Help Print this page 

Document 32010D0297

Title and reference
2010/297/CFSP: Sklep Političnega in varnostnega odbora EUSEC/1/2010 z dne 18. maja 2010 o ustanovitvi odbora sodelujočih držav za misijo Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo)
  • In force
OJ L 127, 26.5.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 104 - 105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/297/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/05/2010
  • Date of effect: 18/05/2010; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Politični in varnostni odbor
  • Form: Sklep
Text

26.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 127/14


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUSEC/1/2010

z dne 18. maja 2010

o ustanovitvi odbora sodelujočih držav za misijo Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo)

(2010/297/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2009/709/SZVP z dne 15. septembra 2009 o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo) (1) zlasti člena 10(3) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 10(3) Skupnega ukrepa 2009/709/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO), da sprejme ustrezno odločitev o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav (OSD) za EUSEC RD Congo.

(2)

V sklepih Evropskega sveta iz Göteborga z dne 15. in 16. junija 2001 so bila določena vodilna načela in podrobnosti za prispevek tretjih držav v policijskih misijah. Svet je 10. decembra 2002 odobril dokument z naslovom „Posvetovanja in modalitete o sodelovanju držav nečlanic EU pri operacijah civilnega kriznega upravljanja EU“, v katerem so podrobno določene ureditve, ki urejajo sodelovanje tretjih držav pri operacijah civilnega kriznega upravljanja, vključno z vzpostavitvijo odbora sodelujočih držav.

(3)

OSD bo imel ključno vlogo pri tekočem vodenju operacije EUSEC RD Congo. Prav tako bo glavni forum za razpravo o vseh težavah, povezanih s tekočim upravljanjem misije. PVO, ki politično nadzoruje in strateško vodi misijo, bo upošteval stališča, ki jih izrazi OSD –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se odbor sodelujočih držav (OSD) za misijo Evropske unije za pomoč in svetovanje pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo).

Člen 2

Naloge

1.   OSD lahko izraža stališča, ki jih PVO upošteva ter politično nadzoruje in strateško vodi EUSEC RD Congo.

2.   Naloge in pristojnosti OSD-ja so določene v dokumentu z naslovom „Posvetovanja in modalitete o sodelovanju držav nečlanic EU pri operacijah civilnega kriznega upravljanja EU“.

Člen 3

Sestava

1.   Vse države članice EU imajo pravico prisostvovati razpravam OSD-ja, vendar bodo le sodelujoče države sodelovale pri tekočem upravljanju EUSEC RD Congo. Predstavniki tretjih držav, ki sodelujejo v EUSEC RD Congo, se lahko udeležijo sestankov OSD-ja. Predstavnik Evropske komisije se prav tako lahko udeleži sestankov OSD-ja.

2.   Vodja misije redno obvešča OSD.

Člen 4

Predsedujoči

OSD-ju predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ali njegov - njen predstavnik.

Člen 5

Sestanki

1.   Sestanke OSD-ja redno sklicuje njegov predsednik. Če tako zahtevajo okoliščine, se na pobudo predsednika ali na zahtevo člana odbora lahko skličejo nujni sestanki.

2.   Predsednik vnaprej razdeli začasni dnevni red in dokumente, ki se nanašajo na sestanek. Predsednik je odgovoren, da PVO-ju posreduje zaključke razprav OSD-ja.

Člen 6

Zaupnost

1.   Za sestanke in delo OSD-ja se uporabljajo predpisi Sveta (2) o varovanju tajnosti. Zlasti predstavniki v OSD-ju morajo biti ustrezno varnostno preverjeni.

2.   Za posvetovanja OSD-ja velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, razen če OSD soglasno odloči drugače.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. maja 2010

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  UL L 246, 18.9.2009, str. 33.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


Top