EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0403

2013/403/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 25. julija 2013 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2013 in spremembi Izvedbenega sklepa 2012/761/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4663)

UL L 202, 27.7.2013, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
UL L 202, 27.7.2013, p. 26–28 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/403/oj

27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/30


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 25. julija 2013

o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2013 in spremembi Izvedbenega sklepa 2012/761/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4663)

(2013/403/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 27(5) in (6) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za programe izkoreninjenja, nadzora in spremljanja živalskih bolezni in zoonoz.

(2)

Sklep Komisije 2008/341/ES z dne 25. aprila 2008 o določitvi meril Skupnosti za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz (2) določa, da morajo programi za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge k navedenemu sklepu, ki jih države članice predložijo Komisiji, izpolnjevati vsaj merila iz Priloge k Sklepu 2008/341/ES, da bi bili odobreni v skladu s finančnimi ukrepi Unije iz člena 27(1) Sklepa 2009/470/ES.

(3)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/761/EU z dne 30. novembra 2012 o odobritvi letnih in večletnih programov ter finančnega prispevka Unije za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2013 (3), so bili odobreni nekateri nacionalni programi ter določena stopnja in najvišji znesek finančnega prispevka Unije za vsak program, ki so ga predložile države članice.

(4)

Sklep Komisije 2009/719/ES z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (4), kot je bil nedavno spremenjen z Izvedbenim sklepom 2013/76/EU (5), določa, da lahko nekatere države članice ustavijo testiranje zdravega zaklanega goveda. To bo bistveno vplivalo na število preskusov, ki jih je treba izvesti v okviru njihovih programov za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) ter za izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije (BSE) in praskavca, odobrenih za leto 2013, in znatno zmanjšalo potrebe po financiranju.

(5)

Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Francija, Ciper, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Avstrija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo so Komisiji v odobritev predložile spremenjene programe za transmisivno spongiformno encefalopatijo (TSE), bovino spongiformno encefalopatijo (BSE) in praskavca v zvezi z navedeno spremembo k Sklepu 2009/719/ES.

(6)

Poleg tega je Madžarska predložila spremenjen program za izkoreninjenje in spremljanje bolezni modrikastega jezika, ki spreminja dejavnosti programa v zvezi z izvajanjem entomološkega nadzora.

(7)

Po tem, ko je Španija na nekaterih svojih območjih odkrila navzočnost bolezni modrikastega jezika serotipa 1, je predložila spremenjen program za izkoreninjenje in spremljanje bolezni modrikastega jezika, ki na navedenih območjih vključuje obvezno cepljenje za nadzor nad navedeno boleznijo in preprečitev njenega širjenja.

(8)

Grčija je po odkritju primerov stekline na svojem ozemlju predložila spremenjen program za izkoreninjenje stekline, da opredeli področja, na katerih se bo uporabljalo oralno cepljenje.

(9)

Poljska je po nedavnem zaključku dvostranskih pogajanj z Belorusijo o sodelovanju na področju stekline predložila spremenjen program za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje stekline, ki vključuje dejavnosti oralnega cepljenja na nekaterih mejnih območjih na ozemlju navedene tretje države, da se zaščiti Unijo pred ponovnim pojavom stekline z gibanjem okuženih prosto živečih živali na skupnih mejah.

(10)

Komisija je navedene spremenjene programe ocenila z veterinarskega in finančnega vidika. Ugotovljeno je bilo, da so skladni z ustrezno veterinarsko zakonodajo Unije in zlasti z merili iz Sklepa 2008/341/ES. Zato bi bilo treba spremenjene programe odobriti.

(11)

S tem sklepom odobreni spremenjeni programi vplivajo na zneske, potrebne za izvedbo programov izkoreninjenja, nadzora in spremljanja, ki so bili odobreni z Izvedbenim sklepom 2012/761/EU. Najvišji znesek finančnega prispevka Unije za nekatere navedene programe bi bilo zato treba ustrezno prilagoditi.

(12)

Izvedbeni sklep 2012/761/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremenjeni programi za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) ter za izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije (BSE) in praskavca, ki so jih predložile naslednje države članice v naslednjih rokih, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013:

(a)

Belgija, 5. aprila 2013;

(b)

Češka, 5. aprila 2013;

(c)

Danska, 24. aprila 2013;

(d)

Nemčija, 20. marca 2013;

(e)

Estonija, 26. marca 2013;

(f)

Irska, 22. marca 2013;

(g)

Španija, 27. marca 2013;

(h)

Francija, 29. marca 2013;

(i)

Ciper, 29. marca 2013;

(j)

Latvija, 28. marca 2013;

(k)

Luksemburg, 3. aprila 2013;

(l)

Madžarska, 27. marca 2013;

(m)

Avstrija, 27. marca 2013;

(n)

Slovenija, 20. marca 2013;

(o)

Slovaška, 26. marca 2013;

(p)

Finska, 28. marca 2013;

(q)

Švedska, 22. marca 2013;

(r)

Združeno kraljestvo, 7. junija 2013.

Člen 2

Spremenjeni programi za izkoreninjenje in spremljanje bolezni modrikastega jezika na endemičnih območjih ali območjih velikega tveganja, ki sta jih predložili naslednji državi članici v naslednjih rokih, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

(a)

Španija, 26. marca 2013;

(b)

Madžarska, 24. januarja 2013.

Člen 3

Spremenjeni programi za izkoreninjenje stekline, ki sta jih predložili naslednji državi članici v naslednjih rokih, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013:

(a)

Poljska, 28. marca 2013;

(b)

Grčija, 28. junija 2013.

Člen 4

Izvedbeni sklep 2012/761/EU se spremeni:

1.

v členu 4(2) se točka (b)(vii) nadomesti z naslednjim:

„(vii)

500 000 EUR za Španijo;“

2.

v členu 10(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

290 000 EUR za Belgijo;

(ii)

270 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

500 000 EUR za Češko;

(iv)

300 000 EUR za Dansko;

(v)

4 700 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

60 000 EUR za Estonijo;

(vii)

1 210 000 EUR za Irsko;

(viii)

1 700 000 EUR za Grčijo;

(ix)

3 290 000 EUR za Španijo;

(x)

12 600 000 EUR za Francijo;

(xi)

4 800 000 EUR za Italijo;

(xii)

230 000 EUR za Hrvaško;

(xiii)

1 900 000 EUR za Ciper;

(xiv)

80 000 EUR za Latvijo;

(xv)

420 000 EUR za Litvo;

(xvi)

50 000 EUR za Luksemburg;

(xvii)

790 000 EUR za Madžarsko;

(xviii)

25 000 EUR za Malto;

(xix)

2 200 000 EUR za Nizozemsko;

(xx)

500 000 EUR za Avstrijo;

(xxi)

2 600 000 EUR za Poljsko;

(xxii)

1 100 000 EUR za Portugalsko;

(xxiii)

1 200 000 EUR za Romunijo;

(xxiv)

160 000 EUR za Slovenijo;

(xxv)

250 000 EUR za Slovaško;

(xxvi)

160 000 EUR za Finsko;

(xxvii)

210 000 EUR za Švedsko;

(xxviii)

2 520 000 EUR za Združeno Kraljestvo.“

3.

Člen 11 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (d)(ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

1 500 000 EUR za Grčijo;“

(b)

v odstavku 2 se točka (d)(vii) nadomesti z naslednjim:

„(vii)

6 850 000 EUR za Poljsko;“

(c)

v odstavku 4 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega:

(i)

1 260 000 EUR za del litovskega program, ki se izvaja v Belorusiji;

(ii)

1 255 000 EUR za del poljskega programa, ki se izvaja v Ukrajini;

(iii)

295 000 EUR za del poljskega programa, ki se izvaja v Belorusiji.“

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 115, 29.4.2008, str. 44.

(3)  UL L 336, 8.12.2012, str. 83.

(4)  UL L 256, 29.9.2009, str. 35.

(5)  UL L 35, 6.2.2013, str. 6.


Top