Help Print this page 

Document 32013R0052

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 52/2013 z dne 22. januarja 2013 o spremembi Priloge XIb k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 glede biser vina, gaziranega biser vina in prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1308
OJ L 20, 23.1.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 9 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/52/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/01/2013
  • Date of effect: 26/01/2013; začetek veljavnosti datum objave +3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1308
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Izvedbena uredba
Relationship between documents
Text

23.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 20/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 52/2013

z dne 22. januarja 2013

o spremembi Priloge XIb k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 glede biser vina, gaziranega biser vina in prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1), zlasti člena 113d(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 113d Uredbe (ES) št. 1234/2007 Priloga XIb k Uredbi določa kategorije proizvodov vinske trte, ki se lahko uporabljajo v Uniji za trženje proizvoda, ki izpolnjuje ustrezne pogoje iz navedene priloge.

(2)

Glede biser vina in gaziranega biser vina točki 8 in 9 Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007 določata, da sta proizvoda pridobljena iz vina. Vendar Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2) v točkah 17 in 18 Priloge I določa, da sta proizvoda lahko pridobljena tudi iz drugih proizvodov, primernih za pridobivanje vin. Namen reforme vinskega sektorja, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 (3), ni bila sprememba seznama proizvodov, iz katerih se lahko pridobivata biser vino in gazirano biser vino. Zato bi bilo treba ponovno določiti, da se biser vino in gazirano biser vino lahko pridobivata tudi iz mladega vina, ki je še v vrenju, grozdnega mošta ali delno prevretega grozdnega mošta.

(3)

Novi postopki proizvodnje prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta omogočajo pridobivanje kristaliziranega prečiščenega zgoščenega mošta. Opredelitev prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta iz točke 14 Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007 zajema samo mošt v tekoči obliki. Treba bi bilo prilagoditi opredelitev prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta, da bi zajemala tudi kristalizirano obliko mošta.

(4)

Prilogo XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulatornega odbora iz člena 195(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se spremeni:

1.

točka 8(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

je pridobljen iz vina, mladega vina, ki je še v vrenju, grozdnega mošta ali delno prevretega grozdnega mošta, pod pogojem da je skupni delež alkohola takega proizvoda najmanj 9 vol. %;“

2.

točka 9(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

je pridobljen iz vina, mladega vina, ki je še v vrenju, grozdnega mošta ali delno prevretega grozdnega mošta;“

3.

točka 14 se nadomesti z naslednjim:

„14.   Prečiščeni zgoščeni grozdni mošt

Prečiščeni zgoščeni grozdni mošt je:

(a)

tekoči nekaramelizirani proizvod, ki:

(i)

je pridobljen z delnim izparevanjem grozdnega mošta s katero koli dovoljeno metodo, razen neposrednega segrevanja, tako da vrednost, izmerjena na refraktometru v skladu s predpisano metodo iz člena 120g pri temperaturi 20 °C, ni nižja od 61,7 %;

(ii)

je bil razkisan in so bile druge sestavine, razen sladkorja, odstranjene z odobrenim postopkom obdelave;

(iii)

ima naslednje lastnosti:

pH največ 5 pri 25 °Brix,

optično gostoto pri 425 nm za debelino 1 cm največ 0,100 v grozdnem moštu s koncentracijo 25 °Brix,

vsebnost saharoze tako nizko, da je ni možno ugotoviti z določeno analizno metodo,

Folin-Ciocalteu indeks največ 6,00 pri 25 °Brix,

titracijsko kislost največ 15 miliekvivalentov na kilogram skupnega sladkorja,

vsebnost žveplovega dioksida največ 25 miligramov na kilogram skupnega sladkorja,

skupno vsebnost kationov največ 8 miliekvivalentov na kilogram skupnega sladkorja,

prevodnost pri 25 °Brix in 20 °C največ 120 mikro-Siemens/cm,

vsebnost hidroksimetilfurfurala največ 25 mg na kilogram skupnega sladkorja,

navzočnost mesoinositola;

(b)

trdi nekaramelizirani proizvod, ki:

(i)

je pridobljen s kristalizacijo tekočega prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta brez uporabe topil;

(ii)

je bil razkisan in so bile druge sestavine, razen sladkorja, odstranjene z odobrenim postopkom obdelave;

(iii)

ima po redčenju na raztopino z vrednostjo 25 °Brix naslednje lastnosti:

pH največ 7,5,

optično gostoto pri 425 nm za debelino 1 cm največ 0,100,

vsebnost saharoze tako nizko, da je ni možno ugotoviti z določeno analizno metodo,

Folin-Ciocalteu indeks največ 6,00,

titracijsko kislost največ 15 miliekvivalentov na kilogram skupnega sladkorja,

vsebnost žveplovega dioksida največ 10 miligramov na kilogram skupnega sladkorja,

skupno vsebnost kationov največ 8 miliekvivalentov na kilogram skupnega sladkorja,

prevodnost pri 20 °C največ 120 mikro-Siemens/cm,

vsebnost hidroksimetilfurfurala največ 25 mg na kilogram skupnega sladkorja,

navzočnost mesoinositola.

Dovoljeni dejanski najvišji delež alkohola prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta je do 1 vol. %.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(3)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.


Top