EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0298

Uredba Komisije (EU) št. 298/2010 z dne 9. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 v zvezi s podaljšanjem trajanja odstopanj, ki dovoljujejo dajanje biocidnih pripravkov v promet (Besedilo velja za EGP)

OJ L 90, 10.4.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 162 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; implicitno zavrnjeno 32014R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/298/oj

10.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 298/2010

z dne 9. aprila 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 v zvezi s podaljšanjem trajanja odstopanj, ki dovoljujejo dajanje biocidnih pripravkov v promet

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) v Prilogi II določa izčrpen seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti v delovnem programu za sistematično pregledovanje aktivnih snovi, ki so že v prometu (v nadaljnjem besedilu: program pregledovanja), in prepoveduje dajanje v promet biocidnih pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso uvrščene na seznam v navedeni prilogi oziroma v Prilogi I ali IA k Direktivi 98/8/ES.

(2)

Vendar Uredba (ES) št. 1451/2007 omogoča Komisiji, da odobri odstopanje od te prepovedi v primerih, ko država članica meni, da je aktivna snov nujno potrebna za zdravje, varnost ali varovanje kulturne dediščine ali je odločilnega pomena za delovanje družbe v odsotnosti tehnično in ekonomsko izvedljivih drugih možnosti ali nadomestkov, ki so sprejemljivi z okoljskega ali zdravstvenega vidika, ter določa, da lahko države članice dovolijo dajanje v promet aktivnih snovi, ki so sestavljene izključno iz hrane za ljudi ali živali in so namenjene za uporabo kot repelenti ali atraktanti vrste pripravkov 19.

(3)

Ta odstopanja se zdaj lahko uporabljajo do 14. maja 2010, ker je bilo za program pregledovanja v začetku predvideno, da bo potekal le do tega datuma.

(4)

Direktiva 98/8/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/107/ES (3), je podaljšala program pregledovanja do 14. maja 2014.

(5)

Zaradi doslednosti je primerno, da se trajanje odstopanj, ki so določena v členih 5 in 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007, uskladi s trajanjem programa pregledovanja.

(6)

Uredbo (ES) št. 1451/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1451/2007 se spremeni:

1.

Člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Ob upoštevanju prejetih pripomb lahko Komisija odobri odstopanje od člena 4(1) in dovoli, da se da snov v promet v državah članicah prosilkah najdlje do datuma, navedenega v prvem pododstavku člena 16(2) Direktive 98/8/ES, če države članice:

(a)

zagotovijo, da je nadaljnja uporaba mogoča samo, če se pripravki, ki vsebujejo to snov, odobrijo za predvideno uporabo bistvenega pomena;

(b)

sklenejo, da je ob upoštevanju vseh dosegljivih podatkov smiselno predpostaviti, da nadaljnja uporaba nima nikakršnih nesprejemljivih učinkov na zdravje ljudi ali živali ali na okolje;

(c)

ob odobritvi dovoljenja uvedejo vse primerne ukrepe za zmanjšanje tveganja;

(d)

zagotovijo, da se tovrstni dovoljeni biocidni pripravki, ki so ostali v prometu po 1. septembru 2006, ponovno označijo v skladu s pogoji za uporabo, ki so jih določile države članice v skladu s tem odstavkom, in

(e)

zagotovijo, kjer je potrebno, da si imetniki dovoljenj ali zadevne države članice prizadevajo najti druge možnosti za tovrstne uporabe ali da pripravljajo dosje, ki ga bodo predložile v skladu s postopkom, določenim v členu 11 Direktive 98/8/ES najpozneje dve leti pred datumom, navedenim v prvem pododstavku člena 16(2) Direktive 98/8/ES.“

2.

Prvi odstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 4(1) lahko države članice najdlje do datuma, navedenega v prvem pododstavku člena 16(2) Direktive 98/8/ES, dovolijo dajanje v promet aktivnih snovi, ki so sestavljene izključno iz hrane za ljudi ali živali in so namenjene za uporabo kot repelenti ali atraktanti vrste pripravkov 19.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.

(3)  UL L 262, 6.10.2009, str. 40.


Top