EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0336

Uredba Komisije (EU) št. 336/2010 z dne 21. aprila 2010 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 102, 23.4.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 177 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/336/oj

23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 336/2010

z dne 21. aprila 2010

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Plošča premera približno 580 mm in debeline približno 3 mm, sestavljena iz 2 poliuretanskih slojev, izmed katerih ima eden strojno vrezane zareze, drugi pa plast lepila, zaščiteno z odstranljivo plastično prevleko (t. i. „polimerna plast“).

Izdelek se uporablja za stroje za izdelavo silicijevih in polprevodniških rezin. Pritrjen je na nosilno glavo izmenljivega orodja takih strojev in se uporablja za poravnavanje in poliranje rezin.

3919 90 00

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilom oznak KN 3919 in 3919 90 00.

Uvrstitev pod tarifno številko 8486 kot del ali pribor stroja, ki se uporablja izključno ali pretežno za izdelavo polprevodniških rezin, je izključena, ker izdelek nima lastnosti dela ali pribora takega stroja.

Ker izdelek predstavlja potrošno blago, se glede na sestavni material uvrsti pod oznako KN 3919 90 00 kot samolepilna plošča ali list iz plastičnih mas.

2.

Plošča premera približno 580 mm in debeline približno 2 mm, sestavljena iz 2 slojev sintetične klobučevine, izmed katerih je eden impregniran s polimernim vezivnim sredstvom (poliuretan) (t. i. „poromerna plast“). Drugi sloj ima plast lepila, zaščiteno z odstranljivo plastično prevleko.

Izdelek se uporablja za stroje za izdelavo silicijevih in polprevodniških rezin. Pritrjen je na nosilno glavo izmenljivega orodja takih strojev in se uporablja za poravnavanje in poliranje rezin.

5911 90 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 7(a) k oddelku XI, opomba 1(e) k oddelku XVI, opomba 7(b) k poglavju 59 ter besedilo oznak KN 5911, 5911 90 in 5911 90 90.

Uvrstitev pod tarifno številko 8486 kot del ali pribor stroja, ki se uporablja izključno ali pretežno za izdelavo polprevodniških rezin, je izključena, ker izdelek nima lastnosti dela ali pribora takega stroja.

Proizvod predstavlja izdelek za tehnično uporabo v smislu opombe 1(e) k oddelku XVI, ker se uporablja za stroje za izdelavo silicijevih in polprevodniških rezin za poravnavanje in poliranje rezin.

Zato se uvrsti pod oznako KN 5911 90 90 kot tekstilni izdelek (sestavni material) za uporabo v tehnične namene (glej opombo 7(b) k poglavju 59).


Top