Help Print this page 

Document 32010D0116

Title and reference
2010/116/: Sklep Komisije z dne 24. februarja 2010 o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske
  • In force
OJ L 48, 25.2.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 229 - 230

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/116(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/02/2010
  • Date of effect: 26/02/2010; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Additional information: damping
Text

25.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/17


SKLEP KOMISIJE

z dne 24. februarja 2010

o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske

(2010/116/EU)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Komisija je 11. novembra 2008 prejela pritožbo o domnevnem škodljivem dampinškem uvozu nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske.

(2)

Proizvajalec Unije Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, ki predstavlja večji delež, v tem primeru več kot 50 % celotne proizvodnje Unije nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, je vložil pritožbo v skladu s členoma 4(1) in 5(4) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (2) („osnovna uredba“).

(3)

Pritožba je vsebovala prima facie dokaze o dampingu in o posledični znatni škodi, kar je zadostovalo za upravičenost začetka protidampinškega postopka.

(4)

Po posvetovanju je Komisija z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske Unije  (3), začela protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Evropsko unijo nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, trenutno uvrščenih pod oznako KN ex 8305 10 00, s poreklom s Tajske.

(5)

Komisija je poslala vprašalnike industriji Skupnosti in vsem znanim združenjem proizvajalcev v Evropski uniji, izvoznikom/proizvajalcem na Tajskem, vsem združenjem izvoznikov/proizvajalcev, uvoznikom, vsem znanim združenjem uvoznikov ter organom zadevne države izvoznice. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(6)

Glede na potrebo po dodatni obravnavi nekaterih vidikov preiskave je bila sprejeta odločitev za nadaljevanje preiskave brez uvedbe začasnih ukrepov. Vse zainteresirane strani so 16. septembra 2009 prejele obvestilo s podrobnimi informacijami o predhodnih ugotovitvah na takratni stopnji preiskave, s katerim so bile strani pozvane tudi k predložitvi pripomb k navedenim ugotovitvam.

B.   UMIK PRITOŽBE IN USTAVITEV POSTOPKA

(7)

Družba Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH je s pismom Komisiji z dne 18. decembra 2009 uradno umaknila svojo pritožbo.

(8)

V skladu s členom 9(1) osnovne uredbe se postopek lahko ustavi, če je pritožba umaknjena, razen če takšna ustavitev ne bi bila v interesu Unije.

(9)

Komisija je menila, da je treba sedanji postopek ustaviti, saj v preiskavi ni bilo ugotovljeno, da to ne bi bilo v interesu Unije. Zainteresirane strani so bile o tem obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. Prejeta ni bila nobena pripomba, da ta ustavitev ni v interesu Unije.

(10)

Komisija zato ugotavlja, da je treba protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Evropsko unijo nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske ustaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protidampinški postopek v zvezi z uvozom nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, trenutno uvrščenih pod oznako KN 8305 10 00, s poreklom iz Tajske, se ustavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(3)  UL C 322, 17.12.2008, str. 13.


Top