EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0415

2013/415/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. julija 2013 o spremembi Priloge II k Odločbi 2006/766/ES glede vnosa Tristan da Cunha na seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih ribiških proizvodov za prehrano ljudi, ter črtanja Mayotta z navedenega seznama (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4848) Besedilo velja za EGP

OJ L 206, 2.8.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; implicitno zavrnjeno 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/415/oj

2.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/7


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 31. julija 2013

o spremembi Priloge II k Odločbi 2006/766/ES glede vnosa Tristan da Cunha na seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih ribiških proizvodov za prehrano ljudi, ter črtanja Mayotta z navedenega seznama

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4848)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/415/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebna pravila za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora. Zlasti določa, da se proizvodi živalskega izvora uvažajo samo iz tretje države ali dela tretje države, ki je na seznamu, sestavljenem in posodobljenem v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa tudi, da je treba pri sestavljanju in posodabljanju takih seznamov upoštevati nadzor Unije v tretjih državah in jamstva pristojnih organov tretjih držav v zvezi s skladnostjo ali enakovrednostjo z zahtevami iz zakonodaje Unije o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2).

(3)

Odločba Komisije 2006/766/ES z dne 6. novembra 2006 o določitvi seznamov tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in ribiških proizvodov (3), vsebuje seznam tistih tretjih držav, ki izpolnjujejo merila iz Uredbe (ES) št. 854/2004 in zato lahko jamčijo, da navedeni proizvodi izpolnjujejo predpisane sanitarne pogoje iz zakonodaje Unije za varstvo zdravja potrošnikov ter da se jih zato lahko izvozi v Unijo. V Prilogi II k navedeni odločbi je naveden seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz ribiških proizvodov za prehrano ljudi. V navedeni seznam so vključene tudi omejitve za tak uvoz iz nekaterih tretjih držav.

(4)

Pristojni organ Tristan da Cunha, dela Svete Helene, otokov Ascension Island in Tristan da Cunha, britanskih odvisnih ozemelj, je 19. decembra 2012 pri Komisiji vložil vlogo za dovoljenje za uvoz jastoga (svežega ali zamrznjenega) v Unijo. Z vlogo je bil predložen natančen opis sistema nadzora in druge informacije, potrebne za zagotavljanje ustreznega varovanja zdravja potrošnikov, v povezavi z jastogom, uvoženim v Unijo. Komisija je nato ocenila te informacije in ni ugotovila nobenih pomanjkljivosti. Na podlagi dostopnih informacij in jamstev je lahko Tristan da Cunha vključen na seznam Priloge II k Sklepu 2006/766/ES za jastoge.

(5)

V skladu s Sklepom Evropskega sveta 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije (4) Mayotte preneha biti čezmorska država in ozemlje ter bo s 1. januarjem 2014 postal najbolj oddaljena regija v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Vnos za Mayotte v Prilogi II k Sklepu 2006/766/ES bi bilo zato treba na ta datum črtati.

(6)

Odločbo 2006/766/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi II k Odločbi 2006/766/ES se vnos za Sveto Heleno spremeni:

„SH

SVETA HELENA

Brez otokov Tristan da Cunha in Ascension

 

TRISTAN DA CUNHA

Brez otokov Sveta Helena in Ascension

Samo jastogi (sveži ali zamrznjeni)“

Člen 2

V Prilogi II k Odločbi 2006/766/ES se črta vnos za Mayotte.

Člen 3

Člen 2 velja od 1. januarja 2014.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 31. julija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 320, 18.11.2006, str. 53.

(4)  UL L 204, 31.7.2012, str. 131.


Top