Help Print this page 

Document 32010D0126

Title and reference
2010/126/CFSP: Sklep Sveta 2010/126/SZVP z dne 1. marca 2010 o spremembi Skupnega stališča 2009/138/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0231
OJ L 51, 2.3.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/126(1)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 01/03/2010
  • Date of effect: 01/03/2010; začetek veljavnosti datum dokumenta glej ART2
  • Date of end of validity: 25/04/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0231
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Text

2.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/18


SKLEP SVETA 2010/126/SZVP

z dne 1. marca 2010

o spremembi Skupnega stališča 2009/138/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. decembra 2002 sprejel Skupno stališče 2002/960/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (1) v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 733(1992), 1356(2001) in 1425(2002) o embargu na orožje proti Somaliji.

(2)

Svet je 16. februarja 2009 sprejel Skupno stališče 2009/138/SZVP (2), ki izvaja RVSZN 1844(2008), s katero so bili uvedeni omejitveni ukrepi proti tistim, ki poskušajo preprečiti ali zavirati miroljuben politični proces, ali tistim, ki s silo grozijo prehodnim zveznim institucijam Somalije ali misiji Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali s svojimi dejanji spodkopavajo stabilnost Somalije ali regije.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 23. decembra 2009 sprejel RVSZN 1907(2009), s katero je vse države pozval, naj v skladu z nacionalnimi organi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojem ozemlju, vključno na letališčih in v pristaniščih, pregledajo vsakršen tovor, ki odhaja v Somalijo ali od tam prihaja, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz v Somalijo je prepovedan v skladu s splošnim in popolnim embargom, ki je bil uveden na podlagi odstavka 5 RVSZN 733(1992), nato pa dopolnjen in spremenjen z naknadnimi resolucijami.

(4)

Skupno stališče 2009/138/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(5)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupno stališče 2009/138/SZVP se spremeni:

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

1.   Države članice v skladu z nacionalnimi organi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojem ozemlju, vključno na letališčih in v pristaniščih, pregledajo vsakršen tovor, ki odhaja v Somalijo ali od tam prihaja, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s členom 3.

2.   Od plovil in zračnih plovil, ki prevažajo tovor v Somalijo in iz nje, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, zahtevajo dodatne informacije pred prihodom ali pred odhodom.

3.   Če države članice odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s členom 3, jih zasežejo in uničijo ali naredijo neuporabne.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. marca 2010

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  UL L 334, 11.12.2002, str. 1.

(2)  UL L 46, 17.2.2009, str. 73.


Top