Help Print this page 

Document 32010R0446

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 446/2010 z dne 21. maja 2010 o začetku prodaje masla po postopku javnega razpisa
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
OJ L 126, 22.5.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/446/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 21/05/2010
  • Date of effect: 25/05/2010; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 5
  • Date of end of validity: 12/03/2014; zastarelo glej JO C 73/2014 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

22.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 446/2010

z dne 21. maja 2010

o začetku prodaje masla po postopku javnega razpisa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(f) in (j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi trenutnega položaja na trgu masla glede na povpraševanje in cene ter stopnjo intervencijskih zalog je smiselno začeti prodajo masla iz intervencije po postopku javnega razpisa v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (2).

(2)

Za boljše upravljanje prodaj iz intervencije mora biti določen datum, pred katerim mora intervencijsko maslo prispeti v skladišče in biti na voljo za prodajo.

(3)

Člen 40(4)(b) Uredbe (EU) št. 1272/2009 določa, da je treba določiti roke za predložitev ponudb.

(4)

V skladu s členom 45 Uredbe (EU) št. 1272/2009 je treba določiti rok, do katerega bodo intervencijske agencije obvestile Komisijo glede vseh sprejemljivih ponudb.

(5)

Ob povečani nestabilnosti tržnih cen je primerno povečati zneske varščine z odstopanjem od člena 44(b) Uredbe (EU) št. 1272/2009.

(6)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni podal mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Prodaja po postopku javnega razpisa za maslo, ki je bilo uskladiščeno pred 1. oktobrom 2009, se začne pod pogoji iz naslova III Uredbe (EU) št. 1272/2009.

Predlagana cena ustreza ceni za 100 kg proizvoda.

Člen 2

Datumi predložitve

1.   Rok za predložitev ponudb za vsak posamezni razpis se izteče prvi in tretji torek v mesecu ob 11. uri (po bruseljskem času). Vendar je avgusta ta rok četrti torek v mesecu ob 11. uri (po bruseljskem času), decembra pa drugi torek v mesecu ob 11. uri (po bruseljskem času). Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) predhodnega delovnega dne.

2.   Rok za predložitev ponudb za prvi posamezni razpis je 1. junij 2010 do 11. ure (po bruseljskem času).

3.   Ponudbe morajo biti predložene intervencijskim agencijam (3).

Člen 3

Obveščanje Komisije

Obveščanje iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1272/2009 se opravi do 16. ure (po bruseljskem času) zadnjega dneva roka za predložitev ponudb iz člena 2 te uredbe.

Člen 4

Odstopanje

Z odstopanjem od člena 44(b) Uredbe (EU) št. 1272/2009 razpisna varščina za maslo znaša 200 EUR/t.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. maja 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(3)  Naslovi intervencijskih agencij so na voljo na spletišču Evropske komisije CIRCA (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library?l=/&vm=detailed&sb=Title).


Top