EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0491

2013/491/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6383) Besedilo velja za EGP

OJ L 267, 9.10.2013, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; implicitno zavrnjeno 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/491/oj

9.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/3


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 7. oktobra 2013

o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6383)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/491/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), ter zlasti člena 20(1) in (3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 6(4) in člena 6(5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/821/ES (4). določa seznam mejnih kontrolnih točk, odobrenih v skladu z direktivama 91/496/EGS in 97/78/ES. Navedeni seznam je v Prilogi I k navedeni odločbi.

(2)

Na podlagi sporočil Danske, Nemčije, Španije, Francije, Italije in Združenega kraljestva bi bilo treba spremeniti vnose na seznamu mejnih kontrolnih točk v navedenih državah članicah iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES.

(3)

Po uspešnih pregledih Nadzorne službe Komisije (prej Inšpekcijska služba Komisije), Urada za prehrano in veterinarstvo, bi se lahko dodale dodatne vrste odobritve štirim mejnim kontrolnim točkam na Hrvaškem in bi bilo treba dodati novo mejno kontrolno točko v pristanišču London-Gateway v Združenem kraljestvu k vnosom za navedene države članice na seznamu iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES. Ker je Pogodba o pristopu Hrvaške začela veljati 1. julija 2013, zgoraj navedeni pregled pa je bil opravljen pred tem, bi morale spremembe pri mejnih kontrolnih točkah na Hrvaškem veljati retroaktivno od 1. julija 2013, da se prepreči nastanek ovir za obstoječo trgovino.

(4)

Poljska je sporočila, da bi bilo treba mejno kontrolno točko v pristanišču Świnoujście črtati s seznama vnosov za navedeno državo članico. Seznam vnosov za to državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Odločbo 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2009/821/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Sprememba iz točke 5 Priloge se uporablja retroaktivno od 1. julija 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. oktobra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (UL L 296, 12.11.2009, str. 1).


PRILOGA

Priloga I k Odločbi 2009/821/ES se spremeni:

1.

v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za pristanišče Esbjerg nadomesti z naslednjim:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)“

 

2.

del, ki zadeva Nemčijo, se spremeni:

(a)

vnos za letališče Hannover-Langenhagen se nadomesti z naslednjim:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (10)“

(b)

vnos za letališče Schönefeld se nadomesti z naslednjim:

„Schönefeld

DE SXF 4

A

 

HC(2), NHC

O“

3.

del, ki zadeva Španijo, se spremeni:

(a)

vnos za letališče Barcelona se nadomesti z naslednjim:

„Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC(2)“

 

(b)

vnos za letališče Madrid se nadomesti z naslednjim:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O“

4.

del, ki zadeva Francijo, se spremeni:

(a)

vnos za letališče Marseille se nadomesti z naslednjim:

„Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), HC-NT“

 

(b)

vnos za pristanišče Réunion Port Réunion se nadomesti z naslednjim:

„Réunion – Port Réunion

FR LPT 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT“

 

(c)

vnos za letališče Orly se nadomesti z naslednjim:

„Orly

FR ORY 4

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT“

 

(d)

vnos za letališče Toulouse-Blagnac se nadomesti z naslednjim:

„Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (14)“

5.

del, ki zadeva Hrvaško, se spremeni:

(a)

vnosa za cesti v krajih Bajakovo in Karasovići se nadomestita z naslednjim:

„Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

O“

(b)

vnosa za pristanišči Ploče in Reka (Rijeka) se nadomestita z naslednjim:

„Ploče

HR PLE 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC(2)“

 

6.

v delu, ki zadeva Italijo, se vnos za pristanišče Benetke (Venezia) nadomesti z naslednjim:

„Venezia

IT VCE 1

P

 

HC, NHC“

 

7.

v delu, ki zadeva Poljsko, se vnos za pristanišče Świnoujście črta;

8.

del, ki zadeva Združeno kraljestvo, se spremeni:

(a)

vnos za letališče Edinburgh se nadomesti z naslednjim:

„Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

 

O(14)“

(b)

naslednji vnos za novo mejno kontrolno točko v pristanišču London-Gateway se vstavi med vnosom za pristanišče Liverpool in vnosom za letališče Manchester:

„London Gateway

GB LGP 1

P

 

HC(1), NHC“

 

(c)

vnos za letališče East Midlands se nadomesti z naslednjim:

„East Midlands

GB EMA 4

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)“

 


Top