EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0195

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 195/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi prodajnih cen Unije za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012

OJ L 71, 9.3.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/195/oj

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 195/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi prodajnih cen Unije za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti člena 25(1) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za vsak proizvod iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 104/2000 se pred začetkom ribolovnega leta določi prodajna cena Unije v višini najmanj 70 % in največ 90 % priporočene cene.

(2)

Uredba Sveta (EU) št. 1388/2011 (2) določa priporočene cene za ribolovno leto 2012 za vse zadevne proizvode.

(3)

Tržne cene se precej razlikujejo, odvisno od posamezne vrste in predstavitve proizvodov, zlasti v primeru lignjev in osličev.

(4)

Faktorje pretvorbe je zato treba določiti za različne vrste in predstavitve zamrznjenih proizvodov, iztovorjenih v Uniji, da bi se določila raven cene, ki sproži intervencijski ukrep iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(5)

Da v letu 2012 ne bi ovirali delovanja intervencijskega sistema, je treba to uredbo uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2012.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodajne cene Unije v skladu s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki v ribolovnem letu 2012 veljajo za proizvode iz Priloge II k navedeni uredbi, ter predstavitve in faktorji pretvorbe, na katere se nanašajo, so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 346, 30.12.2011, str. 1.


PRILOGA

PRODAJNE CENE IN FAKTORJI PRETVORBE

Vrsta

Predstavitev

Faktor pretvorbe

Stopnja intervencije

Prodajna cena

(EUR/tono)

Grenlandska morska plošča

(Reinhardtius hippoglossoides)

cela ali brez drobovja, z glavo ali brez nje

1,0

0,85

1 661

Oslič

(Merluccius spp.)

cel ali brez drobovja, z glavo ali brez nje;

1,0

0,85

1 068

posamezni fileji

 

 

 

s kožo

1,0

0,85

1 299

brez kože

1,1

0,85

1 429

Špari

(Dentex dentex in Pagellus spp.)

celi ali brez drobovja, z glavo ali brez nje

1,0

0,85

1 242

Mečarica

(Xiphias gladius)

cela ali brez drobovja, z glavo ali brez nje

1,0

0,85

3 518

Kozice

Penaeidae

zamrznjene

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

(b)

druge Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Sipe in velike sipice

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma in Sepiola rondeletti)

zamrznjene

1,0

0,85

1 669

Lignji (Loligo spp.)

(a)

Loligo patagonica

celi, neočiščeni

1,00

0,85

1 012

očiščeni

1,20

0,85

1 215

(b)

Loligo vulgaris

celi, neočiščeni

2,50

0,85

2 531

očiščeni

2,90

0,85

2 936

Hobotnice

(Octopus spp.)

zamrznjene

1,00

0,85

1 892

Illex argentinus

celi, neočiščeni

1,00

0,80

719

trup

1,70

0,80

1 223

Oblike trgovske predstavitve:

cel, neočiščen

:

proizvod, ki ni bil obdelan

očiščen

:

proizvod, ki mu je bilo odstranjeno vsaj drobovje

trup

:

trup lignja, ki sta mu bila odstranjena vsaj drobovje in glava


Top