EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0266

2013/266/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. junija 2013 o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) v šesti in sedmi regiji

OJ L 154, 6.6.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/266/oj

6.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/8


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 5. junija 2013

o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) v šesti in sedmi regiji

(2013/266/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (1) ter zlasti člena 48(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/274/EU z dne 24. aprila 2012 o določitvi druge skupine regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) (2) v šesto regijo, v kateri bi se moralo začeti zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v VIS za vse vloge, spadajo Komori, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Kenija, Madagaskar, Mauritius, Sejšeli, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Tanzanija in Uganda, v sedmo regijo pa Angola, Bocvana, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibija, Južna Afrika, Svazi, Zambija in Zimbabve.

(2)

Države članice so uradno obvestile Komisijo, da so sprejele vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za zbiranje in posredovanje podatkov iz člena 5(1) Uredbe VIS v vizumski informacijski sistem za vse vloge iz navedenih dveh regij, vključno z ukrepi za zbiranje in/ali posredovanje podatkov v imenu druge države članice.

(3)

Ker je torej izpolnjen pogoj iz prvega stavka člena 48(3) Uredbe VIS, je treba določiti datum začetka delovanja VIS v šesti in sedmi regiji.

(4)

Zaradi potrebe po določitvi datuma začetka delovanja VIS v bližnji prihodnosti bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ker Uredba VIS nadgrajuje schengenski pravni red, je Danska v skladu s členom 5 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, uradno sporočila, da je Uredbo VIS prenesla v svoje notranje pravo. Danska je tako v skladu z mednarodnim pravom zavezana izvajati ta sklep.

(6)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Sklep zato za Združeno kraljestvo ni zavezujoč niti se zanj ne uporablja.

(7)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4). Sklep zato za Irsko ni zavezujoč niti se zanjo ne uporablja.

(8)

Za Islandijo in Norveško ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (6) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(9)

Za Švico ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (8).

(10)

Za Lihtenštajn ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (9), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (10).

(11)

Za Ciper ta sklep pomeni akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(12)

Za Bolgarijo in Romunijo ta sklep pomeni akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vizumski informacijski sistem začne v šesti in sedmi regiji, ki sta določeni z Izvedbenim sklepom 2012/274/EU, delovati 6. junija 2013.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep se uporablja v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 5. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 218, 13.8.2008, str. 60.

(2)  UL L 134, 24.5.2012, str. 20.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(4)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(8)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(9)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(10)  UL L 160, 18.6.2011, str. 19.


Top