EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0012(01)

2012/386/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 3. julija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/12)

OJ L 186, 14.7.2012, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2012; razveljavil 32012D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/386/oj

14.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/38


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. julija 2012

o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

(ECB/2012/12)

(2012/386/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1 in člena 18.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1).

(2)

Svet ECB meni, da je treba ponovno preučiti izjemo od prepovedi tesnih povezav, ki je določena v oddelku 6.2.3.2 Priloge I k Smernici ECB/2011/14, v zvezi z bančnimi obveznicami, za katere jamči država in so jih izdale nasprotne stranke ter jih same uporabljajo kot zavarovanje.

(3)

Nasprotnim strankam, ki sodelujejo v kreditnih poslih Eurosistema, bi bilo treba dovoliti, da v izjemnih okoliščinah na podlagi predhodne odobritve Sveta ECB povečajo obstoječe ravni uporabe bančnih obveznic, za katere jamči država in so jih same izdale.

(4)

Prošnjam za predhodno odobritev, ki se predložijo Svetu ECB, je treba priložiti načrt financiranja.

(5)

Zato je treba Sklep ECB/2011/25 z dne 14. decembra 2011 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (2) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba

V Sklep ECB/2011/25 se vstavi naslednji člen 4b:

„Člen 4b

Sprejem bančnih obveznic, za katere jamči država

1.   Nasprotne stranke, ki izdajajo primerne bančne obveznice, za katere jamči oseba javnega prava iz EGP, ki ima pravico do odmerjanja davkov, takšnih obveznic ali podobnih obveznic, ki so jih izdale osebe, s katerimi so nasprotne stranke v tesni povezavi, ne smejo predložiti kot zavarovanje za kreditne posle Eurosistema, kolikor presegajo nominalno vrednost teh obveznic, ki so bile na dan začetka veljavnosti tega sklepa že predložene kot zavarovanje.

2.   V izjemnih primerih lahko Svet ECB odloči o odstopanju od zahteve iz odstavka 1. Prošnji za odstopanje mora biti priložen načrt financiranja.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Frankfurtu na Majni, 3. julija 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  UL L 341, 22.12.2011, str. 65.


Top