Help Print this page 

Document 32010R0484

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 484/2010 z dne 3. junija 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 826/2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode
  • No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; implicitno zavrnjeno 32016R1238
OJ L 138, 4.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 297 - 298

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/484/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/06/2010
  • Date of effect: 01/03/2010; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 07/06/2010; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 05/08/2016; implicitno zavrnjeno 32016R1238
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

4.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 484/2010

z dne 3. junija 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 826/2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(a) in (d) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 28 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa obvezno zasebno skladiščenje masla.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 826/2008 (2) določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, da so upravičeni do pomoči za zasebno skladiščenje. Te zahteve so naštete v Prilogi I k navedeni uredbi.

(3)

Točka III Priloge I k Uredbi (ES) št. 826/2008 določa, da je do pomoči za zasebno skladiščenje upravičeno le maslo, proizvedeno v obratu, ki je odobren v skladu s členom 4(1)(a), (b) in (c) Uredbe Komisije (ES) št. 105/2008 z dne 5. februarja 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla (3), ki izpolnjuje dodatna merila.

(4)

Člen 60 Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (4) je razveljavil Uredbo (ES) št. 105/2008 od 1. marca 2010.

(5)

Merila za odobritev podjetij za maslo, upravičeno do pomoči za zasebno skladiščenje, so določena v točkah 1(a), (b) in (c) dela III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1272/2009.

(6)

Ker sklicevanje na Uredbo (ES) št. 105/2008 v točki III Priloge I k Uredbi (ES) št. 826/2008 od 1. marca 2010 ni več ustrezno, je torej zaradi jasnosti primerno to sklicevanje posodobiti s sklicevanjem na točke 1(a), (b) in (c) dela III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1272/2009.

(7)

Uredbo (ES) št. 826/2008 je treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Predlagana sprememba mora veljati od datuma, s katerim je bila razveljavljena Uredba (ES) št. 105/2008.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi odstavek točke III, „Maslo“, Priloge I k Uredbi (ES) št. 826/2008 se nadomesti z naslednjim:

„Pomoč za zasebno skladiščenje se dodeli le za maslo, proizvedeno v obratu, ki je odobren v skladu s točkami 1(a), (b) in (c) dela III Priloge IV k Uredbi Komisije (EU) št. 1272/2009 (5), in sicer v 28 dneh pred dnevom predložitve zahtevka ali dnevom predložitve ponudb.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 223, 21.8.2008, str. 3.

(3)  UL L 32, 6.2.2008, str. 3.

(4)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(5)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.“


Top