Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0051

Delegirana direktiva Komisije 2012/51/EU z dne 10. oktobra 2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 348, 18.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 033 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2012/51/oj

18.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/18


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/51/EU

z dne 10. oktobra 2012

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo kadmija v električni in elektronski opremi, ki je dana v promet.

(2)

Kadmija v fotouporih za analogne optične sklopnike, ki se uporabljajo v profesionalni zvočni opremi, tehnično še vedno ni mogoče nadomestiti. Uporabo kadmija v navedenih fotouporih je zato treba izvzeti iz prepovedi. To izvzetje iz prepovedi pa je treba časovno omejiti, saj se razvija tehnologija, ki ne vsebuje kadmija, in nadomestilo zanj bi lahko postalo na voljo do konca leta 2013.

(3)

Direktivo 2011/65/EU je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 2. januarja 2013. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 40:

„40

Kadmij v fotouporih za analogne optične sklopnike, ki se uporabljajo v profesionalni zvočni opremi.

Preneha veljati 31. decembra 2013.“


Top