Help Print this page 

Document 32012D0105

Title and reference
2012/105/EU: Sklep Sveta z dne 14. decembra 2011 o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom
  • In force
OJ L 57, 29.2.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 203 - 204

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/105(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/12/2011
  • Date of effect: 14/12/2011; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 6
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Additional information: NLE 2011/0329
Text

29.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/1


SKLEP SVETA

z dne 14. decembra 2011

o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom

(2012/105/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je glede na gospodarski pomen uvoza neobdelanega lesa za Unijo in pomen Ruske federacije kot dobavitelja neobdelanega lesa za Unijo v pogajanjih z Rusko federacijo dosegla, da je slednja sprejela obsežne obveznosti za zmanjšanje ali odpravo izvoznih dajatev, ki se trenutno uporabljajo, vključno z izvoznimi dajatvami za neobdelan les.

(2)

Te obveznosti, ki ob pristopu Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO) postanejo del seznama koncesij Ruske federacije v okviru STO, vključujejo tarifne kvote za izvoz nekaterih vrst lesa iglavcev, katerih delež je dodeljen za izvoz v Evropsko unijo.

(3)

V okviru pogajanj o pristopu Ruske federacije k STO je Komisija v imenu Unije v pogajanjih dosegla Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(4)

Kot je predvideno v Sporazumu, sta se Unija in Ruska federacija dogovorili o tehničnih podrobnostih glede upravljanja tarifnih kvot, ki so vključene v Protokol o tehničnih podrobnostih v skladu s Sporazumom (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(5)

Sporazum in Protokol bi bilo treba podpisati.

(6)

Glede na potrebo po zagotovitvi izvajanja potrebnega sistema upravljanja tarifnih kvot za izvoz lesa iz Ruske federacije v Unijo od datuma pristopa Ruske federacije k STO bi bilo treba Sporazum in Protokol uporabljati začasno od tega datuma do zaključka postopkov, potrebnih za njuno sklenitev.

(7)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb Sporazuma in Protokola v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Unijo, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (1).

(8)

Za sprejetje izvedbenih aktov v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije, v Uniji bi bilo treba uporabiti postopek pregleda, glede na to, da se ti akti nanašajo na skupno trgovinsko politiko in zato spadajo v točko (iv) člena 2(2)(b) Uredbe (EU) št. 182/2011 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom se odobri v imenu Unije, s pridržkom njune sklenitve.

Besedili Sporazuma in Protokola sta priloženi temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma in Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Sporazum in Protokol se v skladu z določbami Sporazuma in odstavka 3 člena 26 Protokola začasno uporabljata od datuma pristopa Ruske federacije k STO do zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev Sporazuma (2).

Člen 4

Komisija sprejme podrobna pravila o metodi dodelitve dovoljenj za kvoto v skladu z odstavkom 2 člena 5 Protokola in vse druge določbe, potrebne za to, da Unija upravlja količine tarifnih kvot, dodeljenih za izvoz v Unijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 5.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta člen se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Ženevi, 14. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. NOGAJ


(1)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Sporazum in Protokol začasno uporabljata.


PREVOD

SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

Ženeva, 16. december 2011

Spoštovani,

po pogajanjih med Rusko federacijo in Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se pogodbenici strinjata, da se tarifne kvote, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, za katerega veljajo izvozne dajatve, izvajajo na naslednji način:

Ruska federacija, ki jo zastopa vlada Ruske federacije, odpre tarifne kvote na podlagi svojega seznama koncesij in obveznosti glede blaga, ki jih je Ruska federacija prevzela v Svetovni trgovinski organizaciji, vključno z deležem kvot, ki se vsako leto dodeli Evropski uniji. Ruska federacija izda izvozna dovoljenja na podlagi zadevne uvozne dokumentacije, ki jo izda Evropska unija, če ruski izvozniki izpolnijo vse veljavne zahteve glede izvoza. Evropska unija upravlja delež tarifnih kvot, ki ji je dodeljen, na podlagi njenih notranjih postopkov. Ruska federacija ne uporablja omejitev ali podrazdelitev za delež tarifnih kvot, ki je dodeljen Evropski uniji;

pristojni organi pogodbenic si vsake tri mesece izmenjajo podatke o izkoriščenosti tarifnih kvot. Pristojni organi pogodbenic do začetka veljavnosti sporazuma iz tega pisma pripravijo tehnične podrobnosti, vključno s podrobnostmi o sodelovanju med organi Ruske federacije in Evropske unije ter upravnimi postopki.

Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor Evropske unije predstavljata Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko unijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ta sporazum pa začne veljati na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni pisni obvestili, ki potrjujeta, da sta izpolnili svoje notranje postopke.

Ta sporazum se začasno uporablja od datuma pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Rusko federacijo

Ženeva, 16. december 2011

Spoštovani,

v čast nam je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„Po pogajanjih med Evropsko unijo in Rusko federacijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se pogodbenici strinjata, da se tarifne kvote, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, za katerega veljajo izvozne dajatve, izvajajo na naslednji način:

Ruska federacija, ki jo zastopa vlada Ruske federacije, odpre tarifne kvote na podlagi svojega seznama koncesij in obveznosti glede blaga, ki jih je Ruska federacija prevzela v Svetovni trgovinski organizaciji, vključno z deležem kvot, ki se vsako leto dodeli Evropski uniji. Ruska federacija izda izvozna dovoljenja na podlagi zadevne uvozne dokumentacije, ki jo izda Evropska unija, če ruski izvozniki izpolnijo vse veljavne zahteve glede izvoza. Evropska unija upravlja delež tarifnih kvot, ki ji je dodeljen, na podlagi njenih notranjih postopkov. Ruska federacija ne uporablja omejitev ali podrazdelitev za delež tarifnih kvot, ki je dodeljen Evropski uniji;

pristojni organi pogodbenic si vsake tri mesece izmenjajo podatke o izkoriščenosti tarifnih kvot. Pristojni organi pogodbenic do začetka veljavnosti sporazuma iz tega pisma pripravijo tehnične podrobnosti, vključno s podrobnostmi o sodelovanju med organi Evropske unije in Ruske federacije ter upravnimi postopki.

Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor Evropske unije predstavljata Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko unijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ta sporazum pa začne veljati na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni pisni obvestili, ki potrjujeta, da sta izpolnili svoje notranje postopke.

Ta sporazum se začasno uporablja od datuma pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji.“

Evropska unija potrjuje, da se strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja.

Za Evropsko unijo


PREVOD

PROTOKOL

med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu s sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

ODDELEK 1

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

1.   Ta protokol je sklenjen med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) za izvajanje Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Rusko federacijo in Evropsko unijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo z dne 16. decembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

2.   Ta protokol določa tehnične podrobnosti glede upravljanja tarifnih kvot, navedenih v odstavku 1 tega člena, vključno s podrobnostmi o sodelovanju med organi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: Rusija) ter se uporablja za izvoz zajetih izdelkov iz Rusije v EU.

3.   Za namene tega protokola:

(a)

izraz „zajeti izdelki“ pomeni blago, določeno v Prilogi k delu V seznama koncesij in obveznosti Rusije glede blaga v STO (v nadaljnjem besedilu: seznam obveznosti Rusije);

(b)

izraz „tarifna kvota“ pomeni določeno količino zajetih izdelkov, ki se lahko v omejenem obdobju izvažajo iz Rusije v EU v skladu z omejitvami iz Priloge k delu V seznama obveznosti Rusije, in za katere velja zmanjšanje izvoznih dajatev, ki jih Rusija sicer uporablja; za izvoz v okviru tarifne kvote se uporabljajo dajatve, določene v seznamu obveznosti Rusije;

(c)

izraz „uvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo iz katere koli države članice EU (v nadaljnjem besedilu: država članica EU), ki namerava uvoziti zajete izdelke iz Rusije v EU;

(d)

izraz „izvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo iz Rusije, ki namerava izvoziti zajete izdelke iz Rusije v EU;

(e)

izraz „dovoljenje za kvoto“ pomeni dokument, ki ga uvozniku izdajo pristojni organi zadevnih držav članic EU in ki potrjuje pravico dostopa do tarifne kvote takemu uvozniku;

(f)

izraz „izvozno dovoljenje“ pomeni dokument, ki ga izvozniku izda pristojni organ Rusije in ki potrjuje pravico dostopa takega izvoznika do tarifne kvote.

4.   Dodelitev tarifnih kvot v skladu s tem protokolom temelji na načelu pravične in enakopravne dodelitve trgovinskih priložnosti vsem udeležencem v trgovini. Pogodbenici si bosta zlasti prizadevali ohraniti konkurenčne pogoje na trgu z zadevnimi izdelki in preprečiti špekulativno trgovanje s pravicami do tarifnih kvot.

5.   Zahteve iz tega protokola ne vplivajo na kakršne koli prihodnje zahteve, ki se lahko uvedejo ali uporabljajo v skladu s pravnim aktom, ki velja na ozemlju Rusije, če se navedene prihodnje zahteve na splošno uporabljajo za blagovno menjavo, vključno s tistimi, ki se uporabljajo posebej za zajete izdelke, in če so skladne z obveznostmi Rusije, ki izhajajo iz Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o STO).

ODDELEK 2

OBDOBJE TARIFNE KVOTE

Člen 2

1.   Rusija vsako leto odpre tarifne kvote, dodeljene EU, za količine, določene v Prilogi k delu V seznama obveznosti Rusije. Take tarifne kvote se odprejo za obdobje 12 zaporednih mesecev, kar ustreza vsakemu koledarskemu letu (v nadaljnjem besedilu: kvotno obdobje).

2.   Če začne ta protokol veljati po 31. januarju koledarskega leta, se kot kvotno obdobje za zadevno leto šteje obdobje celih koledarskih mesecev od datuma začetka veljavnosti tega protokola do 31. decembra istega leta.

ODDELEK 3

UVRŠČANJE

Člen 3

1.   Uvrstitev zajetih izdelkov temelji na tarifni in statistični nomenklaturi, ki se uporablja v Rusiji. Kakršna koli sprememba ruske tarifne in statistične nomenklature v zvezi z zajetimi izdelki ali kakršna koli odločitev v zvezi z uvrstitvijo blaga ne povzroči razveljavitve obveznosti glede zmanjšanja izvozne dajatve, ki jih je prevzela Rusija, kot je določeno v Prilogi k delu V seznama obveznosti Rusije, v okviru količinskih omejitev, navedenih v seznamu obveznosti Rusije.

2.   Rusija se zavezuje, da bo vse spremembe tarifne in statistične nomenklature, ki se uporablja za zajete izdelke na njenem ozemlju, vključno s celotnim opisom zadevnih izdelkov, posredovala Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) vsaj 30 dni pred datumom, ko začnejo veljati v Rusiji.

ODDELEK 4

DOVOLJENJA ZA KVOTO

Člen 4

1.   Za uporabo tarifnih kvot morajo uvozniki pridobiti dovoljenje za kvoto, ki ga izdajo pristojni organi držav članic EU. Dovoljenja za kvoto se izdajo v papirni obliki. V izdana dovoljenja za kvoto ni dovoljeno vnašati sprememb, vključno s spremembami iz tehničnih razlogov. Če je treba vnesti kakršno koli spremembo, se dovoljenje za kvoto umakne in izda novo, ustrezno spremenjeno dovoljenje za kvoto.

2.   Uvozniki predložijo vloge za dovoljenja za kvoto za dano kvotno obdobje ne prej kot 1. oktobra v koledarskem letu pred letom kvotnega obdobja in najpozneje 1. decembra v koledarskem letu, ki ustreza kvotnemu obdobju.

3.   Vsako dovoljenje za kvoto se izda za količino blaga, določeno v pogodbi ali predpogodbi za zadevne zajete izdelke, sklenjeni med uvoznikom in izvoznikom (v nadaljnjem besedilu: pogodba oziroma predpogodba).

Člen 5

1.   Pristojni organi držav članic EU na podlagi pogodbe ali predpogodbe, ki jo predloži uvoznik, in v skladu s tarifnimi kvotami, ki jih dodeli Komisija v skladu z odstavkom 2 tega člena, izdajo dovoljenja za kvoto za vse vloge za uvoz zajetih izdelkov iz Rusije do količin ustrezne tarifne kvote.

2.   Komisija dodeli dovoljenja za kvoto v skladu z eno od naslednjih metod:

(a)

kronološko, kakor je Komisija prejela uradna obvestila od pristojnih organov držav članic EU o vlogah posameznih uvoznikov, ali

(b)

glede na kategoriji „tradicionalnih“ in „novih“ uvoznikov; v tem primeru Komisija za vsako kvotno obdobje določi delež celotne količine, dodeljen tradicionalnim uvoznikom (v razponu od 70 odstotkov do 85 odstotkov) oziroma novim uvoznikom (v razponu od 30 odstotkov do 15 odstotkov).

3.   Za namene odstavka 2 tega člena:

(a)

„tradicionalni uvozniki“ pomeni uvoznike, ki lahko dokažejo, da so v trenutku, ko so predložili vlogo za dovoljenje za kvoto:

(i)

pridobili in uporabili dovoljenja za kvoto v skladu s tem oddelkom za zajete izdelke v vsakem od dveh predhodnih kvotnih obdobij ter

(ii)

uvozili iz Rusije v EU povprečno vsaj 5 000 m3 zajetih izdelkov v vsakem od dveh predhodnih kvotnih obdobij;

(b)

„novi uvozniki“ pomeni uvoznike, razen uvoznikov iz točke (a) tega odstavka.

Če ta protokol začne veljati po 31. januarju koledarskega leta, se za namene točke (a) tega odstavka zahtevana količina uvoza iz Rusije za prvo kvotno obdobje izračuna sorazmerno po formuli:

M = (5 000 : 12) × t,

pri čemer:

 

„M“ predstavlja zahtevano količino uvoza iz Rusije za prvo kvotno obdobje;

 

„t“ predstavlja število celih koledarskih mesecev od datuma začetka veljavnosti tega protokola do 31. decembra istega leta.

4.   Če Komisija uporabi metodo iz točke (b) odstavka 2 tega člena v prvih treh kvotnih obdobjih po začetku veljavnosti tega protokola, opredelitev „tradicionalnega uvoznika“ v ta namen pomeni uvoznike, ki lahko dokažejo, da so v določenem referenčnem obdobju uvozili iz Rusije v EU povprečno vsaj 5 000 m3 zajetih izdelkov.

5.   Dovoljenja za kvoto se izdajo na ime imetnika kvote. Taka dovoljenja veljajo za celotno kvotno obdobje in za uvoz na celotnem carinskem območju EU.

Člen 6

1.   Dovoljenje za kvoto mora biti skladno z vsemi obrazci iz Priloge k temu protokolu.

2.   Vsako dovoljenje za kvoto mora med drugim potrditi, da je bila količina zadevnega izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevni izdelek v seznamu obveznosti Rusije.

Člen 7

1.   Komisija za vsako posamezno izdano dovoljenje za kvoto pristojnemu organu Rusije nemudoma sporoči identiteto imetnika dovoljenja za kvoto, identiteto izvoznika in količino zadevne kvote.

2.   Komisija nemudoma obvesti pristojni organ Rusije o umiku vsakega že izdanega dovoljenja za kvoto ter o vseh izdanih dvojnikih in dovoljenjih za kvoto, ki niso uporabljena in so jih uvozniki vrnili. Preostala količina kvote, ki je na voljo v okviru količinske omejitve, določene v seznamu obveznosti Rusije za zadevne izdelke, se prilagodi za ustrezno količino.

3.   Pristojni organ Rusije vodi evidenco vseh informacij, ki so mu posredovane v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ta evidenca mora vsebovati zlasti identiteto imetnika vsakega dovoljenja za kvoto in količino blaga, na katerega se nanaša dovoljenje za kvoto.

ODDELEK 5

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 8

1.   Za uporabo tarifnih kvot mora izvoznikom pristojni organ Rusije izdati izvozno dovoljenje.

2.   Izvoznik kot vlogo za izvozno dovoljenje pristojnemu organu Rusije predloži dokumente, določene v zakonodaji Rusije, kot je določeno v odstavku 3 tega člena, ter izvirnik, dvojnik ali izvod dovoljenja za kvoto, odobrenega uvozniku v skladu s členom 5 tega protokola. Količina blaga, določena v pogodbi, mora ustrezati količini blaga, določeni v dovoljenju za kvoto, ki jo predloži izvoznik. Če izvoznik predloži izvod dovoljenja za kvoto, se izvozno dovoljenje izda šele po predložitvi izvirnika ali dvojnika tega dovoljenja za kvoto.

3.   Na datum začetka veljavnosti tega protokola so za namene izdaje izvoznega dovoljenja v skladu z zakonodajo Rusije potrebni naslednji dokumenti:

(a)

ustrezno izpolnjena pisna in elektronska vloga za izvozno dovoljenje;

(b)

izvod pogodbe;

(c)

izvod dokumenta, ki dokazuje, da je izvoznik prijavljen pri ruskih davčnih organih, in

(d)

izvod dokumenta, ki dokazuje, da je licenčnina plačana.

Brez poseganja v odstavek 5 člena 1 tega protokola se za namen izdaje izvoznega dovoljenja od izvoznika ne zahteva noben dodaten dokument.

4.   Pristojni organ Rusije vloge za izvozna dovoljenja sprejema od 15. oktobra v koledarskem letu pred letom kvotnega obdobja do 15. decembra v koledarskem letu, ki ustreza kvotnemu obdobju.

5.   Licenčnine iz točke (d) odstavka 3 tega člena so določene v pravnih aktih, ki na splošno urejajo izdajanje izvoznih dovoljenj v Rusiji.

Člen 9

1.   Če izvoznik izpolni vse veljavne zahteve iz člena 8 tega protokola, pristojni organ Rusije izda izvozno dovoljenje v zvezi s pošiljkami zajetih izdelkov v namembnem kraju imetnika dovoljenja za kvoto.

2.   Izvozno dovoljenje se izda za količino blaga, določeno v pogodbi.

3.   Izvozno dovoljenje se izda na ime izvoznika. V njem je navedena tudi identiteta uvoznika.

4.   Izvozno dovoljenje nima nikakršne pravne veljave za izvoz na carinska območja, ki niso carinska območja EU, ali za izvoz uvozniku, ki ni imetnik dovoljenja za kvoto.

Člen 10

Če pristojni organ Rusije glede vloge za izvozno dovoljenje sprejme pozitivno odločitev, izda tako izvozno dovoljenje v roku desetih delovnih dni od datuma predložitve vloge.

Člen 11

1.   Izvozna dovoljenja prenehajo veljati konec koledarskega leta, za katero je bila odprta ustrezna tarifna kvota.

2.   Kadar Komisija obvesti pristojni organ Rusije, da je dovoljenje za kvoto umaknjeno, ta organ prekliče ustrezno že izdano izvozno dovoljenje, če je ta pristojni organ obvestilo prejel pred carinjenjem za izvoz blaga, zajetega v takem izvoznem dovoljenju. Če je pristojni organ Rusije uradno obveščen o umiku dovoljenja za kvoto šele po carinjenju za izvoz blaga, zajetega v zadevnem izvoznem dovoljenju, se tak izvoz odpiše od količinskih omejitev, določenih za kvotno obdobje, za katero je bilo izdano izvozno dovoljenje.

Člen 12

1.   Izvoznik predloži izvirnik ali dvojnik izvoznega dovoljenja pristojnemu ruskemu carinskemu uradu ob predložitvi blaga za carinjenje za izvoz.

2.   Na podlagi istega izvoznega dovoljenja so možne zaporedne pošiljke do količinske omejitve izvoznega dovoljenja.

3.   V izvozna dovoljenja ni dovoljeno vnašati popravkov, vključno s popravki iz tehničnih razlogov. Če so potrebne spremembe, se dovoljenje prekliče in se izda novo, ustrezno spremenjeno izvozno dovoljenje. Če je količina, ki se dejansko izvaža, manjša od količine, določene v izvoznem dovoljenju, se lahko izvozno dovoljenje uporabi, ne da bi ga bilo treba spremeniti.

Člen 13

1.   Za blago, zajeto v izvoznem dovoljenju, se carinjenje za izvoz opravi na carinski upravi v Rusiji v obdobju veljavnosti dovoljenja. Ruska carinska uprava nemudoma opravi carinjenje takega blaga za izvoz v skladu s carinsko zakonodajo, ki se uporablja v Rusiji.

2.   Blago, ki se carini za izvoz na carinski upravi v Rusiji, kot je določeno v odstavku 1 tega člena, se lahko odpremi iz Rusije, čeprav je poteklo obdobje veljavnosti izvoznega dovoljenja za to blago. Tak izvoz se odpiše od količinskih omejitev, določenih za kvotno obdobje, za katero je bilo izdano izvozno dovoljenje, čeprav je bila odprema blaga opravljena po tem obdobju.

3.   Za namene odstavka 2 tega člena se šteje, da je bila odprema blaga opravljena na dan, ko je bilo blago naloženo na prevozno sredstvo, s katerim se izvozi, in ki je naveden v tovornem listu ali drugem prevoznem dokumentu.

ODDELEK 6

PRENOS

Člen 14

1.   Če tarifna kvota za skupino izdelkov ni v celoti porabljena, se lahko neporabljene količine take tarifne kvote, ki ne presegajo 7 odstotkov skupne količine take tarifne kvote, prenesejo na ustrezno tarifno kvoto za naslednje koledarsko leto. Če namerava Komisija izkoristiti določbo iz tega odstavka, o tem uradno obvesti pristojni organ Rusije ne prej kot 15. januarja in najpozneje 28. februarja v koledarskem letu, ki sledi letu, ki ustreza kvotnemu obdobju. Pristojni organ Rusije v 30 dneh od datuma prejema uradnega obvestila potrdi dodatne količine tarifne kvote za zadevno(-e) skupino(-e) izdelkov, ki izhajajo iz prenosa.

2.   Poleg deleža(-ev) tarifnih kvot, ki se prenese(-jo) v skladu z odstavkom 1 tega člena, se lahko v skladu z odstavkom 1 tega člena na podlagi dogovora med pogodbenicama prenese do dodatnih 3 odstotkov zadevne(-ih) tarifne(-ih) kvot(-e). Če namerava Komisija izkoristiti določbo iz tega odstavka, o tem uradno obvesti pristojni organ Rusije ne prej kot 15. januarja in najpozneje 28. februarja v koledarskem letu, ki sledi letu, ki ustreza kvotnemu obdobju. Pristojni organ Rusije obvesti Komisijo o svoji odločitvi v 60 dneh od datuma prejema uradnega obvestila od Komisije.

3.   Prenos v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena se lahko izvede enkrat tekom koledarskega leta, ko je/so sprejeta(-e) odločitev(-ve) o prenosu. Kakršne koli prilagoditve količinskih omejitev, ki izhajajo iz prenosa, zadevajo le koledarsko leto, ko je sprejeta odločitev o prenosu.

ODDELEK 7

IZMENJAVA INFORMACIJ

Člen 15

1.   Da bi bil sistem spremljanja čim bolj učinkovit in da bi bilo čim manj možnosti za zlorabo sistema tarifnih kvot za zajete izdelke in izogibanje temu sistemu v skladu z dogovorom med Rusijo in EU:

(a)

Komisija najpozneje peti delovni dan v vsakem mesecu obvesti pristojni organ Rusije o dovoljenjih za kvoto, ki jih je izdala v predhodnem mesecu;

(b)

pristojni organ Rusije najpozneje peti delovni dan v vsakem mesecu obvesti Komisijo o izvoznih dovoljenjih, ki jih je izdal v predhodnem mesecu;

(c)

carinski organi Rusije najpozneje 39 dni po koncu vsakega tretjega meseca obvestijo Komisijo o količinah in vrednostih zajetih izdelkov, izvoženih v EU v teh predhodnih treh mesecih;

(d)

Komisija najpozneje 39 dni po koncu vsakega tretjega meseca obvesti pristojni organ Rusije o količinah in vrednostih zajetih izdelkov, uvoženih v EU v teh predhodnih treh mesecih.

2.   Brez poseganja v redno izmenjavo podatkov o izvoznih dovoljenjih in dovoljenjih za kvoto iz odstavka 1 tega člena se pogodbenici strinjata, da si bosta v ustreznih presledkih izmenjevali razpoložljive statistične podatke o trgovini z zajetimi izdelki ob upoštevanju najkrajših obdobij, v katerih se pripravijo zadevni podatki. Taki podatki zajemajo izdana dovoljenja za kvoto in izvozna dovoljenja ter statistične podatke o uvozu in izvozu za zadevne izdelke.

3.   V primeru večjih razhajanj in ob upoštevanju časovnih dejavnikov v zvezi s podatki, predloženimi v skladu z odstavkoma 1 ali 2 tega člena, lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja, ki se izvedejo takoj.

ODDELEK 8

OBRAZEC ZA DOVOLJENJE ZA KVOTO IN PREDLOŽITEV TEGA DOVOLJENJA TER SKUPNE DOLOČBE GLEDE IZVOZA V EU

Člen 16

1.   Obrazec za dovoljenje za kvoto se izpolni v ruskem jeziku ali v katerem koli uradnem jeziku EU. Če je obrazec izpolnjen v uradnem jeziku EU, se ob predložitvi pristojnemu organu Rusije takemu dovoljenju za kvoto priloži prevod v ruski jezik, ki ga overi notar Rusije v skladu z rusko zakonodajo.

2.   Vsak dokument je opremljen s standardizirano zaporedno številko, po kateri ga je mogoče identificirati. To številko sestavljajo naslednji elementi:

(a)

dve črki, ki označujeta državo izvoznico, kot sledi: RU;

(b)

dve črki, ki označujeta državo članico EU, ki izda dovoljenje za kvoto, kot sledi:

BE= Belgija

BG= Bolgarija

CZ= Češka

DK= Danska

DE= Nemčija

EE= Estonija

EL= Grčija

ES= Španija

FR= Francija

IE= Irska

IT= Italija

CY= Ciper

LV= Latvija

LT= Litva

LU= Luksemburg

HU= Madžarska

MT= Malta

NL= Nizozemska

AT= Avstrija

PL= Poljska

PT= Portugalska

RO= Romunija

SI= Slovenija

SK= Slovaška

FI= Finska

SE= Švedska

UK= Združeno kraljestvo;

(c)

dvomestna številka, ki označuje zadevno leto in je enaka zadnjima dvema številkama pri letu, npr. „12“ za leto 2012, in

(d)

petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00001 do 99999, dodeljena predvideni državi članici carinjenja.

Člen 17

1.   V primeru kraje, izgube ali uničenja dovoljenja za kvoto lahko uvoznik zaprosi pristojni organ zadevne države članice EU za dvojnik. Tako izdan dvojnik kakršnega koli takega dovoljenja za kvoto ima zaznamek „dvojnik“ („duplicate“).

2.   Na dvojniku je datum izvirnika dovoljenja za kvoto.

ODDELEK 9

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 18

EU in Rusija tesno sodelujeta pri izvajanju določb tega protokola. V ta namen obe pogodbenici spodbujata stike in izmenjave mnenj, tudi glede tehničnih zadev.

Člen 19

1.   Zato da se zagotovi učinkovita uporaba tega protokola, se EU in Rusija strinjata, da bosta storili vse potrebno, da bi preprečili in preiskali izogibanje določbam tega protokola ter sprejeli vse potrebne pravne in/ali upravne ukrepe proti izogibanju, zlasti v obliki pretovarjanja ali preusmerjanja blaga, ponarejanja dokumentov in lažnih deklaracij glede količin, opisa ali uvrstitve blaga.

2.   V okviru sodelovanja iz odstavka 1 tega člena si Komisija in pristojni organ Rusije izmenjata vse informacije, ki se kateri koli pogodbenici zdijo koristne za preprečevanje izogibanja določbam tega protokola ali njihove kršitve. Te informacije lahko na zahtevo katere koli pogodbenice vključujejo izvode vse ustrezne dokumentacije, kadar je ta na razpolago.

3.   Če informacije, ki jih ima na voljo Komisija ali pristojni organ Rusije, kažejo ali nakazujejo, da gre za izogibanje določbam tega protokola ali njihovo kršitev, pogodbenici tesno sodelujeta in ustrezno nujno ukrepata ter se lahko dogovorita za sprejetje vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečili vsako tako izogibanje ali kršitev.

Člen 20

1.   Če bi katera koli pogodbenica na podlagi informacij, ki so ji na voljo, menila, da prihaja do izogibanja določbam tega protokola ali njihove kršitve, lahko zahteva posvetovanja, ki se izvedejo takoj.

2.   Ustrezni organi katere koli pogodbenice na lastno pobudo ali na zahtevo druge pogodbenice opravijo ustrezne poizvedbe ali poskrbijo za izvedbo takih poizvedb o dejanjih, ki so ali za katere se zdi, da so primeri izogibanja temu protokolu ali njegove kršitve. Katera koli pogodbenica sporoči rezultate teh poizvedb drugi pogodbenici, vključno z vsemi drugimi ustreznimi informacijami, ki omogočajo, da se ugotovi vzrok za izogibanje ali kršitev.

Člen 21

Za zagotavljanje pravilne uporabe tega protokola si EU in Rusija ponudita medsebojno pomoč pri preverjanju pristnosti in točnosti izdanih dovoljenj za kvoto.

Člen 22

1.   Naknadno preverjanje dovoljenj za kvoto se izvaja izjemoma, kadar pristojni organ Rusije utemeljeno dvomi o njihovi pristnosti. V takih primerih pristojni organ Rusije vrne dovoljenje za kvoto Komisiji, pri čemer navede oblikovne ali vsebinske razloge, ki upravičujejo poizvedbo.

2.   Rezultati naknadnih preverjanj, opravljenih v skladu z odstavkom 1 tega člena, se pristojnemu organu Rusije sporočijo najpozneje v desetih delovnih dneh. V sporočenih informacijah je navedeno, ali se sporno dovoljenje za kvoto nanaša na domnevnega imetnika in ali se lahko blago upravičeno izvaža v skladu z ureditvami iz tega protokola.

3.   Uporaba postopka preverjanja, opredeljenega v tem členu, ne sme biti ovira za sprostitev izvoznih dovoljenj. V ta namen in brez poseganja v člen 10 tega protokola pristojni organ Rusije izda ustrezno izvozno dovoljenje v petih delovnih dneh po prejemu potrdila o pristnosti dovoljenja za kvoto v skladu z odstavkom 2 tega člena.

ODDELEK 10

PREHODNE UREDITVE

Člen 23

1.   Dokler EU ne sprejme notranjih ukrepov, potrebnih za upravljanje tarifnih kvot, pristojni organ Rusije ne zahteva izvirnika ali dvojnika dovoljenja za kvoto kot pogoj za izdajo izvoznega dovoljenja v skladu s členom 8 tega protokola.

2.   EU pošlje uradno pisno obvestilo o sprejetju notranjih ukrepov iz odstavka 1 tega člena. Ko pristojni organ Rusije prejme tako uradno pisno obvestilo, prenehajo veljati prehodne ureditve, opisane v odstavku 1 tega člena.

3.   Če ta protokol začne veljati po 31. januarju koledarskega leta, se tarifna kvota za to leto uporablja sorazmerno. V ta namen Rusija odpre tarifno kvoto, ki se izračuna po naslednji formuli (v nadaljnjem besedilu: prehodna tarifna kvota):

Qt = (Q : 12) × Tt,

pri čemer:

 

„Q“ predstavlja tarifno kvoto;

 

„Qt“ predstavlja prehodno tarifno kvoto;

 

„Tt“ predstavlja število celih koledarskih mesecev od datuma začetka veljavnosti tega protokola do 31. decembra istega leta.

4.   Med uporabo prehodnih ureditev, določenih v tem členu, se smiselno uporabljajo določbe tega protokola.

ODDELEK 11

POSVETOVANJA

Člen 24

1.   V primeru kakršnih koli razhajanj med pogodbenicama glede uporabe tega protokola in Sporazuma se na zahtevo katere koli pogodbenice opravijo posvetovanja. Vsa posvetovanja potekajo v duhu sodelovanja in z željo po uskladitvi razhajanj med pogodbenicama.

2.   Kadar ta protokol določa takojšnji začetek posvetovanj, se pogodbenici zavezujeta, da bosta uporabili vsa razumna sredstva, da zagotovita, da se to doseže.

3.   Posvetovanja urejajo naslednje določbe:

(a)

o vsaki zahtevi za posvetovanja se uradno pisno obvesti drugo pogodbenico;

(b)

v taki zahtevi se navedejo razlogi za posvetovanja;

(c)

posvetovanja se začnejo v enem mesecu od datuma prejema take zahteve in

(d)

med posvetovanji se prizadeva, da se doseže obojestransko sprejemljiva rešitev v enem mesecu od začetka posvetovanj, razen kadar tega roka pogodbenici sporazumno ne podaljšata.

ODDELEK 12

REŠEVANJE SPOROV

Člen 25

1.   Če pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila svojih obveznosti iz tega protokola ali Sporazuma, posvetovanja v skladu s členom 24 tega protokola pa niso privedla do obojestransko sprejemljive rešitve v roku, določenem v točki (d) odstavka 3 navedenega člena, lahko ta pogodbenica zahteva, da se ustanovi spravni odbor v skladu s členom 3 Sklepa Sveta za sodelovanje, ustanovljenega s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi z dne 24. junija 1994, za določitev postopkovnih pravil za reševanje sporov v skladu z navedenim sporazumom, sprejetim 7. aprila 2004 (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta za sodelovanje o reševanju sporov).

2.   Kadar se uporabi spravni odbor v skladu z odstavkom 1 tega člena, se uporabljajo določbe Sklepa Sveta za sodelovanje o reševanju sporov, razen člena 2 navedenega sklepa glede posvetovanj. Vsa sklicevanja v navedenem sklepu na spore v zvezi s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi z dne 24. junija 1994 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu in sodelovanju) se razumejo kot sklicevanja na spore v zvezi s tem protokolom ali Sporazumom.

3.   Spravni odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 1 tega člena, ni pristojen za preučitev skladnosti ukrepa pogodbenice, ki ga je pregledal navedeni spravni odbor, z določbami Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ali Sporazuma o STO.

4.   Če okvirni seznam spravnih posredovalcev, predviden v odstavku 1 člena 4 Sklepa Sveta za sodelovanje o reševanju sporov ni določen do takrat, ko pogodbenica zahteva ustanovitev spravnega odbora v skladu s členom 3 navedenega sklepa za domnevno kršitev tega protokola ali Sporazuma, in če pogodbenica ne imenuje spravnega posredovalca ali če pogodbenici ne dosežeta dogovora o predsedniku spravnega odbora v ustreznih rokih, ki so v ta namen določeni v členu 4 navedenega sklepa, lahko katera koli pogodbenica zaprosi generalnega direktorja STO, da imenuje spravne posredovalce, ki še niso imenovani. Generalni direktor STO po posvetovanju s pogodbenicama najpozneje 20 dni po datumu prejema take prošnje obe strani obvesti o imenovanju spravnega(-ih) posredovalca(-ev).

5.   Ustrezne določbe o reševanju sporov iz katerega koli sporazuma med EU in Rusijo, sprejetega po Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: nov sporazum), se uporabljajo za spore v zvezi z domnevnimi kršitvami obveznosti iz tega protokola ali Sporazuma. Vsa sklicevanja v novem sporazumu na spore v zvezi z novim sporazumom se razumejo kot sklicevanja na spore v zvezi s tem protokolom ali Sporazumom.

ODDELEK 13

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Člen 26

1.   Pogodbenici odobrita ta protokol v skladu z njunimi notranjimi postopki.

2.   Ta protokol začne veljati 30 dni po dnevu, ko si pogodbenici izmenjata uradna pisna obvestila, ki potrjujejo, da sta izpolnili svoje notranje postopke, ali na drug dan, o katerem se pogodbenici dogovorita, vendar ne prej kot na dan pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji.

3.   Ta protokol se začasno uporablja od dneva pristopa Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji, do začetka veljavnosti Sporazuma.

V Ženevi, 16. decembra 2011, v dveh izvodih v angleškem in ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

 

PRILOGA

Image


Top