Help Print this page 

Document 32011D0880

Title and reference
2011/880/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. decembra 2011 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu Komisije 2011/402/EU o nujnih ukrepih, ki se uporabljajo za seme triplata (božje rutice) ter nekatera semena in zrna, uvožena iz Egipta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9524) Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 343, 23.12.2011, p. 117–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 33 - 34

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 21/12/2011
  • Date of effect: 22/12/2011; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 22/12/2011
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Izvedbeni sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

23.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/117


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. decembra 2011

o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu Komisije 2011/402/EU o nujnih ukrepih, ki se uporabljajo za seme triplata (božje rutice) ter nekatera semena in zrna, uvožena iz Egipta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9524)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/880/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(i) in (iii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa splošna načela, ki na ravni Unije in nacionalni ravni urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme. Uredba določa, da mora Komisija sprejeti nujne ukrepe, kadar je očitno, da živila ali krma, uvožena iz tretje države, verjetno pomeni resno tveganje za zdravje ljudi in živali ali za okolje, in kadar takega tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo zadevne države članice.

(2)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) določa splošna pravila o higieni živil za nosilce živilske dejavnosti. Navedena pravila vključujejo higienske zahteve za zagotovitev, da za uvožena živila veljajo vsaj enaki higienski standardi kot za živila, proizvedena v Uniji, ali pa so ta živila enakovrednega standarda.

(3)

Ugotovljeno je bilo, da so nekatere pošiljke semen triplata (božje rutice), uvožene iz Egipta, povzročile v Uniji izbruh bakterije Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), serotipa O104:H4. Za seme triplata (božje rutice) iz Egipta, zaužito v obliki kalčkov, je bilo ugotovljeno, da je izvor izbruha.

(4)

Zato je Izvedbeni sklep Komisije 2011/402/EU (3) uvedel prepoved sprostitve v prosti promet Unije nekaterih semen in zrn, uvoženih iz Egipta, ki spadajo pod oznake KN, navedene v Prilogi k navedenemu sklepu. Navedena prepoved preneha veljati 31. marca 2012.

(5)

Vendar pa se zdrobljene sušene stročnice, lomljena soja ali lomljena oljna semena in plodovi ne uporabljajo za kalčke. Za zdrobljene sušene stročnice, lomljeno sojo ali lomljena oljna semena in lomljene plodove, uvožene iz Egipta, ne sme več veljati tveganje v zvezi z varnostjo hrane ter jim je treba ponovno dovoliti uvoz.

(6)

Nujne ukrepe iz Izvedbenega sklepa 2011/402/EU je zato treba spremeniti na podlagi teh novih informacij.

(7)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2011/402/EU je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2011/402/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 179, 7.7.2011, str. 10.


PRILOGA

„PRILOGA

Seme in zrna iz Egipta, katerih sprostitev v prosti promet Unije je prepovedana do 31. marca 2012

Oznaka KN (1)

Opis

ex 0704 90 90

kalčki rukole

ex 0706 90 90

kalčki rdeče pese, kalčki redkve

ex 0708

kalčki stročnic, sveži ali ohlajeni

ex 0709 90 90

ex 0709 99 90 (2)

sojini kalčki

ex 0713

sušene stročnice, oluščene ali ne, cele

0910 99 10

seme triplata (božje rutice)

ex 1201 00

ex 1201 (2)

soja, cela

1207 50

gorčično seme

ex 1207 99 97

ex 1207 99 96 (2)

drugo oljno seme in plodovi, celo

1209 10 00

seme sladkorne pese

1209 21 00

semena lucerne (alfalfa)

1209 91

seme vrtnin

ex 1214 90 90

kalčki lucerne (alfalfa)


(1)  „Oznake KN“ iz tega sklepa se nanašajo na oznake iz dela 2 Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(2)  Oznaka KN kot 1.1.2012.“


Top