EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1016

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1016/2011 z dne 23. septembra 2011 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so v letu 2011 na voljo za nekatere staleže rib, zaradi prelova navedenih staležev v preteklem letu

OJ L 270, 15.10.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1016/oj

15.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1016/2011

z dne 23. septembra 2011

o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so v letu 2011 na voljo za nekatere staleže rib, zaradi prelova navedenih staležev v preteklem letu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1), ter zlasti člena 105(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovne kvote za leto 2010 so bile določene z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (2),

Uredbo Sveta (ES) št. 1226/2009 z dne 20. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Baltskem morju (3),

Uredbo Sveta (ES) št. 1287/2009 z dne 27. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju (4), in

Uredbo Sveta (EU) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, ter o spremembah uredb (ES) št. 1359/2008, (ES) št. 754/2009, (ES) št. 1226/2009 in (ES) št. 1287/2009 (5).

(2)

Ribolovne kvote za leto 2011 so bile določene z:

Uredbo Sveta (EU) št. 1124/2010 z dne 29. novembra 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2011 uporabljajo v Baltskem morju (6),

Uredbo Sveta (EU) št. 1225/2010 z dne 13. decembra 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za staleže nekaterih vrst globokomorskih rib za leti 2011 in 2012 (7),

Uredbo Sveta (EU) št. 1256/2010 z dne 17. decembra 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib, ki se za leto 2011 uporabljajo v Črnem morju (8), in

Uredbo Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (9).

(3)

Ko Komisija ugotovi, da je država članica presegla ribolovne kvote, ki so ji bile dodeljene, v skladu s členom 105(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 izvede odbitke od prihodnjih ribolovnih kvot navedene države članice.

(4)

Člen 105(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 določa, da se odbitki od ribolovnih kvot izvedejo v naslednjem letu ali letih z uporabo množilnih količnikov, določenih v navedenih odstavkih.

(5)

Nekatere države članice so prekoračile svoje ribolovne kvote za leto 2010. Zato je primerno, da se za leto 2011 in po potrebi poznejša leta pri prelovljenih staležih izvedejo odbitki od ribolovnih kvot, ki so jim bile dodeljene.

(6)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 1004/2010 (10) so bili izvedeni odbitki od ribolovnih kvot za leto 2010. Vendar so bili veljavni odbitki za nekatere države članice višji od njihovih kvot za leto 2010 in se zato v navedenem letu niso mogli v celoti izvesti. Da bi zagotovili, da se bo tudi v teh primerih odbila celotna količina, je treba preostale količine upoštevati pri določanju odbitkov od kvot za leto 2011 in po potrebi poznejša leta.

(7)

Odbitke, določene v tej uredbi, je treba uporabljati ne glede na odbitke, ki se uporabljajo pri kvotah za leto 2011 v skladu z:

Uredbo Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (11),

Uredbo Komisije (ES) št. 635/2008 z dne 3. julija 2008 o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES), ki bodo dodeljene Poljski v letih 2008–2011 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/2008 (12),

Uredbo Komisije (EU) št. 165/2011 z dne 22. februarja 2011 o odbitkih od nekaterih kvot za skušo, dodeljenih Španiji za leto 2011 in naslednja leta, zaradi prelova v letu 2010 (13) in

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1021/2011 z dne 14. oktobra 2011 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so v letu 2011 na voljo za nekatere staleže rib, zaradi prelova ostalih staležev v preteklem letu (14)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote, določene v uredbah (EU) št. 1124/2010, (EU) št. 1225/2010, (EU) št. 1256/2010 in (EU) št. 57/2011, se za leto 2011 zmanjšajo v skladu s Prilogo.

Člen 2

Ribolovne kvote, ki se lahko dodelijo državam članicam za leto 2012 in po potrebi poznejša leta, se zmanjšajo v skladu s Prilogo.

Člen 3

Člena 1 in 2 se uporabljata ne glede na odbitke, določene v uredbah (ES) št. 147/2007, (ES) št. 635/2008, (EU) št. 165/2011 in Izvedbeni uredbi (EU) št. 1021/2011.

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 330, 16.12.2009, str. 1.

(4)  UL L 347, 24.12.2009, str. 1.

(5)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.

(6)  UL L 318, 4.12.2010, str. 1.

(7)  UL L 336, 21.12.2010, str. 1.

(8)  UL L 343, 29.12.2010, str. 2.

(9)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.

(10)  UL L 291, 9.11.2010, str. 31.

(11)  UL L 46, 16.2.2007, str. 10.

(12)  UL L 176, 4.7.2008, str. 8.

(13)  UL L 48, 23.2.2011, str. 11.

(14)  Glej stran 16 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Odbitki zaradi prelova in preostale količine iz leta 2010

Oznaka vrste

Oznaka območja

Ime vrste

Ime območja

Začetna kvota za leto 2010

Dovoljeno iztovarjanje v letu 2010

(celotna prilagojena količina) (6)

Skupni ulov v letu 2010

Prelov, povezan z dovoljenim iztovarjanjem

(v %)

Prelov, povezan z dovoljenim iztovarjanjem

(v tonah)

Množilni količnik 105(2)

Množilni količnik 105(3)

Odbitki za leto 2011

Preostali odbitki iz leta 2010

(Uredba (EU) št. 1004/2010)

Začetna kvota za leto 2011

Nova kvota za leto 2011

Preostala količina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

BEL

SRX

2AC4-C

raže

vode EU območij IIa in IV

235,00 (1)

299,00

304,80

1,94

5,80

1

1

–5,80

 

235,00 (4)

229,20

 

BEL

WHG

2AC4.

mol

vode EU območij IIa in IV

250,00 (1)

129,00

139,10

7,83

10,10

1

1

–10,10

 

286,00 (4)

275,90

 

DNK

DGS

03A-C.

trneži in morske mačke

vode EU območja IIIa

0,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

–12,00

0,00

0,00

12,00

DNK

WHG

2AC4.

mol

vode EU območij IIa in IV

1 082,00 (1)

154,00

156,40

1,56

2,40

1

1

–2,40

 

1 236,00 (4)

1 233,60

 

DEU

COD

3BC+24

trska

vode EU podrazdelkov 22–24

3 777,00 (2)

4 232,00

4 256,50

0,58

24,50

1

1,5

–36,75

 

4 012,00 (4)

3 975,25

 

DEU

HAD

2AC4.

vahnja

vode EU območij IIa in IV

876,00 (1)

634,00

637,90

0,62

3,90

1

1

–3,90

 

858,00 (4)

854,10

 

DEU

HER

4AB.

sled

vode EU območja IV severno od 53° 30’ S

14 147,00 (1)

2 455,00

2 477,60

0,92

22,60

1

1

–22,60

 

17 423,00 (4)

17 400,40

 

DEU

SAN

2A3A4.

prave peščenke

vode EU območij IIa, IIIa in IV

166,00 (1)

12 975,00

13 015,10

0,31

40,10

1

1

–40,10

 

511,00 (4)

470,90

 

EST

COD

N3M.

trska

NAFO 3M

61,00 (1)

30,00

42,20

40,67

12,20

1

1

–12,20

 

111,00 (4)

98,80

 

IRL

COD

7XAD34

trska

območja VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

825,00 (1)

917,00

927,80

1,18

10,80

1

1,5

–16,20

 

825,00 (4)

808,80

 

IRL

HER

07A/MM

sled

območje VIIa

1 250,00 (1)

0,00

16,00

n/a

16,00

1

1

–16,00

 

1 374,00 (4)

1 358,00

 

IRL

WHB

1X14

sinji mol

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

7 843,00 (1)

8 279,00

8 324,00

0,54

45,00

1

1

–45,00

 

1 187,00 (4)

1 142,00

 

ESP

BLI

67-

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

67,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

– 103,00

62,00 (4)

0,00

41,00

ESP

COD

N3M.

trska

NAFO 3M

796,00 (1)

916,00

919,30

0,36

3,30

1

1

–3,30

 

1 448,00 (4)

1 444,70

 

ESP

RED

N3M.

rdeči okun

NAFO 3M

233,00 (1)

846,00

891,20

5,34

45,20

1

1

–45,20

 

233,00 (4)

187,80

 

ESP

USK

567EI.

morski menek

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

14,00 (1)

16,00

19,70

23,13

3,70

1

1

–3,70

 

14,00 (4)

10,30

 

FRA

HER

4CXB7D

sled

območji VIId in IVc

5 235,00 (1)

6 560,00

6 747,40

2,86

187,40

1

1

– 187,40

 

6 447,00 (4)

6 259,60

 

FRA

SBR

678-

okati ribon

vode EU in vode območij VI, VII in VIII, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav

9,00 (3)

66,00

85,40

29,39

19,40

1

1

–19,40

 

9,00 (5)

0,00

10,40

FRA

WHG

2AC4.

mol

vode EU območij IIa in IV

1 627,00 (1)

2 367,00

2 593,40

9,56

226,40

1,1

1

– 249,04

 

1 857,00 (4)

1 607,96

 

LTU

PRA

N3L.

severna kozica

NAFO 3L

334,00 (1)

334,00

339,90

1,77

5,90

1

1

–5,90

 

214,00 (4)

208,10

 

NLD

BSF

56712-

črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

NLD

SBR

678-

okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–6,00

0,00

0,00

6,00

POL

GHL

1N2AB

grenlandska morska plošča

norveške vode območij I in II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

COD

1N2AB

trska

norveške vode območij I in II

 

1 390,00

1 389,10

 

 

 

 

 

–2,00

0,00

0,00

2,00

POL

RED

514GRN

rdeči okun

grenlandske vode območij V in XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

HAD

2AC4

vahnja

območje IV; vode EU območja IIa

 

1,00

 

 

 

 

 

 

–16,00

0,00

0,00

16,00

POL

WHB

1X14

sinji mol

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–8,00

0,00

0,00

8,00

POL

MAC

2A34

skuša

območji IIIa in IV; vode EU območij IIa, IIIb in IIIc in podrazdelki 22–32

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

PRT

ALF

3X14-

sluzoglavke

vode EU in vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav

214,00 (3)

224,00

231,90

3,53

7,90

1

1

–7,90

 

214,00 (5)

206,10

 

PRT

ANF

8C3411

morska spaka

območja VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

248,00 (1)

277,00

280,80

1,37

3,80

1

1

–3,80

 

260,00 (4)

256,20

 

PRT

BFT

AE045W

tun

Atlantik vzhodno od 45° Z in Sredozemsko morje

237,66 (1)

57,70

63,30

9,71

5,60

1

1,5

–8,40

 

226,84 (4)

218,44

 

PRT

GHL

1N2AB

grenlandska morska plošča

norveške vode območij I in II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–11,00

0,00

0,00

11,00

PRT

HAD

1N2AB

vahnja

norveške vode območij I in II

0,00

200,00

64,90

 

 

 

 

 

– 458,00

0,00

0,00

458,00

PRT

POK

1N2AB

saj

norveške vode območij I in II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

– 294,00

 

0,00

294,00

PRT

RED

51214. (nova oznaka 51214D)

rdeči okun

vode EU in mednarodne vode območja V; mednarodne vode območij XII in XIV

896,00 (1)

1 416,00

1 420,00

0,28

4,00

1

1

–4,00

 

757,00 (4)

753,00

 

GBR

BET

ATLANT

veleoki tun

Atlantik

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–10,00

0,00 (4)

0,00

10,00

GBR

BLI

245- (nova oznaka 24-)

modri leng

vode EU in vode območij II, IV in V, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav

15,00 (3)

16,00

33,00

106,25

17,00

1

1

–17,00

 

15,00 (5)

0,00

2,00

GBR

DWS

56789-

globokomorski morski psi

vode EU in vode območij V, VI, VII, VIII in IX, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav

0,00 (3)

18,70

20,00

6,95

1,30

1

1

–1,30

 

5,60 (5)

4,30

 

GBR

WHG

2AC4.

mol

vode EU območij IIa in IV

4 317,00 (1)

7 782,00

7 798,10

0,21

16,10

1

1

–16,10

 

8 933,00 (4)

8 916,90

 


(1)  Količina, določena z Uredbo (EU) št. 53/2010.

(2)  Količina, določena z Uredbo (ES) št. 1226/2009.

(3)  Količina, določena z Uredbo (ES) št. 1359/2008.

(4)  Količina, določena z Uredbo (EU) št. 57/2011.

(5)  Količina, določena z Uredbo (EU) št. 1225/2010.

(6)  Kvote, ki so na voljo državam članicam v skladu z ustreznimi uredbami o ribolovnih možnostih po upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 20(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002, prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 in/ali ponovnih dodelitev in odbitkov od ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009.


Top