Help Print this page 

Document 32012D0671

Title and reference
2012/671/EU: Sklep Sodišča z dne 23. oktobra 2012 o sodni funkciji podpredsednika Sodišča
  • In force
OJ L 300, 30.10.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/671/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/10/2012
  • Date of effect: 01/11/2012; uporaba glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Sodišče Evropske unije
  • Form: Sklep
Text

30.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/47


SKLEP SODIŠČA

z dne 23. oktobra 2012

o sodni funkciji podpredsednika Sodišča

(2012/671/EU)

SODIŠČE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenih členov 278, 279, 280 in 299, četrti odstavek,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti njenih členov 81, tretji in četrti odstavek, 157 in 164, tretji odstavek,

ob upoštevanju Protokola o statutu Sodišča Evropske unije, zlasti njegovih členov 9a, 39 in 57,

ob upoštevanju Poslovnika Sodišča z dne 25. septembra 2012, zlasti njegovih členov 10(3), 13 in od 160 do 166,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 39, drugi odstavek, Protokola o statutu Sodišča Evropske unije lahko pooblastila iz prvega odstavka tega člena pod pogoji, določenimi v Poslovniku, izvršuje podpredsednik Sodišča.

(2)

Sodišče v skladu s členom 10(3) Poslovnika z odločbo določi pogoje, pod katerimi podpredsednik nadomešča predsednika Sodišča pri opravljanju njegove sodne funkcije.

(3)

Poslovnik Sodišča z dne 25. septembra 2012 začne veljati 1. novembra 2012.

(4)

Sklep o pogojih, pod katerimi podpredsednik nadomešča predsednika Sodišča pri opravljanju njegove sodne funkcije, bi moral začeti veljati istega dne –

SPREJELO TA SKLEP:

Člen 1

Podpredsednik Sodišča nadomešča predsednika Sodišča pri opravljanju njegove sodne funkcije, določene v členih 39, prvi odstavek, in 57 Protokola o statutu Sodišča Evropske unije ter členih od 160 do 166 Poslovnika Sodišča.

Če je podpredsednik Sodišča zadržan, opravlja funkcijo iz prejšnjega odstavka eden od predsednikov senatov petih sodnikov, če to ni mogoče, pa eden od predsednikov senatov treh sodnikov, ali če to ni mogoče, eden od preostalih sodnikov glede na vrstni red iz člena 7 Poslovnika.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. novembra 2012.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2012

Sodni tajnik

A. CALOT ESCOBAR

Predsednik

V. SKOURIS


Top