Help Print this page 

Document 32012R0799

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 799/2012 z dne 5. septembra 2012 o obliki in vsebini računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov EKJS in EKSRP ter za spremljanje in pripravo napovedi
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2013; razveljavil 32013R0991
OJ L 240, 6.9.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 234 - 269

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/799/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/09/2012
  • Date of effect: 13/09/2012; začetek veljavnosti datum objave +7 glej člen 3
  • Date of effect: 16/10/2012; uporaba glej člen 3
  • Date of end of validity: 15/10/2013; razveljavil 32013R0991
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Izvedbena uredba
Relationship between documents
Text

6.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 240/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 799/2012

z dne 5. septembra 2012

o obliki in vsebini računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov EKJS in EKSRP ter za spremljanje in pripravo napovedi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2) predpisuje, da je treba določiti obliko in vsebino računovodskih informacij iz člena 7(1)(c) navedene uredbe ter način prenosa Komisiji.

(2)

Obliko in vsebino računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter za spremljanje in napovedi, zdaj določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 909/2011 (3).

(3)

Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 909/2011 se ne morejo uporabiti v predvidene namene za proračunsko leto 2013. Izvedbeno uredbo (EU) št. 909/2011 bi bilo zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo, ki bo določila obliko in vsebino računovodskih informacij za navedeno proračunsko leto.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika in vsebina računovodskih informacij iz člena 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 885/2006 in način prenosa Komisiji se določijo v prilogah I (Tabela X), II (Tehnične specifikacije za prenos računalniških datotek v EKUJS in EKSRP), III (Kratki pregled) in IV (Struktura proračunskih kod EKSPR [F109]) k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena Uredba (EU) št. 909/2011 se razveljavi z začetkom veljavnosti od 16. oktobra 2012.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. oktobra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.

(3)  UL L 234, 10.9.2011, str. 2.


Top