EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0339

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 339/2012 z dne 19. aprila 2012 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 1. do 7. aprila 2012 , za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

OJ L 108, 20.4.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/339/oj

20.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 339/2012

z dne 19. aprila 2012

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 1. do 7. aprila 2012, za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (3) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi pristojnim organom od 1. do 7. aprila 2012 v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009, presegajo razpoložljivo količino po zaporedni številki 09.4318.

(2)

V teh okoliščinah je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1301/2006 za dovoljenja, ki bodo izdana glede zaporedne številke 09.4318, določiti koeficient dodelitve. V skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 je treba vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja za navedeno zaporedno številko odložiti do konca tržnega leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Količine, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 od 1. do 7. aprila 2012, se pomnožijo s koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja, katerih zaporedne številke so navedene v Prilogi, se odloži do konca tržnega leta 2011/2012.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. aprila 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


PRILOGA

Sladkor iz koncesij CXL

Tržno leto 2011/2012

Zahtevki, vloženi od 1.4.2012 do 7.4.2012

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4317

Avstralija

odložen

09.4318

Brazilija

50,030744

odložen

09.4319

Kuba

odložen

09.4320

Tretje države

odložen

09.4321

Indija

odložen

—:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


Balkanski sladkor

Tržno leto 2011/2012

Zahtevki, vloženi od 1.4.2012 do 7.4.2012

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

 (1)

 

09.4326

Srbija

 (1)

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

09.4328

Hrvaška

 (1)

 

—:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Tržno leto 2011/2012

Zahtevki, vloženi od 1.4.2012 do 7.4.2012

Zaporedna št.

Tip

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4380

Posebni

 

09.4390

Industrijski

 

—:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


(1)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.


Top