Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0028(01)

2014/30/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 29. avgusta 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB/2013/28)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; razveljavil 32018D0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/30(2)/oj

21.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/53


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 29. avgusta 2013

o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke

(ECB/2013/28)

(2014/30/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 29.3 in 29.4 Statuta,

ob upoštevanju sodelovanja Razširjenega sveta Evropske centralne banke (ECB) v skladu s četrto alineo člena 46.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2013/17 z dne 21. junija 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (1) je določil z učinkom od 1. julija 2013 ponderje, določene za tiste nacionalne centralne banke (NCB), ki so bile 1. julija 2013 članice Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), v ključu za vpis kapitala ECB (v nadaljnjem besedilu: „ponderji v kapitalskem ključu“ oziroma „kapitalski ključ“).

(2)

Člen 29.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) zahteva, da se ponderji v kapitalskem ključu usklajujejo vsakih pet let po ustanovitvi ESCB po analogiji z določbami člena 29.1 Statuta. Spremenjeni kapitalski ključ se uporablja od prvega dne v letu, ki sledi letu, v katerem se opravi uskladitev.

(3)

Zadnja uskladitev ponderjev v kapitalskem ključu v skladu s členom 29.3 Statuta ESCB je bila opravljena v letu 2008 z učinkom od 1. januarja 2009 (2). Kasnejša razširitev kapitalskega ključa ECB se je zaradi pristopa nove države članice k Evropski uniji opravila v skladu s členom 48.3 Statuta ESCB (3).

(4)

V skladu s Sklepom Sveta 2003/517/ES z dne 15. julija 2003 o statističnih podatkih, ki bodo uporabljeni za prilagoditev ključa za vpis kapitala Evropske centralne banke (4), je Evropska komisija poslala ECB statistične podatke, ki se uporabijo pri določitvi usklajenega kapitalskega ključa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zaokroževanje

Če Evropska komisija pošlje popravljene statistične podatke, ki se uporabijo pri uskladitvi kapitalskega ključa, in vsota številk ne znaša 100 %, se razlika izravna: (i) če je vsota manjša od 100 %, s prištevanjem 0,0001 odstotne točke najmanjšemu deležu oziroma najmanjšim deležem v naraščajočem zaporedju, dokler ni doseženih natančno 100 %, ali (ii) če je vsota večja od 100 %, z odštevanjem 0,0001 odstotne točke v padajočem zaporedju od največjega deleža oziroma največjih deležev, dokler ni doseženih natančno 100 %.

Člen 2

Ponderji v kapitalskem ključu

Ponderji, določeni za vsako NCB v kapitalskem ključu iz člena 29 Statuta ESCB, so z učinkom od 1. januarja 2014 naslednji:

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

2,4778 %

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

0,8590 %

Česká národní banka

1,6075 %

Danmarks Nationalbank

1,4873 %

Deutsche Bundesbank

17,9973 %

Eesti Pank

0,1928 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607 %

Bank of Greece

2,0332 %

Banco de España

8,8409 %

Banque de France

14,1792 %

Hrvatska narodna banka

0,6023 %

Banca d’Italia

12,3108 %

Central Bank of Cyprus

0,1513 %

Latvijas Banka

0,2821 %

Lietuvos bankas

0,4132 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2030 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3798 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648 %

De Nederlandsche Bank

4,0035 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9631 %

Narodowy Bank Polski

5,1230 %

Banco de Portugal

1,7434 %

Banca Națională a României

2,6024 %

Banka Slovenije

0,3455 %

Národná banka Slovenska

0,7725 %

Suomen Pankki

1,2564 %

Sveriges riksbank

2,2729 %

Bank of England

13,6743 %

Člen 3

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Ta sklep začne veljati 1. januarja 2014.

2.   Sklep ECB/2013/17 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2014.

3.   Sklicevanja na Sklep ECB/2013/17 se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 29. avgusta 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 187, 6.7.2013, str. 15.

(2)  Sklep ECB/2008/23 z dne 12. decembra 2008 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (UL L 21, 24.1.2009, str. 66).

(3)  Sklep ECB/2013/17 z dne 12. junija 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (UL L 187, 6.7.2013, str. 15).

(4)  UL L 181, 19.7.2003, str. 43.


Top