Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0957

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 957/2012 z dne 17. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 v zvezi s črtanjem vnosa za Nizozemske Antile s seznama tretjih držav, iz katerih se odobri vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Unijo Besedilo velja za EGP

OJ L 287, 18.10.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 319 - 320

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/957/oj

18.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 957/2012

z dne 17. oktobra 2012

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 v zvezi s črtanjem vnosa za Nizozemske Antile s seznama tretjih držav, iz katerih se odobri vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točk (1) in (4) člena 8 Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebne predpise za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora. Zlasti določa, da se proizvodi živalskega izvora uvažajo samo iz tretje države ali dela tretje države, ki je na seznamu, sestavljenem in posodobljenem v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa tudi, da je treba pri sestavljanju in posodabljanju takih seznamov upoštevati nadzor Unije v tretjih državah in jamstva pristojnih organov tretjih držav v zvezi s skladnostjo ali enakovrednostjo z zahtevami iz zakonodaje Unije o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3).

(3)

Priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (4), določa seznam tretjih držav, katerim se odobri vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo.

(4)

Na seznam Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 je trenutno vključena avtonomna država Nizozemski Antili.

(5)

Po notranji reformi Kraljevine Nizozemske, ki je začela veljati 10. oktobra 2010, so Nizozemski Antili prenehali obstajati kot avtonomna država znotraj navedene kraljevine. Na isti datum sta status avtonomnih držav znotraj Kraljevine Nizozemske dobila Curaçao in Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius in Saba pa so postale posebne občine evropskega dela Kraljevine Nizozemske. Zato je primerno, da se vnos za Nizozemske Antile črta s seznama iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010.

(6)

Curaçao in Sint Maarten nista izrazila zanimanja za nadaljevanje izvažanja v Unijo surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi. Zato ni primerno, da se ju vključi na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010.

(7)

Uredbo (EU) št. 605/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 605/2010 se črta vnos za Nizozemske Antile.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 175, 10.7.2010, str. 1.


Top