Help Print this page 

Document 32010R0657

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 657/2010 z dne 22. julija 2010 o nedoločitvi najnižje prodajne cene za četrti posamični razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

OJ L 191, 23.7.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/657/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/07/2010
  • Date of effect: 23/07/2010; začetek veljavnosti glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

23.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 657/2010

z dne 22. julija 2010

o nedoločitvi najnižje prodajne cene za četrti posamični razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (2) se začenja postopek javnega razpisa za prodajo posnetega mleka v prahu v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, mora Komisija določiti najnižjo odkupno ceno ali sprejeti odločitev, da se v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 najnižja odkupna cena ne določi.

(3)

Glede na ponudbe, prejete na četrtem posamičnem razpisu, najnižje prodajne cene ni treba določiti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na četrtem posamičnem razpisu za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel dne 20. julija 2010, se najnižja prodajna cena za posneto mleko v prahu ne določi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.


Top