Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0332

2013/332/EU: Sklep Sveta z dne 10. junija 2013 o sklenitvi Protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa (Protokol promet) v imenu Evropske Unije

OJ L 177, 28.6.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 301 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/332/oj

28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/13


SKLEP SVETA

z dne 10. junija 2013

o sklenitvi Protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa (Protokol promet) v imenu Evropske Unije

(2013/332/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(6)(a)(v) in prvim odstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v imenu Evropske skupnosti sklenil Konvencijo o varstvu Alp (v nadaljnjem besedilu: Alpska konvencija)s Sklepom 96/191/ES (2).

(2)

Sklep je odločil o podpisu, v imenu Skupnosti, Protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa (Protokol promet) s Sklepom 2007/799/ES (3).

(3)

Protokol promet pomeni pomemben korak pri izvajanju Alpske konvencije, pri čemer je Evropska Unija zavezana k doseganju ciljev navedene konvencije.

(4)

Gospodarski, družbeni in ekološki čezmejni problemi Alp ostajajo glavni izziv, ki ga je treba reševati na tem izredno občutljivem območju.

(5)

Protokol promet ob upoštevanju 2. člena Alpske konvencije določa okvir, ki temelji na previdnostnem načelu, načelu preprečevanja in načelu onesnaževalec plača, s čimer naj bi se v alpski regiji zagotovila trajnostna mobilnost in varstvo okolja v zvezi z vsemi vrstami prevoza.

(6)

Določbe Protokola promet so v skladu s skupno prometno politiko Unije in popolnoma podpirajo sporočilo Komisije o okolju prijaznejšem prometu iz leta 2008. leta 200

(7)

Ratifikacija Protokola promet bi okrepila čezmejno sodelovanje z državami, ki niso članice Unije, tj. Lihtenštajn, Monako in Švica, kar bi pripomoglo k zagotavljanju, da bi Unija in regionalni partnerji imeli skupne cilje in da bi take pobude zajemale celotno alpsko regijo.

(8)

Zato bi bilo Protokol promet treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa (Protokol promet), se odobri v imenu Evropske Unije. (4)

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo (-e), pooblaščeno (-e), da v skladu s 24. členom Protokola promet v imenu Unije deponira (-jo) listino o odobritvi pri Republiki Avstriji in da poda (-jo) naslednjo izjavo:

„Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropske unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in od tega dne izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Protokola sklicevanja na "Evropsko skupnost" ali na "Skupnost", kjer je to primerno, razumejo kot sklicevanje na "Evropsko unijo" ali "Unijo.".“

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 10. junija 2013

Za Svet

Predsednik

L. VARADKAR


(1)  UL C 184 E, 8.7.2010, str. 183 in UL C 81 E, 15.3.2011, str. 1.

(2)  UL L 61, 12.3.1996, str. 31.

(3)  UL L 323, 8.12.2007, str. 13.

(4)  Protokol je skupaj s sklepom o podpisu objavljen v UL L 323, 8.12.2007, str. 15.


Top