Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0709

2013/709/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. decembra 2013 o odobritvi laboratorija v Združenih državah Amerike za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8365) Besedilo velja za EGP

OJ L 323, 4.12.2013, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/709/oj

4.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/34


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 2. decembra 2013

o odobritvi laboratorija v Združenih državah Amerike za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8365)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/709/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1) in zlasti člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 2000/258/ES je bil francoski urad za varnost živil Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) iz Nancyja v Franciji (od 1. julija 2010 združen z uradom Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) imenovan za posebni inštitut, pristojen za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini.

(2)

Navedena odločba določa, da mora ANSES dokumentirati oceno laboratorijev v tretjih državah, ki so se prijavili za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini.

(3)

Ker se laboratorij VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory iz Fort Sam Houstona ni udeležil letnega testiranja strokovne usposobljenosti, ki ga je leta 2012 organiziral ANSES, je bila s Sklepom Komisije 2010/436/EU (2) preklicana odobritev, izdana 20. novembra 2002 v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES.

(4)

Pristojni organ Združenih držav Amerike je vložil vlogo za ponovno odobritev laboratorija VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory iz Fort Sam Houstona, ki ji je bilo priloženo pozitivno ocenjevalno poročilo za navedeni laboratorij urada ANSES z dne 16. septembra 2013.

(5)

Pristojni organ Združenih držav Amerike je prav tako uradno obvestil Komisijo, da se je ime laboratorija spremenilo.

(6)

Navedeni laboratorij bi bilo zato treba odobriti za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 3(2) Odločbe 2000/258/ES se za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih odobri naslednji laboratorij:

DoD Food Analysis & Diagnostic Laboratory

2899 Schofield Road

JBSA Fort Sam Houston, TX 78234

Združene države Amerike.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2014.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.

(2)  Sklep Komisije 2010/436/EU z dne 9. avgusta 2010 o izvajanju Odločbe Sveta 2000/258/ES glede testiranja strokovne usposobljenosti za namene ohranitve odobritev laboratorijev za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (UL L 209, 10.8.2010, str. 19).


Top