake KN, ki se uporabljajo v času sprejetja te uredbe.

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje veljavnosti kvote

Obseg letne kvote

(v tonah neto mase, če ni navedeno drugače)

09.7210

0201

0202

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

0210 99 90

1602 50 10

1602 90 61

Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

1 792 (1)

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

2 365 (1)  (2)

09.7211

0403 90

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ali ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

1 584

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

2 090 (3)

09.7212

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

417

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

550 (4)

09.7213

0406

Sir in skuta

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

2 084

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

2 750 (5)

09.7214

0703 20

Česen

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

625

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

825 (6)

09.7215

2105

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

125

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

165 (7)

09.7216

1005 90

Koruza, razen semenske

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

8 334

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

11 000 (8)

09.7217

0711 51

Gobe iz rodu Agaricus, začasno konzervirane, vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

84

2003 10

Gobe iz rodu Agaricus, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali v ocetni kislini

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

110 (9)

09.7218

0402 10

0402 21

0402 99

Mleko in smetana, koncentrirana, ali ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

2 500

0402 29

Mleko in smetana, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila in nista v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

3 300 (10)

09.7219

0402 91

Mleko in smetana, koncentrirana, vendar ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil in nista v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

5 000

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

6 600 (11)

09.7220

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

3 334

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

4 400 (12)

09.7221

ex 0207

Meso in užitni klavnični proizvodi, razen jeter, perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

6 250

0210 99 39

Drugo meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno; druga užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

8 250 (13)

1602 20

1602 31

1602 32

1602 39

Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi, iz jeter katere koli živali ali perutnine iz tarifne številke 0105

09.7222

ex 1006

Riž, razen riža v luski (neoluščenega ali surovega), semenski

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

28 334

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

37 400 (14)

09.7223

2208 40 51

2208 40 99

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo fermentiranih proizvodov iz sladkornega trsa, v embalaži s prostornino več kot 2 litra

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

834 hektolitrov (izraženo kot ekvivalent čistega alkohola)

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 100 hektolitrov (izraženo kot ekvivalent čistega alkohola) (15)

09.7224

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Sladka koruza

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

584

2008 99 85

Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata), drugače pripravljena ali konzervirana, ki ne vsebuje dodanega alkohola ali sladkorja

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 (16)

09.7225

0403 10

Jogurt

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

25

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

33 (17)

09.7226

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Trsni sladkor, ki ne vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvil; sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, razen surovega sladkorja, ki ne vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvil

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

18 334 (izraženo kot ekvivalent surovega sladkorja)

1702 30

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

22 660 (izraženo kot ekvivalent surovega sladkorja) (18)

1702 40 90

Glukoza in glukozni sirup, razen izoglukoze, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

1702 50

Kemično čista fruktoza

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Drugi sladkorji, vključno z invertnim sladkorjem ter drugimi sladkorji in drugimi mešanicami sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze, razen kemično čiste maltoze

09.7227

ex 1704 90 99

Drugi sladkorni proizvodi, ki ne vsebujejo kakava in vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

Od 1.3.2013 do 31.12.2013

8 334

1806 10 30

1806 10 90

Kakavov prah, ki vsebuje 65 mas. % ali več saharoze ali izoglukoze, izražene kot saharoza

Od 1.1. do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

10 300 (10)

ex 1806 20 95

Drugi proizvodi v blokih, ploščah ali palicah, mase več kot 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali izvirnem pakiranju z maso nad 2 kg, ki vsebujejo manj kakor 18 % kakavovega masla in 70 mas. % ali več saharoze

ex 1901 90 99

Druga živila iz moke, drobljenca, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze; druga živila iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

ex 2006 00 31

ex 2006 00 38

Sadje (razen tropskega sadja in ingverja), zelenjava, oreški (razen tropskih oreškov), sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani), ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

ex 2007 91 10

ex 2007 99 20

ex 2007 99 31

ex 2007 99 33

ex 2007 99 35

ex 2007 99 39

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

ex 2009

Sadni sokovi (razen paradižnikovega soka, soka iz tropskega sadja in mešanice sokov iz tropskega sadja) in zelenjavni sokovi, z vrednostjo do vključno 30 EUR na 100 kg neto teže, nefermentirani, in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo 30 mas. % ali več dodanega sladkorja

ex 2101 12 98

ex 2101 20 98

Pripravki na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja, ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

2106 90 30

2106 90 59

Aromatizirani ali obarvani izoglukozni sirupi; drugi aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi, razen laktoznih, glukoznih in maltodekstrinskih sirupov

ex 2106 90 98

Druga živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

ex 3302 10 29

Mešanice dišav in mešanice na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo v industriji pijač, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače, z volumsko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 0,5 vol. %, ter vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze


(1)  Količina je izražena kot ekvivalent mase klavnega trupa, pri čemer je 100 kg mesa s kostmi enako 70 kg mesa brez kosti.

(2)  S povečanjem 215 metričnih ton na leto od leta 2015.

(3)  S povečanjem 190 metričnih ton na leto od leta 2015.

(4)  S povečanjem 50 metričnih ton na leto od leta 2015.

(5)  S povečanjem 250 metričnih ton na leto od leta 2015.

(6)  S povečanjem 75 metričnih ton na leto od leta 2015.

(7)  S povečanjem 15 metričnih ton na leto od leta 2015.

(8)  S povečanjem 1 000 metričnih ton na leto od leta 2015.

(9)  S povečanjem 10 metričnih ton na leto od leta 2015.

(10)  S povečanjem 300 metričnih ton na leto od leta 2015.

(11)  S povečanjem 600 metričnih ton na leto od leta 2015.

(12)  S povečanjem 400 metričnih ton na leto od leta 2015.

(13)  S povečanjem 750 metričnih ton na leto od leta 2015.

(14)  S povečanjem 3 400 metričnih ton na leto od leta 2015.

(15)  S povečanjem 100 hektolitrov (izraženo kot ekvivalent čistega alkohola) na leto od leta 2015.

(16)  S povečanjem 70 metričnih ton na leto od leta 2015.

(17)  S povečanjem 3 metričnih ton na leto od leta 2015.

(18)  S povečanjem 660 metričnih ton (izraženo kot ekvivalent surovega sladkorja) na leto od leta 2015.


Top