Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0423

2013/423/EU: Sklep Komisije z dne 2. avgusta 2013 o sprejetju zaveze, ponujene v okviru protidampinškega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani

OJ L 209, 3.8.2013, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 209, 3.8.2013, p. 23–29 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/423/oj

3.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/26


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. avgusta 2013

o sprejetju zaveze, ponujene v okviru protidampinškega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani

(2013/423/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 7, 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Komisija je z Uredbo (EU) št. 513/2013 (2) določila začasne protidampinške dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani v Unijo.

B.   ZAVEZA

1.   Ponujena zaveza

(2)

Po sprejetju začasnih protidampinških ukrepov je skupina sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, vključno z njihovimi povezanimi družbami v Ljudski republiki Kitajski in Evropski uniji ter skupaj s kitajsko gospodarsko zbornico za izvoz in uvoz strojev in elektronskih izdelkov („CCCME“) ponudila skupno cenovno zavezo v skladu s členom 8(1) osnove uredbe. Ponujeno zavezo so prav tako podprle kitajske oblasti.

2.   Ocena ponujene zaveze

(3)

Ponujena zaveza se preuči ob upoštevanju spremenjenih tržnih okoliščin v času od oddaje ponujene zaveze do obdobja preiskave, ki je vodila do uvedbe začasnih ukrepov. Ugotovljene spremembe se nanašajo na padec ravni cen in potrošnje na trgu Unije ter so povezane z več dejavniki, določenimi in analiziranimi med preiskavo, ki je vodila do uvedbe začasnih ukrepov.

(4)

Spremembe ravni cen je včasih mogoče obravnavati v zavezi z metodo indeksacije, ki povezuje minimalne uvozne cene s cenami surovin, kot so navedene v priznanih in javno dostopnih virih. Vendar v tem primeru ni mogoče ugotoviti nobene povezave med cenami surovin in cenami končnih izdelkov, ki bi dopuščale zanesljivo metodo indeksacije. Za obravnavo ugotovljene spremembe ravni cen je treba določiti alternativno metodo, kot referenca pa so se uporabila poročila o cenah, ki jih je pripravil zastopnik, in javno dostopne zbirke podatkov (Bloomberg (3) in pvXchange (4)), specializirane za zadevni sektor.

(5)

Za zagotovitev, da je zaveza izvedljiva, so kitajski izvozniki predložili ponudbo o skupni zavezi z eno minimalno uvozno ceno za fotovoltaične module in eno za vsako od njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celice in rezine).

(6)

Za zmanjšanje nevarnosti usmerjanja družbe ter da bi bil nadzor števila sodelujočih izvoznikov izvedljiv in praktičen, so kitajski izvozniki ponudili zagotovitev, da bo obseg uvoza opravljen v okviru cenovne zaveze na letni ravni, ki približno ustreza njihovi trenutni uspešnosti na trgu.

(7)

Uvozniki so ponudili cenovno zavezo. Da bi se ocenilo, ali bo navedena cenovna zaveza odpravila škodljivi učinek dampinga, je Komisija med drugim analizirala sedanje izvozne cene in stopnjo začasne dajatve. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da bi cenovna zaveza odpravila škodljivi učinek dampinga.

(8)

Škodljivi učinek dampinga je tako mogoče odpraviti najprej s cenovno zavezo, ki pokriva uvoz znotraj s tem povezane letne ravni in hkrati z začasno dajatvijo ad valorem, zaračunano za uvoz nad letno ravnjo, kakor je navedeno v uvodni izjavi 6.

(9)

CCCME bo Komisiji tudi zagotavljal redne in podrobne podatke o prodaji v Unijo s strani družb, ki predložijo ponudbo skupne zaveze, kar bo Komisiji omogočalo učinkovit nadzor zaveze. Ob upoštevanju aktivne vloge CCCME, podpore kitajskih oblasti in varnostne mreže v obliki letne ravni iz uvodne izjave 6, Komisija meni, da je tveganje izogibanja omejeno in ga odtehtajo premisleki, povezani s potrebo po zagotovitvi varnosti oskrbe na trgu Unije.

C.   PRIPOMBE ZADEVNIH STRANI IN SPREJETJE ZAVEZE

1.   Pripombe zadevnih strani

(10)

Ponujena zaveza je bila dana na voljo zainteresiranim stranem. Doslej ni bil prejet še noben ugovor proti njegovemu sprejetju.

(11)

Glede na zgoraj navedeno je zaveza, ki so jo ponudili proizvajalci izvozniki, sprejemljiva. Zadevne družbe in CCCME so bile obveščene o bistvenih dejstvih, premislekih in obveznostih, na katerih temelji sprejetje.

(12)

Da se Komisiji omogoči učinkovito spremljanje skladnosti z zavezo, ko se zadevnemu carinskemu organu predloži zahteva za sprostitev v prosti promet, mora biti oprostitev plačevanja protidampinške dajatve pogojena:

(a)

s predložitvijo trgovinskega računa s strani družbe, ki je navedena v Prilogi k temu sklepu, in potrdila, ki ga izda CCCME in vsebuje vsaj elemente iz Priloge II oziroma Priloge III Uredbe (EU) št. 513/2013;

(b)

z dejstvom, da uvoženo blago izdelajo, odpremijo in zanj izdajo račun neposredno družbe iz Priloge k temu sklepu, in sicer njihovim povezanim družbam v Uniji, ki delujejo kot uvozniki in carinijo blago za prosti promet v Uniji, kot je navedeno v Prilogi k temu sklepu, ali prvi neodvisni stranki, ki deluje kot uvoznik in carini blago za prosti promet v Uniji;

(c)

s tem, da blago, ki je deklarirano in predloženo carinski službi, točno ustreza opisu na trgovinskem računu.

(13)

Kadar se ne predložita noben takšen račun in potrdilo ali kadar ne ustrezata izdelku, predloženem carini, ali kadar se predloži trgovinski račun, ki vsebuje vsaj podatke iz Priloge IV Uredbe (EU) št. 513/2013, se plača ustrezna stopnja protidampinške dajatve.

(14)

Kadar Komisija v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe po kršitvi umakne svoje sprejetje zaveze s sklicevanjem na določene transakcije ter razglasi zadevne račune na podlagi zaveze za neveljavne, nastane ob sprejetju deklaracije o sprostitvi v prosti promet carinski dolg.

(15)

Uvozniki se morajo zavedati, da lahko v času sprejetja deklaracije o sprostitvi v prosti promet carinski dolg nastane kot del običajnega poslovnega tveganja, kot je opisano v uvodnih izjavah 11 in 12, čeprav je Komisija sprejela zavezo, ki jo je ponudil proizvajalec, od katerega so neposredno ali posredno kupovali.

(16)

V skladu s členom 14(7) osnovne uredbe morajo carinski organi Komisijo obvestiti takoj, ko odkrijejo znake kršitve zaveze.

(17)

V primeru kršitve ali umika zaveze ali kadar Komisija umakne sprejetje zaveze, se v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe samodejno uporablja začasna protidampinška dajatev, uvedena v skladu s členom 7 osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zaveza, ki jo ponudijo proizvajalci izvozniki iz Priloge k temu sklepu, skupaj s Kitajsko gospodarsko zbornico za izvoz in uvoz strojev in elektronskih izdelkov (CCCME), v okviru protidampinškega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 6. avgusta 2013.

V Bruslju, 2. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 152, 5.6.2013, str. 5.

(3)  Plačljive informacije, ki so na voljo samo naročnikom Bloomberg Professional Service.

(4)  http://www.pvxchange.com/


PRILOGA

Seznam družb:

Ime družbe

Dodatna oznaka TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

B801

Xi’an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG’O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co.,Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

B822

Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co., Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO.,LTD.

B828

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp.,Ltd.

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co.Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO.,LTD

B852

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co.,Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co.Ltd

B860

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. ‚Ltd.

B863

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

B872

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.

B893

Xi’an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

B896

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi’an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

 

 

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


Top