EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0208

2013/208/EU: Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

OJ L 118, 30.4.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/208(1)/oj

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/21


SKLEP SVETA

z dne 22. aprila 2013

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

(2013/208/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 148(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 145 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da si države članice in Unija prizadevajo za razvoj usklajene strategije zaposlovanja in zlasti za spodbujanje kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile in trgov dela, ki se prilagajajo gospodarskim spremembam, z namenom, da bi dosegle cilje, opredeljene v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

(2)

„Strategija Evropa 2020“, ki jo je predlagala Komisija, omogoča Uniji, da svoje gospodarstvo usmerja k pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ki jo bo spremljala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije. Svet je 13. julija 2010 sprejel Priporočilo o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije (3). Po tem je Svet dne 21. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/707/EU o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (4) (v nadaljnjem besedilu: smernice za zaposlovanje). Navedene smernice skupaj prestavljajo integrirane smernice za izvajanje Strategije Evropa 2020. Pet krovnih ciljev, navedenih pod ustreznimi smernicami, predstavlja skupne cilje, na katerih temelji ukrepanje držav članic ob upoštevanju njihovih različnih izhodiščnih položajev in nacionalnih okoliščin ter stališč in okoliščin Unije. Evropska strategija zaposlovanja igra vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev Strategije Evropa 2020, ki zadevajo zaposlovanje in trge dela.

(3)

Te integrirane smernice so usklajene s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010. Smernice dajejo natančna navodila državam članicam za oblikovanje nacionalnih programov reform in izvajanje reform. Smernice za zaposlovanje bi morale biti podlaga za vsa priporočila posameznim državam, ki jih lahko Svet naslovi na države članice v skladu s členom 148(4) PDEU, skupaj s priporočili posameznim državam, ki so naslovljena na države članice v skladu s členom 121(2) PDEU. Smernice za zaposlovanje bi morale biti tudi podlaga za pripravo skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako leto pošljeta Evropskemu svetu.

(4)

Pregled osnutkov nacionalnih programov reform držav članic iz osnutka skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga je Svet sprejel 28. februarja 2013, kaže, da bi si morale države članice še naprej z vsemi močmi prizadevati, da bi dosegle naslednje prednostne cilje: povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj kvalificirane delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter spodbujanje kakovostnih delovnih mest in vseživljenjskega učenja, izboljšanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja na vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v terciarno izobraževanje, socialnega vključevanja in boj proti revščini.

(5)

Smernice za zaposlovanje, sprejete leta 2010, bi morale do leta 2014 ostati nespremenjene, da bi se osredotočili na njihovo izvajanje. Do konca leta 2014 bi moralo biti kakršno koli posodabljanje smernic za zaposlovanje strogo omejeno. V letih 2011 in 2012 so bile smernice za zaposlovanje nespremenjene. V letu 2013 bi morale biti nespremenjene.

(6)

Države članice bi morale pri izvajanju smernic za zaposlovanje proučiti uporabo Evropskega socialnega sklada –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice za politike zaposlovanja držav članic, kot so določene v Prilogi k Sklepu 2010/707/EU, ostajajo v letu 2013 nespremenjene in jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 22. aprila 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  Mnenje z dne 6. februarja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 13. februarja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 191, 23.7.2010, str. 28.

(4)  UL L 308, 24.11.2010, str. 46.


Top