EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0660

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 660/2012 z dne 19. julija 2012 o nekaterih ukrepih za podporo trgu v sektorju za perutninsko meso v Italiji

OJ L 192, 20.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 317 - 318

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/660/oj

20.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 660/2012

z dne 19. julija 2012

o nekaterih ukrepih za podporo trgu v sektorju za perutninsko meso v Italiji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), zlasti člena 44 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi izbruha aviarne influence v nekaterih proizvodnih regijah v Italiji med decembrom 1999 in aprilom 2000, med avgustom in oktobrom 2000 ter med oktobrom 2002 in septembrom 2003 so italijanski organi sprejeli nekatere veterinarske in trgovinske omejitve, zlasti na podlagi Direktive Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (2). Zato sta bila prevoz in trženje valilnih jajc in enodnevnih piščancev znotraj Italije ali znotraj območij, ki jih je neposredno prizadela bolezen, začasno omejena.

(2)

Omejitev prostega gibanja valilnih jajc in enodnevnih piščancev, ki je bila posledica uporabe veterinarskih ukrepov, je predstavljala grožnjo za pojav resnih motenj na trgu valilnih jajc in enodnevnih piščancev v Italiji.

(3)

Komisija je 9. decembra 2004 na podlagi člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (3) sprejela Uredbo (ES) št. 2102/2004 z dne 9. decembra 2004 o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc v Italiji (4). Komisija na podlagi člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (5) ni sprejela podobne uredbe, s katero bi določila primerljive izredne ukrepe za podporo trgu na področju enodnevnih piščancev.

(4)

Italija je 19. aprila 2007 pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti (6) začela postopek za ugotovitev ničnosti odločbe iz dopisa generalnega direktorja Generalnega direktorata Komisije za kmetijstvo z dne 7. februarja 2007, s katerim je bila zavrnjena zahteva italijanskih organov za sprejem izrednih ukrepov za podporo italijanskemu trgu perutninskega mesa na podlagi člena 14 Uredbe (EGS) št. 2777/75 glede piščancev, ki so bili usmrčeni na področjih, ki jih je prizadela aviarna influenca, in za katere so veljali veterinarski ukrepi o omejitvi prometa od decembra 1999 do vključno septembra 2003 (7).

(5)

Splošno sodišče (sedmi senat) je 17. januarja 2012 s sodbo v zadevi T-135/2007 (8) odločbo z dne 7. februarja 2007, s katero je bil zavrnjen predlog italijanskih organov za sprejetje izrednih ukrepov za podporo italijanskemu trgu perutninskega mesa na podlagi člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75, razglasilo za nično. Komisija se na sodbo Splošnega sodišča ni pritožila.

(6)

V skladu s členom 266 Pogodbe morajo institucije, katerih akt je bil razglašen za ničnega, sprejeti ukrepe, potrebne za spoštovanje sodbe Sodišča Evropske unije. V skladu s členom 254 Pogodbe se navedeni člen uporablja tudi za sodbe Splošnega sodišča.

(7)

Iz sodbe Splošnega sodišča sledi, da bi Komisija morala sprejeti uredbo na podlagi člena 14 Uredbe (EGS) št. 2777/75, s katero bi sprejela izredne ukrepe za podporo italijanskemu trgu perutninskega mesa glede piščancev, ki so bili usmrčeni in odstranjeni na področjih, ki jih je prizadela aviarna influenca, in za katere so veljali veterinarski ukrepi o omejitvi prometa in prepovedi dajanja na trg enodnevnih piščancev v obdobju od decembra 1999 do vključno septembra 2003. Ker Uredba (EGS) št. 2777/75 ni več veljavna, bi morala Komisija za spoštovanje sodbe Splošnega sodišča sprejeti uredbo na podlagi člena 44 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(8)

V skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1234/2007 Unija za izredne ukrepe iz člena 44 Uredbe zagotovi delno financiranje, enako 50 % stroškov, ki jih krije država članica.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zakol in odstranitev piščancev iz oznak KN 0105 11 19 in 0105 12 med 17. decembrom 1999 in 14. aprilom 2000, med 14. avgustom in 16. oktobrom 2000 ter med 11. oktobrom 2002 in 30. septembrom 2003 v Italiji zaradi uporabe nacionalnih veterinarskih ukrepov, zlasti na podlagi Direktive 92/40/EGS, se šteje za izredni ukrep za podporo trgu v okviru člena 44 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Unija zagotovi delno financiranje, enako 50 % stroškov, ki jih za ukrepe iz odstavka 1 krije Italija. Znesek delnega financiranja Unije je naslednji:

na enodnevnega piščanca – moškega in ženskega spola – za industrijsko proizvodnjo (različen prirast teže) vrste Gallus domesticus iz oznake KN 0105 11 19 se dodeli 0,1344 EUR, in sicer za skupaj največ 3 647 277 enodnevnih piščancev,

na enodnevnega piščanca (mešano tako moškega kot ženskega spola za kmetijsko proizvodnjo) vrste Gallus domesticus iz oznake KN 0105 11 19 se dodeli 0,1548 EUR, in sicer za skupaj največ 3 768 800 enodnevnih piščancev,

na enodnevnega piščanca (mešano tako moškega kot ženskega spola) vrste Meleagridis gallopavo iz oznake KN 0105 12 se dodeli 0,5064 EUR, in sicer za skupaj največ 680 730 enodnevnih piščancev,

na enodnevnega piščanca z določenim moškim spolom vrste Meleagridis gallopavo iz oznake KN 0105 12 se dodeli 0,744 EUR, in sicer za skupaj največ 193 140 enodnevnih piščancev,

na enodnevnega piščanca z določenim ženskim spolom vrste Meleagridis gallopavo iz oznake KN 0105 12 se dodeli 0,2688 EUR, in sicer za skupaj največ 535 960 enodnevnih piščancev.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1.

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba je bila s 1. julijem 2008 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(4)  UL L 365, 10.12.2004, str. 10.

(5)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba je bila s 1. julijem 2008 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(6)  Od 1. decembra 2009 dalje Splošno sodišče Evropske unije.

(7)  UL C 140, 23.6.2007, str. 38 (Zadeva T-135/07 – Italija proti Komisiji).

(8)  UL C 58, 25.2.2012, str.7.


Top