Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0465

2011/465/EU: Sklep Sveta z dne 18. julija 2011 o spremembi ustreznih ukrepov, ki jih določa Sklep 2009/618/ES o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo po členu 96 Sporazuma iz Cotonouja in o razveljavitvi tega sklepa

OJ L 195, 27.7.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 191 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/465/oj

27.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/2


SKLEP SVETA

z dne 18. julija 2011

o spremembi ustreznih ukrepov, ki jih določa Sklep 2009/618/ES o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo po členu 96 Sporazuma iz Cotonouja in o razveljavitvi tega sklepa

(2011/465/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1) in spremenjenega v Ouagadougouju, Burkina Faso 22. junija 2010 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazuma o partnerstvu AKP-EU), in zlasti njegovega člena 96,

ob upoštevanju notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih, ki jih je treba uporabljati, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), ter zlasti člena 3 notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije v soglasju z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Republika Gvineja je napredovala pri izpolnjevanju zavez, opisanih v pismu iz Priloge k Sklepu Sveta 2009/618/ES z dne 27. julija 2009 o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo po členu 96 Sporazuma iz Cotonouja (4) in ki odpravo ustreznih ukrepov pogojuje.

(2)

Republika Gvineja je napredovala pri postopku prehoda za ponovno vzpostavitev ustavnega reda in vzpostavitev demokratične ureditve, zlasti z namestitvijo predsednika, ki je bil izvoljen na svobodnih in preglednih predsedniških volitvah, ter imenovanjem civilne vlade.

(3)

Izvedba predsedniških volitev in imenovanje novega predsednika pomenita uresničitev zadnje faze, določene v prilogi k pismu, ki je priloženo Sklepu 2009/618/ES.

(4)

Četrta in zadnja faza, ki označuje konec prehoda, ne bo izpolnjena do 27. julija 2011, ko Sklep 2009/618/ES preneha veljati.

(5)

Zato bi bilo treba, ob upoštevanju ugotovljenega napredka pri ponovni vzpostavitvi ustavnega reda z namenom upoštevanja doseženega napredka ustrezne ukrepe posodobiti in razveljaviti Sklep 2009/618/ES –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustrezni ukrepi, ki so v skladu s točko (c) odstavka 2 člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, so podrobno določeni v v pismu iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Sklep 2009/618/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 19. julija 2012.

Sklep se po potrebi ponovno pregleda po okvirnem obdobju 6 mesecev na podlagi ugotovitev misije Evropske unije na terenu.

V Bruslju, 18. julija 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 214, 19.8.2009, str. 34.


PRILOGA

OSNUTEK PISMA

Spoštovani predsednik,

spoštovani predsednik vlade,

Evropska unija se veseli napredka, ki ga je Republika Gvineja dosegla pri ponovnem vzpostavljanju ustavnega reda, zlasti po mirnem zaključku predsedniških volitev leta 2010 in imenovanju legitimnega predsednika in civilne vlade. Predsedniške volitve, ki so se zaključile pred nedavnim, so bile prve resnično odprte volitve s pošteno konkurenco, odkar je Republika Gvineja samostojna, in pomenijo odločilen korak v ponovni vzpostavitvi demokratične legitimnosti.

Zdaj je pred Vami ogromen izziv, da državo vodite po poti stabilnosti in gospodarske rasti ter dobro opravite to nalogo s sprejetjem obsežnega programa reform. Svet Evropske unije je zavedajoč se gospodarskih in socialnih težav, s katerimi se sooča Republika Gvineja, in v Vašo podporo v tej zadnji, a pomembni, fazi politične tranzicije sklenil ponovno pregledati pogoje za zaključitev te zadnje faze za ponovno vzpostavitev sodelovanja med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo, in sicer podpis strateškega dokumenta države in nacionalnega indikativnega programa za 10. Evropski razvojni sklad (ERS), ki bo zajemal sodelovanje z Republiko Gvinejo do leta 2013.

Z izvajanjem tega sklepa bo Evropska unija lahko z Republiko Gvinejo podpisala strateški dokument države/nacionalni indikativni program, takoj ko bo zaključen in ga bodo gvinejski organi poslali Evropski uniji skupaj z uradnim obvestilom in podrobnim časovnim načrtom, ki ga bodo pripravili in sprejeli pristojni organi ter v njem navedli datum in faze izvedbe parlamentarnih volitev pred koncem leta 2011.

Takoj po podpisu strateškega dokumenta države/nacionalnega indikativnega programa se bodo lahko sprostila sredstva za neposredno podporo prebivalstvu, ki jih bodo prejele osnovne socialne službe. Prav tako se bo lahko nadaljevalo tehnično svetovanje za druge projekte in programe, predvidene v teh dokumentih, ter morebitni novi posli Evropske investicijske banke (EIB) (1), vendar pa se bodo sredstva lahko začela izplačevati šele po izvedbi svobodnih in preglednih parlamentarnih volitev.

Čeprav so predsedniške volitve osnova za prehod k demokraciji, Evropska unija meni, da so parlamentarne volitve in oblikovanje nove demokratično izvoljene skupščine še vedno odločilne za zaključek prehoda in vzpostavitev celotnega demokratičnega okvira. Evropska unija še vedno verjame, da se bodo parlamentarne volitve izvedle najpozneje v zadnjem četrtletju leta 2011, kot to napovedujejo organi Gvineje, in je še vedno pripravljena finančno prispevati k pripravi volitev (z okvirnim zneskom 5 milijonov EUR).

Evropska unija se zavezuje, da bo na podlagi člena 8 Sporazuma iz Cotonouja z vlado Gvineje vzdrževala reden politični dialog glede bistvenih elementov tega sporazuma iz člena 9 tega sporazuma, zlasti človekovih pravic, načel demokracije in pravne države ter tudi nacionalne sprave, odprave prakse nekaznovanja in glede reform na področju političnega, pravosodnega in gospodarskega upravljanja ter reforme varnostnega sektorja.

Vlada Republike Gvineje lahko še naprej računa na to, da jo bo Evropska unija podpirala in spremljala na zahtevni poti do ponovne trajnostne gospodarske rasti in blagostanja prebivalstva.

S spoštovanjem, …

V Bruslju, …

Za Evropsko unijo: …

PRILOGA

LISTA ZAVEZ

Zaveze Republike Gvineje

Zaveze Evropske unije

1.

Podroben časovni načrt za izvedbo parlamentarnih volitev pred koncem leta 2011 (vnaprej določeni datum in faze/pripravljalne dejavnosti), ki ga oblikujejo in sprejmejo pristojni organi

1.1

Podpis strateškega dokumenta države in nacionalnega indikativnega programa v okviru 10. ERS, takoj ko bo pripravljen

1.2

Tehnično svetovanje za projekte/programe, predvidene v strateškem dokumentu države/nacionalnem indikativnem programu

1.3

Sprostitev sredstev za neposredno podporo prebivalstvu

2.

Izvedba svobodnih in preglednih parlamentarnih volitev

2.1

Sprejetje sklepov o financiranju in dejanski začetek izvajanja projektov/programov 10. ERS


(1)  Ukrep se ne uporablja za posle začasnega zmanjšanja dolgov, ki jih je EIB že začela v okviru pobude za visoko zadolžene revne države, vključno s preverjanjem zaostankov glede posojil ERS, s katerimi upravlja EIB.


Top