Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0766

2013/766/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2013 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2013, o spremembi Odločbe 2008/897/ES o odobritvi letnih in večletnih programov za leto 2009 in naslednja leta ter o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/761/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8891)

OJ L 338, 17.12.2013, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/766/oj

17.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/109


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2013

o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2013, o spremembi Odločbe 2008/897/ES o odobritvi letnih in večletnih programov za leto 2009 in naslednja leta ter o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/761/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8891)

(2013/766/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 27(5) in (6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz.

(2)

Odločba Komisije 2008/341/ES (2) določa, da morajo programi za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge I k navedeni odločbi, ki jih države članice predložijo Komisiji, za odobritev v skladu s finančnim ukrepom Unije iz člena 27(1) Odločbe 2009/470/ES izpolnjevati vsaj merila iz Priloge k Odločbi 2008/341/ES.

(3)

Z Odločbo Komisije 2008/897/ES (3) je bil potrjen nemški program za izkoreninjenje Koi herpes viroze za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013.

(4)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/761/EU (4) so bili odobreni nekateri nacionalni programi za leto 2013 ter določena stopnja in najvišji znesek finančnega prispevka Unije za vsak program, ki so ga predložile države članice.

(5)

Španija in Grčija sta predložili spremenjena programa za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel v populacijah perutnine. Nemčija je predložila spremenjen program za izkoreninjenje Koi herpes viroze. Grčija je predložila spremenjen program za izkoreninjenje bruceloze ovc in koz. Madžarska in Romunija sta predložili spremenjena programa za izkoreninjenje stekline.

(6)

Komisija je navedene spremenjene programe ocenila z veterinarskega in finančnega vidika. Programi so skladni z ustrezno veterinarsko zakonodajo Unije in zlasti z merili iz Priloge k Odločbi 2008/341/ES. Zato bi jih bilo treba odobriti.

(7)

Poleg tega je Komisija ocenila vmesna tehnična in finančna poročila, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 27(7) Odločbe 2009/470/ES, o odhodkih, ki so nastali zaradi navedenih programov. Rezultati navedene ocene kažejo, da nekatere države članice dodeljenih sredstev za leto 2013 ne bodo porabile v celoti, druge pa jih bodo porabile več.

(8)

Zato je treba finančni prispevek Unije za nekatere nacionalne programe prilagoditi. Da bi optimizirali uporabo namenskih kreditov, je primerno, da se sredstva iz nacionalnih programov, za katere se ne bodo porabila vsa dodeljena sredstva, dodelijo tistim, ki bodo predvidoma presegli dodeljena sredstva zaradi nepredvidenega zdravstvenega stanja živali v navedenih državah članicah. Prerazporeditev bi morala temeljiti na najnovejših podatkih o odhodkih, ki so jih zadevne države članice dejansko imele.

(9)

Navedena prerazporeditev zahteva številne spremembe nekaterih finančnih prispevkov Unije, ki so bili dodeljeni z Izvedbenim sklepom 2012/761/EU. Zaradi preglednosti je primerno opredeliti številne finančne prispevke Unije za odobrene programe za leto 2013, ki jih te spremembe zadevajo.

(10)

Poleg tega so nedavne izkušnje pokazale, da bi dosledno izvajanje člena 13(3) Izvedbenega sklepa 2012/761/EU lahko povzročilo neenakomerne rezultate. Zato bi bilo treba navedeno določbo črtati.

(11)

Izvedbeni sklep 2012/761/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev spremenjenih programov za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel, ki sta ju predložili Španija in Grčija

Spremenjeni program za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel v populacijah perutnine, ki ga je 26. decembra 2012 predložila Španija, se odobri za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

Spremenjeni program za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel v populacijah perutnine, ki ga je 24. oktobra 2013 predložila Grčija, se odobri za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

Člen 2

Odobritev spremenjenega programa za izkoreninjenje bruceloze ovc in koz, ki ga je predložila Grčija

Spremenjeni program za izkoreninjenje bruceloze ovc in koz, ki ga je 29. julija 2013 predložila Grčija, se odobri za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

Člen 3

Odobritev spremenjenih programov za izkoreninjenje stekline, ki sta ju predložili Madžarska in Romunija

Spremenjena programa za izkoreninjenje stekline, ki sta ju predložili Madžarska 1. oktobra 2013, Romunija pa 30. oktobra 2013, se odobrita za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

Člen 4

Spremembe Odločbe 2008/897/ES

Člen 16 Odločbe 2008/897/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Bolezni živali iz akvakulture

Večletni program za izkoreninjenje virusne hemoragične septikemije (VHS), ki ga je predložila Danska, se odobri za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013.

Večletni program za izkoreninjenje Koi herpes viroze (KHV), ki ga je predložila Nemčija, se odobri za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2014.“

Člen 5

Spremembe Izvedbenega sklepa 2012/761/EU

Izvedbeni sklep 2012/761/EU se spremeni:

1.

v členu 1(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

3 440 000 EUR za Španijo;

(ii)

100 000 EUR za Hrvaško;

(iii)

2 000 000 EUR za Italijo;

(iv)

940 000 EUR za Portugalsko;

(v)

800 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

2.

v členu 2(2)(a) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

0,5 EUR na domačo žival, ki se ji odvzame vzorec za gama-interferonski test in pri kateri obstaja sum na pozitivni rezultat v klavnici;“;

3.

v členu 2(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

12 000 000 EUR za Irsko;

(ii)

13 390 000 EUR za Španijo;

(iii)

400 000 EUR za Hrvaško;

(iv)

4 000 000 EUR za Italijo;

(v)

2 230 000 EUR za Portugalsko;

(vi)

31 900 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

4.

v členu 3(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

8 200 000 EUR za Španijo;

(ii)

3 380 000 EUR za Italijo;

(iii)

170 000 EUR za Ciper;

(iv)

1 760 000 EUR za Portugalsko.“;

5.

v členu 3(3) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ne presega 1 740 000 EUR.“;

6.

v členu 4(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

9 000 EUR za Belgijo;

(ii)

11 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

5 000 EUR za Češko;

(iv)

86 000 EUR za Nemčijo;

(v)

10 000 EUR za Irsko;

(vi)

78 000 EUR za Grčijo;

(vii)

1 200 000 EUR za Španijo;

(viii)

650 000 EUR za Italijo;

(ix)

10 000 EUR za Latvijo;

(x)

10 000 EUR za Litvo;

(xi)

2 000 EUR za Luksemburg;

(xii)

3 000 EUR za Madžarsko;

(xiii)

10 000 EUR za Malto;

(xiv)

10 000 EUR za Nizozemsko;

(xv)

10 000 EUR za Avstrijo;

(xvi)

50 000 EUR za Poljsko;

(xvii)

145 000 EUR za Portugalsko;

(xviii)

130 000 EUR za Romunijo;

(xix)

18 000 EUR za Slovenijo;

(xx)

40 000 EUR za Slovaško;

(xxi)

10 000 EUR za Finsko.“;

7.

v členu 5(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

910 000 EUR za Belgijo;

(ii)

30 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

810 000 EUR za Češko;

(iv)

90 000 EUR za Dansko;

(v)

790 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

10 000 EUR za Estonijo;

(vii)

160 000 EUR za Irsko;

(viii)

970 000 EUR za Grčijo;

(ix)

1 760 000 EUR za Španijo;

(x)

1 210 000 EUR za Francijo;

(xi)

200 000 EUR za Hrvaško;

(xii)

3 520 000 EUR za Italijo;

(xiii)

60 000 EUR za Ciper;

(xiv)

200 000 EUR za Latvijo;

(xv)

10 000 EUR za Luksemburg;

(xvi)

950 000 EUR za Madžarsko;

(xvii)

40 000 EUR za Malto;

(xviii)

2 940 000 EUR za Nizozemsko;

(xix)

640 000 EUR za Avstrijo;

(xx)

2 900 000 EUR za Poljsko;

(xxi)

25 000 EUR za Portugalsko;

(xxii)

460 000 EUR za Romunijo;

(xxiii)

10 000 EUR za Slovenijo;

(xxiv)

450 000 EUR za Slovaško;

(xxv)

60 000 EUR za Združeno kraljestvo;“;

8.

v členu 6(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

200 000 EUR za Bolgarijo;

(ii)

950 000 EUR za Nemčijo;

(iii)

100 000 EUR za Hrvaško;

(iv)

224 000 EUR za Madžarsko;

(v)

1 100 000 EUR za Romunijo;

(vi)

25 000 EUR za Slovenijo;

(vii)

400 000 EUR za Slovaško.“;

9.

v členu 7(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ne presega 1 060 000 EUR.“;

10.

v členu 8(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ne presega 1 400 000 EUR.“;

11.

v členu 9(2)(a) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

0,5 EUR na domačo ptico, ki se ji odvzame vzorec;“;

12.

v členu 9(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

24 000 EUR za Belgijo;

(ii)

9 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

14 000 EUR za Češko;

(iv)

53 000 EUR za Dansko;

(v)

135 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

62 000 EUR za Irsko;

(vii)

8 000 EUR za Grčijo;

(viii)

67 000 EUR za Španijo;

(ix)

108 000 EUR za Francijo;

(x)

40 000 EUR za Hrvaško;

(xi)

1 300 000 EUR za Italijo;

(xii)

4 000 EUR za Ciper;

(xiii)

13 000 EUR za Latvijo;

(xiv)

5 000 EUR za Litvo;

(xv)

6 000 EUR za Luksemburg;

(xvi)

61 000 EUR za Madžarsko;

(xvii)

8 000 EUR za Malto;

(xviii)

154 000 EUR za Nizozemsko;

(xix)

30 000 EUR za Avstrijo;

(xx)

70 000 EUR za Poljsko;

(xxi)

14 000 EUR za Portugalsko;

(xxii)

350 000 EUR za Romunijo;

(xxiii)

29 000 EUR za Slovenijo;

(xxiv)

16 000 EUR za Slovaško;

(xxv)

25 000 EUR za Finsko;

(xxvi)

30 000 EUR za Švedsko;

(xxvii)

100 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

13.

v členu 10(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

290 000 EUR za Belgijo;

(ii)

360 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

380 000 EUR za Češko;

(iv)

300 000 EUR za Dansko;

(v)

4 700 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

60 000 EUR za Estonijo;

(vii)

1 300 000 EUR za Irsko;

(viii)

1 700 000 EUR za Grčijo;

(ix)

3 000 000 EUR za Španijo;

(x)

10 900 000 EUR za Francijo;

(xi)

3 600 000 EUR za Italijo;

(xii)

230 000 EUR za Hrvaško;

(xiii)

950 000 EUR za Ciper;

(xiv)

80 000 EUR za Latvijo;

(xv)

435 000 EUR za Litvo;

(xvi)

50 000 EUR za Luksemburg;

(xvii)

790 000 EUR za Madžarsko;

(xviii)

25 000 EUR za Malto;

(xix)

1 000 000 EUR za Nizozemsko;

(xx)

500 000 EUR za Avstrijo;

(xxi)

2 600 000 EUR za Poljsko;

(xxii)

1 000 000 EUR za Portugalsko;

(xxiii)

1 400 000 EUR za Romunijo;

(xxiv)

160 000 EUR za Slovenijo;

(xxv)

220 000 EUR za Slovaško;

(xxvi)

160 000 EUR za Finsko;

(xxvii)

210 000 EUR za Švedsko;

(xxviii)

2 520 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

14.

v členu 11(2) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 650 000 EUR za Bolgarijo;

(ii)

1 500 000 EUR za Grčijo;

(iii)

620 000 EUR za Estonijo;

(iv)

190 000 EUR za Italijo;

(v)

2 200 000 EUR za Litvo;

(vi)

1 080 000 EUR za Madžarsko;

(vii)

7 240 000 EUR za Poljsko;

(viii)

2 300 000 EUR za Romunijo;

(ix)

810 000 EUR za Slovenijo;

(x)

380 000 EUR za Slovaško.“;

15.

v členu 12(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 500 000 EUR za Latvijo;

(ii)

400 000 EUR za Finsko.“;

16.

v členu 13 se črta odstavek 3.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  Odločba Komisije 2008/341/ES z dne 25. aprila 2008 o določitvi meril Skupnosti za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz (UL L 115, 29.4.2008, str. 44).

(3)  Odločba Komisije 2008/897/ES z dne 28. novembra 2008 o odobritvi letnih in večletnih programov ter finančnega prispevka Skupnosti za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2009 in naslednja leta (UL L 322, 2.12.2008, str. 39).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/761/EU z dne 30. novembra 2012 o odobritvi letnih in večletnih programov ter finančnega prispevka Unije za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2013 (UL L 336, 8.12.2012, str. 83).


Top