Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0552

Uredba Sveta (EU) št. 552/2012 z dne 21. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1344/2011 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske, ribiške in industrijske proizvode

OJ L 166, 27.6.2012, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 215 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1387

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/552/oj

27.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 166/7


UREDBA SVETA (EU) št. 552/2012

z dne 21. junija 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 1344/2011 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske, ribiške in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V interesu Unije je, da se povsem opustijo avtonomne dajatve skupne carinske tarife za določene proizvode, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1344/2011 (1).

(2)

Šest proizvodov z oznakami TARIC 2914390020, 2918300050, 3206110020, 3815120020, 3815120030 in 8302420080, ki so trenutno navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1344/2011, bi bilo treba črtati, ker ohranitev opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za navedene proizvode ni več v interesu Unije.

(3)

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 1344/2011 je treba spremeniti opise proizvodov proizvoda z oznako KN 2819 10 00 ter proizvodov z oznakami TARIC 2914199040, 2914700050, 2922498510, 3815199010, 3919900051, 3920102891, 3920510030, 3920910093, 8529909250 in 9401908010, da bi upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu. Nadalje bi bilo treba spremeniti obstoječe oznake TARIC 2009419270, 2009897992 in 8505199031. Poleg tega se šteje, da je potrebna dvojna klasifikacija za proizvod z oznako TARIC 3904400091.

(4)

Navedene opustitve, za katere so potrebne tehnične spremembe, bi bilo treba črtati s seznama opustitev v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1344/2011 in jih ponovno vstaviti na navedeni seznam z novimi opisi proizvodov ali novimi oznakami KN ali TARIC.

(5)

Glede na njihov začasen značaj bi bilo treba opustitve iz Priloge I sistematično pregledovati, in sicer najpozneje pet let po njihovem začetku uporabe ali obnovitvi. Poleg tega bi morala biti odprava določenih opustitev zagotovljena kadar koli, kot posledica predloga Komisije na podlagi pregleda, izvedenega na pobudo Komisije ali na zahtevo ene ali več držav članic, če ohranjati opustitve ni več v interesu Unije, ali zaradi tehničnega razvoja proizvodov, spremenjenih okoliščin ali gospodarskih gibanj na trgu.

(6)

Ker bi morale opustitve iz te uredbe začeti učinkovati 1. julija 2012, bi se morala ta uredba uporabljati od navedenega datuma in bi morala začeti veljati takoj po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Uredbo (EU) št. 1344/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1344/2011 se spremeni:

1.

vstavijo se vrstice za proizvode, ki so navedeni v Prilogi I k tej uredbi;

2.

črtajo se vrstice za proizvode, katerih oznake KN in TARIC so navedene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. junija 2012

Za Svet

Predsednica

M. FREDERIKSEN


(1)  UL L 349, 31.12.2011, str. 1.


PRILOGA I

Proizvodi iz člena 1(1)

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Datum, predviden za obvezni pregled

ex 2009 41 92

20

Ananasov sok:

8 %

31.12.2015

ex 2009 41 99

70

ne iz koncentrata,

iz rodu Ananas,

z Brix vrednostjo 11 ali več, vendar ne več kot 16,

za uporabo v proizvodnji pijač (1)

ex 2009 89 79

20

Zamrznjeni koncentrat soka iz robide sorte Boysen z Brix vrednostjo 61 ali več, vendar ne več kot 67, v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

20

Vodikov jodid (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

2819 10 00

 

Kromov trioksid (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Dikromov trioksid za uporabo v metalurgiji (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2826 90 80

15

Litijev heksafluorofosfat (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

40

Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

15

Petrofluor(4-metil-2-penten), (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Heksabromociklododekan

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimetilhidrokinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2909 20 00

10

8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen], (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

80

Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2012

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 69 90

40

p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

50

3′-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2013

ex 2916 12 00

50

2-Hidroksietil akrilat s čistočo 97 mas. % ali več (CAS RN 818-61-1)

0 %

31.12.2016

ex 2916 31 00

10

Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2918 99 90

80

Natrijev 5-[2-kloro-4-(trifluorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat, (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

50

Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartat (INNM), (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2013

ex 2924 29 98

63

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

30

N-Izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

13

Merkaptamin hidroklorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

18

1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenoksi]fenil]biuret, (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

18

Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Ciazofamid (ISO), (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

70

2,3-Dikloro-5-(trifluorometil)piridin, (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on, (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

72

Triacetilganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

72

Dietilheksil butamido triazon (INCI), (CAS RN 154702-15-5)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

67

Kandesartan etil ester (INNM), (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

43

Hidroklorid klopidogrelove kisline (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat, (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kislina – 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1), (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

10

Barvilo C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

15

Barvilo C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Barvilo C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Barvilo C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

35

Barvilo C.I. Pigment Red 202

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

45

Barvilo C.I. Pigment Violet 27

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

20

Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 71

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 351

0 %

31.12.2016

ex 3205 00 00

20

Barvilo C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 19 00

10

Pripravek vsebuje glede na maso:

72 % (± 2 %) sljude in

28 % (± 2 %) titanovega dioksida

0 %

31.12.2016

ex 3801 90 00

10

Raztegljivi grafit (CAS RN 90387-90-9 in CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

55

UV stabilizator, ki vsebuje:

2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) in

bodisi N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) bodisi

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Svetlobni stabilizator iz razvejanih in linearnih alkilnih estrov 3-(2H-Benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzenpropanojske kisline (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilizator za plastični material, ki vsebuje:

2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN57583-35-4),

2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN57583-34-3) in

2-etilheksil merkaptoacetat (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Svetlobni stabilizator, ki vsebuje:

razvejane in linearne alkilne estre 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksibenzenpropanojske kisline (CAS RN 127519-17-9) in

1-metoksi-2-propil acetat (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

10

Katalizator, ki sestoji iz kromovega trioksida, dikromovega trioksida ali organokovinskih spojin kroma, na podlagi iz silicijevega dioksida, s prostornino luknjic 2 cm3/g ali več (določeno po postopku dušikove absorbcije)

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

87

Katoda, v zvitkih, za baterije cink-zrak v obliki gumbne celice (baterije za slušne aparate) (1)

0 %

31.12.2016

ex 8506 90 00

10

ex 3817 00 80

30

Mešani alkilnaftaleni, modificirani z alifatskimi verigami, z dolžino verige od 12 do 56 atomov ogljika

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

26

Vodna disperzija, ki vsebuje:

76 mas. % (± 0,5 %) silicijevega karbida (CAS RN 409-21-2)

4,6 mas. % (± 0,05 %) aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1) in

2,4 mas. % (± 0,05 %) itrijevega oksida (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

31

Zmes, ki vebuje:

70 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakata (CAS RN 41556-26-7) in

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakata (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

32

Zmes:

bazični cirkonijev karbonat (CAS RN 57219-64-4) in

cerijev karbonat (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Pripravek, ki vsebuje:

trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2),

dioktilheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-66-4),

oktildiheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-64-2) in

triheksilfosfin oksid (CAS RN 597-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

60

Kopolimer stirena z maleinskim anhidridom, bodisi delno esterificiran ali popolnoma kemično modificiran, s povprečno molekulsko maso (Mn) največ 4 500, v obliki kosmičev ali prahu

0 %

31.12.2016

ex 3911 90 99

60

ex 3904 30 00

30

Kopolimer vinil klorida z vinil acetatom in vinil alkoholom, ki vsebuje;

0 %

31.12.2013

ex 3904 40 00

91

87 mas. % ali več, vendar ne več kot 92 mas. % vinil klorida;

2 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % vinil acetata in

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % vinil alkohola,

v eni od oblik, navedenih v opombi 6(a) ali 6(b) k poglavju 39, za proizvodnjo izdelkov iz tarifnih oznak 3215 ali 8523, ali pa za uporabo v proizvodnji premazov za posode in pokrove, ki se uporabljajo za konzerviranje živil in pijač (1)

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 11

60

Pripravek, ki vsebuje:

α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) in

α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)

0 %

31.12.2016

ex 3912 20 11

10

Nitroceluloza

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

80

Akrilni trak v zvitkih:

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

83

samolepilen na obeh straneh,

s skupno debelino 0,04 mm ali več, vendar ne več kot 1,25 mm,

s skupno širino 5 mm ali več, vendar ne več kot 1 205 mm;

za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8521 in 8528 (1)

ex 3919 90 00

51

Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 μm ali več, vendar ne več kot 90 μm, na eni strani prekrita z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

31.12.2013

ex 3919 90 00

85

Večplasten film iz poli(metil metakrilata) in metaliziranih plasti srebra in bakra:

z najmanjšo odbojnostjo 93,5 %, merjeno po metodi ASTM G173-03,

prekrit na eni strani z odstranljivo plastjo polietilena,

prekrit na drugi strani z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in silikonizirano poliestrsko zaščitno plastjo

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

87

Samolepilen prozoren film, s prepustnostjo več kot 90 % in stopnjo motnosti manj kot 3 % (določeno po ASTM D1003), sestavljen iz več plasti, ki vključujejo:

lepilni akrilni sloj, debeline 20 μm ali več, vendar ne več kot 70 μm,

sloj na osnovi poliuretana, debeline 100 μm ali več, vendar ne več kot 300 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 28

91

Polietilenski film, potiskan z grafičnim vzorcem, dobljenim z uporabo štirih osnovnih barv črnila in posebnih barv, tako da z uporabo črnila nastane na eni strani filma več barv, na drugi strani pa ena barva; grafični vzorec ima še naslednje značilnosti:

po vsej dolžini filma se ponavlja v rednih presledkih in z enakomernim razmikom,

gledano z zadnje in sprednje strani filma se vzorci enakomerno prekrivajo

0 %

31.12.2013

ex 3920 20 21

40

Listi biaksialno usmerjene polipropilenske folije:

z debelino največ 0,1mm,

potiskani na obeh straneh s specializiranimi premazi, ki omogočajo varnostno tiskanje za bankovce

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

50

Polipropilenska plošča v obliki zvitka:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 30

95

z debelino največ 30 μm,

s širino največ 210 mm,

skladna z ASTM D882

za uporabo pri proizvodnji separatorjev za litijsko-ionske akumulatorje za električna vozila (1)

ex 3920 51 00

30

Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 μm ali več, vendar ne več kot 90 μm

0 %

31.12.2013

ex 3920 91 00

93

Folija iz poli(etilen tereftalata), metalizirana ali ne na eni ali na obeh straneh, ali pa laminirana s folijami iz poli(etilen tereftalata), metalizirana samo na zunanji strani, z naslednjimi značilnostmi:

s prepustnostjo vidne svetlobe 50 % ali več,

premazana s poli(vinil butiral)om na eni ali obeh straneh, vendar brez lepilnega ali katerega koli drugega materiala, razen poli(vinil butirala),

s skupno debelino ne več kot 0,2 mm, ne upoštevajoč prisotnosti poli(vinil butirala), in z debelino poli(vinil butirala) več kot 0,2 mm,

za uporabo v proizvodnji toplotnoodbojnega ali dekorativnega laminiranega stekla (1)

0 %

31.12.2013

ex 3921 90 90

10

Zvitek polimerno-kovinskega laminata, ki obsega:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

50

sloj polietilen tereftalata,

sloj aluminija,

sloj polipropilena,

s širino največ 275 mm,

s skupno debelino največ 165 μm in

je skladen z ASTM D1701-91 in ASTM D882-95A

za uporabo pri proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev za električna vozila (1)

ex 3923 10 00

10

Ohišja fotomask:

sestavljena iz antistatičnih materialov ali termoplastičnih zmesi s posebnimi antistatičnimi lastnostmi in posebnimi lastnostmi glede odplinjanja,

glede površinskih lastnosti niso porozna; so odporna na abrazijo oziroma na udarce,

opremljena s posebej zasnovano držalno pripravo, ki varuje fotomasko pred poškodbami površine ali kozmetičnimi poškodbami in

s tesnilom ali brez takega tesnila,

kakršna se uporablja v fotolitografiji za hranitev fotomask

0 %

31.12.2016

ex 3926 90 97

80

Deli sprednjih plošč za avtoradie

iz akrilonitril-butadien-stirena s polikarbonatom ali brez slednjega,

prevlečeni s sloji bakra, niklja in kroma,

s skupno debelino prevleke 5,54 μm ali več, vendar največ 22,3 μm

0 %

31.12.2016

ex 7318 14 99

20

Plezalni klin:

0 %

31.12.2016

ex 7318 14 99

29

je samovrezni vijak

z dolžino več kot 300 mm,

vrste, ki se uporablja za podpiranje rovov

ex 7326 90 98

40

Stojalo za TV-sprejemnik s kovinskim zgornjim delom za pritrditev in stabiliziranje TV-sprejemnika

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 92

60

ex 7410 11 00

10

Zvitek laminatne folije iz grafita in bakra:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

60

s širino najmanj 610 mm in največ 620 mm ter

ex 8545 90 90

30

s premerom najmanj 690 mm in največ 710 mm

za uporabo pri proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev za električna vozila (1)

ex 7410 22 00

10

Prirezana plošča iz nikljane bakrene folije:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

70

s širino 70 mm (± 5 mm),

z debelino 0,4 mm (± 0,2 mm),

z dolžino največ 55 mm

za uporabo pri proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev za električna vozila (1)

ex 7607 11 90

40

Aluminijasta folija v zvitkih:

s čistostjo 99,99 mas. %,

debeline 0,021 mm ali več, vendar ne več kot 0,2 mm,

širine 500 mm,

s površinsko plastjo oksida debeline s 3 do 4 mm,

in s kubično teksturo, več kot 95 %

0 %

31.12.2016

ex 7607 19 90

10

Plošča v obliki zvitka, z laminatom iz litija in mangana, vezanim na aluminij:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

80

s širino 595 mm ali več, vendar ne več kot 605 mm in

s premerom 690 mm ali več, vendar ne več kot 710 mm

za uporabo pri proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev za električna vozila (1)

ex 7616 99 90

70

Vpenjalno orodje za izdelavo pogonskih gredi repnega rotorja helikopterjev (1)

0 %

31.12.2016

ex 8482 80 00

10

ex 8803 30 00

40

ex 8108 90 30

40

Žica iz titanove zlitine, ki vsebuje:

22 mas. % (± 3 %) vanadija in

4 mas. % (± 0,5 %) aluminija

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

70

Trakovi iz titanove zlitine, ki vsebujejo

15 mas. % (± 1 %) vanadija

3 mas. % (± 0,5 %) kroma

3 mas. % (± 0,5 %) kositra in

3 mas. % (± 0,5 %) aluminija

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

75

Plošče, listi, trakovi in folije iz titanove zlitine, ki vsebujejo:

0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,7 mas. % aluminija in

0,25 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,6 mas. % silicija

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

80

Plošče, listi, trakovi in folije iz hladno valjane titanove zlitine, ki vsebujejo ne več kot:

0,25 mas. % železa,

0,20 mas. % kisika,

0,08 mas. % ogljika,

0,03 mas. % dušika in

0,013 mas. % vodika

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 90

20

Deli okvirov za očala, vključno z vijaki, ki se uporabljajo za okvire za očala, iz titanove zlitine

0 %

31.12.2016

ex 9003 90 00

10

ex 8113 00 20

10

Kermeti v obliki blokov, ki vsebujejo 60 mas. % ali več aluminija in 5 mas. % ali več borovega karbida

0 %

31.12.2016

ex 8409 91 00

10

Izpušni kolektor v skladu s standardom DIN EN 13835, z ohišjem turbine ali brez, s štirimi vstopnimi odprtinami, za uporabo v proizvodnji izpušnih kolektorjev, ki se jih krivi, valja, vrta in/ali drugače preoblikuje (1)

0 %

31.12.2016

ex 8409 99 00

20

 

 

 

ex 8414 59 80

40

Ventilator s križnim pretokom:

0 %

31.12.2016

ex 8414 90 00

60

visok 575 mm (± 1,0 mm) ali več, vendar ne višji od 850 mm (± 1,0 mm),

s premerom 95 mm (± 0,6 mm) ali 102 mm (± 0,6 mm),

s protistatično, protibakterijsko plastiko, obstojno na vročino, ojačano s 30 % steklenih vlaken, z najmanjšo odpornostjo na temperature 70 °C (± 5 °C),

za uporabo pri proizvodnji enot klimatskih naprav za notranje prostore (1)

ex 8501 31 00

60

Motor na enosmerni tok, brez ščetk, ki lahko vrti števec v nasprotni smeri urinega kazalca, z naslednjim:

vhodna napetost 264 V ali več, vendar ne več kot 391 V,

zunanji premer 81 mm (± 2,5 mm) ali več, vendar ne več kot 150 mm (± 0,8 mm),

izhodna moč ne več kot 125 W,

izolacija navitja razreda E ali B,

za uporabo v proizvodnji notranjih ali zunanjih enot večdelnih klimatskih naprav (1)

0 %

31.12.2016

ex 8504 40 82

40

Tiskano vezje z mostičnim usmernikom ter ostalimi aktivnimi in pasivnimi komponentami

z dvema izhodnima konektorjema

z dvema vhodnima konektorjema, ki sta oba hkrati dostopna in hkrati uporabna

z možnostjo preklopa med nezatemnjenim in zatemnjenim načinom delovanja

z vhodno napetostjo 40 V (+ 25 % – 15 %) ali 42 V (+ 25 % – 15 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 30 V (± 4 V) v zatemnjenem načinu delovanja oziroma

z vhodno napetostjo 230 V (+ 20 % – 15 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 160 V (± 15 %) v zatemnjenem načinu delovanja oziroma

z vhodno napetostjo 120 V (+ 15 % – 35 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 60 V (± 20 %) v zatemnjenem načinu delovanja

z vhodnim tokom, ki doseže 80 % svoje nominalne vrednosti v 20 ms

z vhodno frekvenco 45 Hz ali več, vendar ne več kot 65 Hz pri različicah za 42 V in 230 V ter 45–70Hz pri različici za 120 V

s konično tokovno prekoračitvijo največ 250 % vhodnega toka

s trajanjem konične tokovne prekoračitve največ 100ms

z največjim možnim padcem vhodnega toka na 50 % vhodnega toka

s trajanjem največjega možnega padca vhodnega toka največ 20 ms

z vnaprej nastavljivim izhodnim tokom

z izhodnim tokom, ki doseže 90 % svoje nominalne vnaprej nastavljene vrednosti v 50 ms

z izhodnim tokom, ki doseže vrednost nič v 30 ms po odstranitvi vhodne napetosti

z opredeljenim statusom napake v stanju brez obremenitve ali prevelike obremenitve (funkcija „end-of-life“)

0 %

31.12.2012

ex 8505 11 00

31

Trajni magnet z remanenco 455 mT (± 15 mT)

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

40

Obroč iz zlitine neodima in železa, z zunanjim premerom ne več kot 13 mm in z notranjim premerom ne več kot 9 mm

0 %

31.12.2013

ex 8507 60 00

65

Valjasta litij-ionska celica z naslednjim:

3,5 VDC do 3,8 VDC,

300 mAh do 900 mAh in

premer 10,0 mm do 14,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

75

Pravokotni litij-ionski akumulator z naslednjim:

kovinsko ohišje,

dolžina 173 mm (± 0,15 mm),

širina 21 mm (± 0,1 mm),

višina 91 mm (± 0,15 mm),

nazivna napetost 3,3 V in

nazivna zmogljivost 21 Ah ali več

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 92

50

Plošča barvnega LCD zaslona za LCD monitorje iz tarifne številke 8528:

z diagonalno izmero zaslona 14,48 cm ali več, vendar ne več kot 31,24 cm,

z osvetlitvijo ozadja, mikro kontrolerjem,

s kontrolerjem CAN (lokalnega omrežja, v katerega so povezana tipala in računalnik v avtu) z vmesnikom LVDC (Low-voltage differential signaling) in vtičnico za napajanje CAN ali s kontrolerjem APIX (Automotive Pixel link) z vmesnikom APIX,

v ohišju s ponorom toplote iz aluminija na zadnjem delu ali brez njega,

brez modula za obdelavo signala

za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8708 80 99

10

Batnica za amortizerje v sistemih vzmetenja vozil s:

premerom, ki v najširši točki znaša 12,4 mm ali več, vendar ne več kot 28 mm,

dolžino 236,5 mm ali več, vendar ne več kot 563,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8803 30 00

50

Predoblikovane gredi helikopterskih rotorjev

krožnega preseka,

dolžine 1 249,68 mm ali več, vendar ne več kot 1 496,06 mm,

zunanjega premera 81,356 mm ali več, vendar ne več kot 82,2198 mm,

stisnjene na obeh koncih na zunanji premer 63,8683 mm ali več, vendar ne več kot 66,802 mm,

toplotno obdelane po standardih MIL-H-6088, AMS 2770 ali AMS 2772

0 %

31.12.2016

ex 9001 10 90

30

Polimerna optična vlakna s:

polimetilmetakrilatnim jedrom,

plaščem iz fluoriranega polimera,

premerom največ 3,0 mm in

dolžino več kot 150 m,

ki se uporablja za proizvodnjo kablov iz polimernih vlaken

0 %

31.12.2016

ex 9401 90 80

10

Diski z zaskočko, kot se uporabljajo pri proizvodnji avtomobilskih sedežev z nastavljivim nagibom

0 %

31.12.2015


(1)  Za opustitev dajatev veljajo členi 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


PRILOGA II

Proizvodi iz člena 1(2)

Oznaka KN

TARIC

2009 41 92

70

2009 41 99

70

2009 89 79

92

2819 10 00

 

2914 19 90

40

2914 39 00

20

2914 70 00

50

2918 30 00

50

2922 49 85

10

3206 11 00

20

3815 19 90

10

3815 12 00

20

3815 12 00

30

3904 40 00

91

3919 90 00

51

3920 10 28

91

3920 51 00

30

3920 91 00

93

8302 42 00

80

8505 19 90

31

8529 90 92

50

9401 90 80

10


Top