EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0417

2013/417/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. julija 2013 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi, glede dodatne obdelave za uničenje morebitnih povzročiteljev živalskih bolezni v mesu (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4853) Besedilo velja za EGP

OJ L 206, 2.8.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/417/oj

2.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/13


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 31. julija 2013

o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi, glede dodatne obdelave za uničenje morebitnih povzročiteljev živalskih bolezni v mesu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4853)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/417/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/99/ES določa splošna pravila o zdravstvenem varstvu živali, ki veljajo za vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije proizvodov živalskega izvora v Uniji, tudi za njihov vnos v Unijo iz tretjih držav.

(2)

Člen 4 Direktive 2002/99/ES določa, da lahko države članice pod določenimi pogoji dovolijo proizvodnjo, predelavo in distribucijo proizvodov živalskega izvora, ki prihajajo z ozemlja ali dela ozemlja, za katerega veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. V Prilogi III k navedeni direktivi je navedena tabela z obdelavami, jih je mogoče uporabiti za proizvode živalskega izvora za uničenje morebitnih povzročiteljev živalskih bolezni v mesu in mleku. Ti postopki so v skladu z obdelavami, ki jih je priporočila Mednarodna organizacija za zdravje živali (OIE) v ustreznih poglavjih Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali.

(3)

V poglavje o slinavki in parkljevki Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali OIE je bila vključena obdelava, ki zagotavlja inaktivacijo virusa slinavke in parkljevke v mesu.

(4)

To obdelavo bi zato bilo treba vključiti na seznam obdelav v tabeli iz Priloge III k Direktivi 2002/99/ES kot učinkovito sredstvo za uničenje povzročitelja slinavke in parkljevke v mesu.

(5)

Poleg tega bi bilo treba sklicevanje na „kugo drobnice“ v tabeli iz Priloge III k Direktivi 2002/99/ES nadomestiti z izrazom „kuga drobnice“ zaradi skladnosti z uradnim poimenovanje navedene bolezni v Zoosanitarnem kodeksu za kopenske živali OIE. Poleg tega bi bilo treba številko „1“ v naslovu tabele črtati, besedo „MESO“ pred obdelavo mleka pa bi bilo treba nadomestiti z izrazom „MLEKO“.

(6)

Prilogo III k Direktivi 2002/99/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2002/99/ES se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 31. julija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.


PRILOGA

„PRILOGA III

Obdelave za uničenje morebitnih povzročiteljev živalskih bolezni v mesu in mleku

+

:

Učinkovitost priznana.

0

:

Učinkovitost ni priznana.

MESO

Obdelava (1)

Bolezen

Slinavka in parkljevka

Klasična prašičja kuga

Vezikularna bolezen prašičev

Afriška prašičja kuga

Goveja kuga

Atipična kokošja kuga

Aviarna influenca

Kuga drobnice

(a)

Toplotna obdelava v hermetično zaprti posodi z vrednostjo F0 3,00 ali več. (2)

+

+

+

+

+

+

+

+

(b)

Toplotna obdelava pri najmanjši temperaturi 70 °C, pri čemer mora biti celotna notranjost mesa segreta na to temperaturo.

+

+

+

0

+

+

+

+

(ba)

Temeljito kuhanje mesa, ki je bilo pred tem izkoščeno, razmaščeno in toplotno obdelano, tako da je bila notranja temperatura mesa vsaj 30 minut najmanj 70 °C.

+

0

0

0

0

0

0

0

(c)

Toplotna obdelava pri najmanjši temperaturi 80 °C, pri čemer mora biti celotna notranjost mesa segreta na to temperaturo.

+

+

+

+

+

+

+

+

(d)

Toplotna obdelava v hermetično zaprti posodi pri vsaj 60 °C za najmanj 4 ure, v tem času pa mora biti temperatura jedra 30 minut najmanj 70 °C.

+

+

+

+

+

+

(e)

Naravna fermentacija in zorenje najmanj devet mesecev za meso brez kosti, pri čemer morajo biti dosežene naslednje značilnosti: vrednost AW največ 0,93 ali vrednost pH največ 6,0.

+

+

+

+

+

0

0

0

(f)

Enaka obdelava kot pod (e) zgoraj, čeprav ima lahko meso kosti. (1)

+

+

+

0

0

0

0

0

(g)

Salame: obdelava v skladu z merili, ki jih je treba opredeliti v postopku iz člena 12(2) na podlagi mnenja ustreznega znanstvenega odbora.

+

+

+

0

+

0

0

0

(h)

Šunke in ledja: obdelava, ki vključuje naravno fermentacijo in zorenje, ki za šunke znaša vsaj 190 dni, za ledja pa najmanj 140 dni.

0

0

0

+

0

0

0

0

(i)

Toplotna obdelava, ki zagotavlja, da se doseže temperatura jedra vsaj 65 °C v času, ki je potreben, da se doseže vrednost pasterizacije (pv), ki je enaka ali višja od 40.

+

0

0

0

0

0

0

+


MLEKO

Obdelava (1)

Bolezen

Slinavka in parkljevka

Klasična prašičja kuga

Vezikularna bolezen prašičev

Afriška prašičja kuga

Goveja kuga

Atipična kokošja kuga

Aviarna influenca

Kuga drobnice

MLEKO in mlečni izdelki vključno s smetano), namenjeni prehrani ljudi

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Ultra visoka temperatura (UVT)

(UVT = obdelava pri najmanj 132 °C vsaj 1 sekundo)

+

0

0

0

0

0

0

0

(b)

Če ima mleko pH manj kakor 7,0, navadna visoka temperatura – kratkotrajna pasterizacija (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

(c)

Če ima mleko pH 7,0 ali več, dvojna HTST

+

0

0

0

0

0

0

0


(1)  Sprejeti morajo biti vsi potrebni ukrepi, da se prepreči navzkrižna kontaminacija.

(2)  F0 je izračunan smrtni učinek pri bakterijskih sporah. Vrednost F0 3,00 pomeni, da je najhladnejša točka v proizvodu dovolj segreta, da se doseže enak smrtni učinek kakor pri 121 °C (250 °F) v 3 minutah pri trenutnem segrevanju in ohlajanju.“


Top