EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0387

2012/387/EU: Sklep Sveta z dne 16. julija 2012 o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa 2011/492/EU o zaključku posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in o spremembi navedenega sklepa

OJ L 187, 17.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 235 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2015; razveljavil 32015D0541

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/387/oj

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/1


SKLEP SVETA

z dne 16. julija 2012

o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa 2011/492/EU o zaključku posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in o spremembi navedenega sklepa

(2012/387/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kot je bil nazadnje spremenjen v Ouagadougouju, dne 22. junija 2010 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), in zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES (3) ter zlasti člena 3 navedenega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom 2011/492/EU (4) so bila sklenjena posvetovanja z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in sprejeti ustrezni ukrepi, kakor so opredeljeni v Prilogi k navedenemu sklepu.

(2)

Elementi vojaških sil so 12. aprila 2012 izvedli vojaški udar, ko bi se morala začeti kampanja za drugi krog predsedniških volitev, v času po smrti predsednika Bacai Sanhá januarja.

(3)

Še naprej se kršijo bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, sedanje razmere v Republiki Gvineji Bissau so se znatno poslabšale in ne zagotavljajo spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države.

(4)

Sklep 2011/492/EU bi bilo zato treba spremeniti, da se podaljša obdobje uporabe ustreznih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obdobje veljavnosti Sklepa 2011/492/EU se podaljša za 12 mesecev. V ta namen se v drugem odstavku člena 3 Sklepa 2011/492/EU datum „19. julija 2012“ nadomesti z „19. julija 2013“.

Člen 2

Pismo, priloženo temu sklepu, se pošlje organom Gvineje Bissau.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. julija 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 203, 6.8.2011, str. 2.


PRILOGA

Na podlagi posvetovanja, ki je v okviru člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU potekalo 29. marca 2011 v Bruslju, je Evropska unija 18. julija 2011 s Sklepom Sveta 2011/492/EU sklenila, da sprejme ustrezne ukrepe, vključno s shemo vzajemnih zavez za postopno ponovno vzpostavitev sodelovanja z EU.

Dvanajst mesecev po sprejetju navedenega sklepa Evropska unija meni, da ni bilo nobenega napredka in da je vojaški udar vojaških sil 12. aprila 2012 povzročil znatno nazadovanje procesa. Evropska unija zato sprejme odločitev, da Sklep 2011/492/EU podaljša za 12 mesecev do 19. julija 2013.

Evropska unija opozarja na Sklepe Sveta v zvezi z Republiko Gvinejo Bissau, ki so bili sprejeti 23. aprila 2012 in še enkrat poudarja pomembnost, ki jo pripisuje prihodnjemu sodelovanju z Republiko Gvinejo Bissau, ter potrjuje svojo pripravljenost, da v skladu s Resolucijo Varnostnega Sveta ZN 2048 (2012) z dne 18. maja 2012, pomaga Republiki Gvineji Bissau pri ponovni vzpostavitvi ustavnega reda in razmer, v katerih je možna ponovna vzpostavitev polnega sodelovanja

Evropska unija podpira usklajene napore mednarodnih partnerjev za ponovno vzpostavitev stabilnosti, demokracije in spoštovanja človekovih pravic v Republiki Gvineja Bissau

S spoštovanjem,

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON

Za Komisijo

Komisar

A. PIEBALGS


Top