Help Print this page 

Document 32010D0160

Title and reference
2010/160/: Sklep Komisije z dne 17. marca 2010 o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1585) (Besedilo velja za EGP)
OJ L 68, 18.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 246 - 246

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/160(1)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/03/2010
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

18.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/21


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. marca 2010

o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1585)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/160/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 5(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 82/894/EGS se nanaša na prijavljanje izbruhov živalskih bolezni iz seznama v Prilogi I k navedeni direktivi.

(2)

Odločba Komisije 2005/176/ES (2) določa kodificirano obliko in kode za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS. V Prilogah X/09 in X/11 k navedeni odločbi so navedene kode za veterinarske regije na Danskem oziroma v Španiji.

(3)

Danska in Španija sta spremenili imena in meje svojih veterinarskih regij. Prilagoditev navedenih regij vpliva na sistem prijavljanja živalskih bolezni. Nove regije morajo zato nadomestiti sedanje regije iz navedenega sistema. Zato je primerno, da se Prilogi X/09 in X/11 k Odločbi 2005/176/ES ustrezno spremenita.

(4)

Odločbo 2005/176/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Zaradi zaščite zaupnosti poslanih informacij se priloge k temu sklepu ne objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2005/176/ES se spremeni:

1.

Priloga X/09 se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu.

2.

Priloga X/11 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58.

(2)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40.


Top