EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0682

2013/682/EU: Sklep Sveta z dne 19. novembra 2013 o imenovanju članice upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije

OJ L 316, 27.11.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/682/oj

27.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/43


SKLEP SVETA

z dne 19. novembra 2013

o imenovanju članice upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije

(2013/682/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (1) in zlasti člena 79 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 79 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa, da Svet za člane upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) imenuje po enega predstavnika iz vsake države članice.

(2)

Svet je s svojim Sklepom z dne 17. maja 2011 (2) imenoval 15 članov upravnega odbora.

(3)

Romunska vlada je obvestila Svet, da namerava romunskega predstavnika v upravnem odboru zamenjati, zato je podala predlog za imenovanje novega predstavnika, ki bi ga bilo treba imenovati za obdobje do 31. maja 2015 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Liliana Luminița TÎRCHILĂ, romunska državljanka, rojena 1. februarja 1960, se imenuje za članico upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije namesto Ionuța GEORGESCUJA, in sicer za obdobje od 19. novembra 2013 do 31. maja 2015.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL C 151, 21.5.2011, str. 1.


Top