EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0340

2013/340/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. junija 2013 o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo na Hrvaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3932) Besedilo velja za EGP

OJ L 179, 29.6.2013, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; razveljavil 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/340/oj

29.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/96


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 27. junija 2013

o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo na Hrvaškem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3932)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/340/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije št. 2008/855/ES z dne 3. novembra 2008 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (3) določa nekatere nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v državah članicah ali njihovih regijah, navedenih v Prilogi k Odločbi. V državah članicah ali njihovih območjih so v zvezi s klasično prašičjo kugo registrirane različne epidemiološke razmere. Priloga k Odločbi 2008/855/ES je zato sestavljena iz treh delov, v vsakem pa so navedena območja držav članic, v katerih se glede na različne epidemiološke razmere izvajajo različni ukrepi.

(2)

V skladu z Odločbo 2008/855/ES morajo države članice zagotoviti, da se živi prašiči odpošiljajo z njihovega ozemlja v druge države članice le, če prašiči prihajajo z območij, ki niso navedena v Prilogi k navedeni odločbi.

(3)

V delu I Priloge k Odločbi 2008/855/ES so naštete države članice in njihova območja, kjer so epidemiološke razmere za klasično prašičjo kugo najbolj ugodne. Zato Odločba 2008/855/ES določa, da države članice odpošiljateljice lahko odobrijo odpošiljanje živih prašičev z gospodarstev na območjih iz dela I navedene Priloge v gospodarstva ali klavnice na območjih iz navedenega dela, ki so v drugi državi članici, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Poleg tega se lahko sveže prašičje meso z gospodarstev na navedenih območjih ter mesni pripravki in mesni izdelki, ki so sestavljeni iz navedenega prašičjega mesa ali ga vsebujejo, odpošiljajo v druge države članice.

(4)

Izbruh klasične prašičje kuge pri domačih prašičih je bil na Hrvaškem zadnjič odkrit leta 2008. Pri divjih prašičih pa so bili serološko pozitivni primeri odkriti tudi v lovni dobi 2012–2013. Hrvaška je uvedla ustrezne ukrepe za nadzor nad klasično prašičjo kugo v skladu z ukrepi iz Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (4) in izvaja tudi program za izkoreninjenje bolezni.

(5)

Hrvaška naj bi k Uniji pristopila 1. julija 2013. Glede na epidemiološke razmere v zvezi s klasično prašičjo kugo v navedeni državi je primerno določiti ukrepe za nadzor nad klasično prašičjo kugo na njenem ozemlju, da se prepreči širjenje bolezni na druga območja Unije. Na podlagi informacij, ki jih je predložil pristojni organ Hrvaške, je primerno v del I Priloge k Odločbi 2008/855/ES vključiti ozemlja županij Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina in Vukovar-Srijem.

(6)

Odločbo 2008/855/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ta sklep bi bilo treba uporabljati od datuma pristopa Hrvaške k Evropski uniji.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V delu I Priloge k Odločbi 2008/855/ES se doda naslednji vnos:

Hrvaška

Ozemlje županij Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina in Vukovar-Srijem.“

Člen 2

Ta sklep se uporablja od dneva začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 302, 13.11.2008, str. 19.

(4)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5.


Top