EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0373

2010/373/: Sklep Komisije z dne 1. julija 2010 o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4385) (Besedilo velja za EGP )

OJ L 169, 3.7.2010, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 94 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/373/oj

3.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/19


SKLEP KOMISIJE

z dne 1. julija 2010

o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4385)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/373/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (1) in zlasti člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (2) vzpostavlja pogoje, pod katerimi bi bilo mogoče odobriti dostop do zaupnih podatkov, poslanih organu Skupnosti, in pravila sodelovanja med Skupnostjo in državnimi organi za olajšanje takega dostopa.

(2)

Odločba Komisije 2004/452/ES (3) je določila seznam organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene.

(3)

Univerzi Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turčija in McGill University, Montreal, Kanada ter direktorat gospodarska služba in strukturne reforme Generalnega direktorata Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve je treba obravnavati kot organe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, in jih je zato treba dodati na seznam agencij, organizacij in institucij iz člena 3(1)(e) Uredbe (ES) št. 831/2002.

(4)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem (Odbor ESS) –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2004/452/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. julija 2010

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(2)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7.

(3)  UL L 156, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Organi, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

Evropska centralna banka

Španska centralna banka

Italijanska centralna banka

University of Cornell (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Nemška centralna banka

Oddelek za analizo politike zaposlovanja, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije

University of Tel Aviv (Izrael)

Svetovna banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Združene države Amerike

The University of Chicago (UofC), Illinois, Združene države Amerike

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Enota „Ekonometrija in statistična podpora boju proti goljufijam (ESAF)“ Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče

Enota „Podpora evropskemu raziskovalnemu prostoru (SERA)“ Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče

Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Čikago, ZDA

Rady School of Management at the University of California, San Diego, ZDA

Direktorat za raziskave, študije in statistiko (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques – DARES) pri ministrstvu za delo, delovna razmerja in solidarnost, Pariz, Francija

The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY), Albany, ZDA

Finski center za pokojnine, (Eläketurvakeskus – ETK), Finska

Direktorat za raziskave, študije, vrednotenje in statistiko (Direction de la Recherche, des Études, de l‘Évaluation et des statistiques – DREES) pri ministrstvu za delo, socialni dialog in solidarnost, ministrstvu za zdravje, mladino in šport ter ministrstvu za proračun, javne finance in državno reformo, Pariz, Francija

Duke University (DUKE), Severna Karolina, ZDA

Zavod za socialno zavarovanje Finske (Kansaneläkelaitos – KELA), Finska

Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Izrael

Zvezni javni urad za socialno varnost, Belgija

Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turčija

McGill University, Montreal, Kanada

Direktorat Gospodarska služba in strukturne reforme Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve Evropske komisije“


Top