EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0579

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 579/2012 z dne 29. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

OJ L 171, 30.6.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; implicitno zavrnjeno 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/579/oj

30.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 579/2012

z dne 29. junija 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti točke (m) prvega pododstavka člena 121 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (2) ter zlasti točke (a) drugega pododstavka člena 6(3a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prvi pododstavek člena 6(3a) Direktive 2000/13/ES določa, de je treba vse sestavine, opredeljene v odstavku 4(a) navedenega člena in navedene v Prilogi IIIa k Direktivi, navesti na oznaki, če so prisotne v pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskih odstotkov alkohola.

(2)

Odstopanje od te obveznosti za vina v smislu Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007, ki so dana na trg ali označena pred 30. junijem 2012 do porabe zalog, kot je bilo določeno z Direktivo Komisije 2007/68/ES (3), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1266/2010 (4), se od 30. junija 2012 ne uporablja več.

(3)

Treba bi bilo določiti podrobna pravila za označevanje navedenih pijač z izrazi za sestavine, ki so navedene v Prilogi IIIa k Direktivi 2000/13/ES in se uporabljajo pri izdelavi pijač, če jih je z analiznimi metodami iz člena 120g Uredbe (ES) št. 1234/2007 mogoče zaznati v končnem proizvodu in jih je zato treba šteti za sestavine v smislu člena 6(4)(a) Direktive 2000/13/ES.

(4)

Označevanje proizvodov z uporabo piktogramov v večjezičnem okolju potrošnikom omogoča boljšo berljivost informacij, ki so na voljo, in jim zagotavlja boljša jamstva. Zato je primerno izvajalcem omogočiti, da pisne informacije dopolnijo s piktogrami.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 607/2009 (5) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da nova pravila ne bi vplivala na trženje že označenih proizvodov, bi bilo treba določiti, da se uporabljajo za vina, ki so v celoti ali delno proizvedena iz grozdja trgatve leta 2012 ali kasnejših let in ki so bila označena po 30. juniju 2012.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 607/2009 se spremeni:

1.

Člen 51 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 51

Uporaba nekaterih horizontalnih pravil

1.   Za označevanje sestavin iz člena 6(3a) Direktive 2000/13/ES so izrazi, ki se morajo uporabljati za sulfite, mleko in proizvode iz mleka ter jajca in proizvode iz jajc, izrazi, navedeni v delu A Priloge X.

2.   Izraze iz odstavka 1 lahko po potrebi spremlja eden izmed piktogramov iz dela B Priloge X.“

2.

Priloga X se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Glede izrazov za mleko in proizvode iz mleka ter jajca in proizvode iz jajc iz člena 51(1) Uredbe (ES) št. 607/2009, kakor je bila spremenjena s to uredbo, se uporablja za vina iz Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007, ki so v celoti ali delno proizvedena iz grozdja trgatve leta 2012 ali kasnejših let in ki so bila označena po 30. juniju 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(3)  UL L 310, 28.11.2007, str. 11.

(4)  UL L 347, 31.12.2010, str. 27.

(5)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.


PRILOGA

„PRILOGA X

DEL A

Izrazi iz člena 51(1)

Jezik

Izrazi za sulfite

Izrazi za jajca in proizvode iz jajc

Izrazi za mleko in proizvode iz mleka

V bolgarščini

„сулфити“ ali „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ ali „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ ali „млечен протеин“

V španščini

«sulfitos» ali «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ali «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ali «proteína de leche»

V češčini

„siřičitany“ ali „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ ali „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ ali „mléčná bílkovina“

V danščini

»sulfitter« ali »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, ali »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« ali »mælkeprotein«,

V nemščini

„Sulfite“ ali „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ ali „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ ali „Milchprotein“

V estonščini

„sulfitid” ali „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” ali „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” ali „piimaproteiin”

V grščini

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ali «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ali «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ali «πρωτεΐνη γάλακτος»

V angleščini

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ ali ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ ali ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ ali ‘milk protein’

V francoščini

«sulfites» ali «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» ali «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ali «protéine du lait»

V italijanščini

«solfiti», ali «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» ali «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ali «proteina del latte»

V latvijščini

“sulfīti” ali “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” ali “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” ali “piena olbaltumviela”

V litovščini

„sulfitai“ ali „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ ali „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ ali „pieno baltymai“

V madžarščini

„szulfitok” ali „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” ali „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” ali „tejfehérje”

V malteščini

“sulfiti”, ali “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” ali “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” ali “proteina tal-ħalib”

V nizozemščini

„sulfieten” ali „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” ali „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” ali „melkproteïnen”

V poljščini

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” ali „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” ali „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” ali „białko mleka”

V portugalščini

«sulfitos» ali «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ali «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ali «proteína de leite»

V romunščini

„sulfiți” ali „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” ali „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” ali „proteine din lapte”

V slovaščini

„siričitany“ ali „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ ali „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ ali „mliečna bielkovina“

V slovenščini

„sulfiti“ ali „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ ali „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ ali „mlečne beljakovine“

V finščini

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” ali ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” ali ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” ali ”maitoproteiinia”

V švedščini

”sulfiter” ali ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” ali ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” ali ”mjölkprotein”

DEL B

Piktogrami iz člena 51(2)

Image

Image

Image

Image


Top