EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0468

Sklep Sveta 2013/468/SZVP z dne 23. septembra 2013 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/565/SZVP o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo)

OJ L 252, 24.9.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/468/oj

24.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/29


SKLEP SVETA 2013/468/SZVP

z dne 23. septembra 2013

o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/565/SZVP o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/565/SZVP (1), ki je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2012/515/SZVP (2).

(2)

Politični in varnostni odbor je 13. julija 2012 potrdil priporočilo, da se EUPOL RD Congo podaljša do 30. septembra 2013, nato pa bi se v končnem prehodnem obdobju dvanajstih mesecev opravila predaja njenih nalog.

(3)

EUSEC RD Congo bi bilo zato treba podaljšati za končno prehodno obdobje do 30. septembra 2014.

(4)

Misija EUSEC RD Congo bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale uresničevanje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/565/SZVP se spremeni:

1.

člen 5 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„1a.   Vodja misije je predstavnik misije. Vodja misije lahko članom osebja misije zaupa naloge upravljanja na področju kadrovskih in finančnih zadev, za katere je v celoti odgovoren vodja misije.“;

(b)

odstavek 5 se črta;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 8a

Pravna ureditev

EUSEC RD Congo lahko naroča storitve in blago, sklepa pogodbe in upravne dogovore, zaposluje osebje, vodi bančne račune, pridobiva sredstva in razpolaga z njimi ter poravnava obveznosti in je lahko stranka v pravnem postopku, kot je potrebno za izvajanje tega sklepa.“;

3.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011, je 12 600 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2012, je 13 600 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013, je 11 000 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. oktobra 2013 do 30. septembra 2014, je 8 455 000 EUR.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Državljani tretjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. Pod pogojem odobritve Komisije lahko misija z državami članicami, državo gostiteljico, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji sklepa tehnične dogovore za naročanje opreme, storitev in prostorov za EUPOL RD Congo.

3.   EUSEC RD Congo je odgovorna za izvajanje proračuna misije. V ta namen misija podpiše sporazum s Komisijo.

4.   EUSEC RD Congo je odgovorna za vse terjatve in obveznosti, ki nastanejo pri opravljanju mandata od 1. oktobra 2013, z izjemo kakršnih koli terjatev, ki se nanašajo na hujše kršitve vodje misije, za katere je odgovoren vodja misije.

5.   Pri finančni ureditvi se upoštevajo struktura poveljevanja, določena v členih 5 in 7, ter operativne potrebe EUSEC RD Congo, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih enot.

6.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.“;

4.

v členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega osebja se določijo v pogodbah, ki se sklenejo med misijo EUPOL RD Congo in zadevnimi člani osebja.“;

5.

v členu 17 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Uporablja se do 30. septembra 2014.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. oktobra 2013.

V Bruslju, 23. septembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  Sklep Sveta 2010/565/SZVP z dne 21. septembra 2010 o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo) (UL L 248, 22.9.2010, str. 59).

(2)  Sklep Sveta 2012/515/SZVP z dne 24. septembra 2012 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/565/SZVP o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo) (UL L 257, 25.9.2012, str. 18).


Top