Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0116

2010/116/: Sklep Komisije z dne 24. februarja 2010 o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske

OJ L 48, 25.2.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 229 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/116(1)/oj

25.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/17


SKLEP KOMISIJE

z dne 24. februarja 2010

o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske

(2010/116/EU)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Komisija je 11. novembra 2008 prejela pritožbo o domnevnem škodljivem dampinškem uvozu nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske.

(2)

Proizvajalec Unije Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, ki predstavlja večji delež, v tem primeru več kot 50 % celotne proizvodnje Unije nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, je vložil pritožbo v skladu s členoma 4(1) in 5(4) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (2) („osnovna uredba“).

(3)

Pritožba je vsebovala prima facie dokaze o dampingu in o posledični znatni škodi, kar je zadostovalo za upravičenost začetka protidampinškega postopka.

(4)

Po posvetovanju je Komisija z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske Unije  (3), začela protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Evropsko unijo nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, trenutno uvrščenih pod oznako KN ex 8305 10 00, s poreklom s Tajske.

(5)

Komisija je poslala vprašalnike industriji Skupnosti in vsem znanim združenjem proizvajalcev v Evropski uniji, izvoznikom/proizvajalcem na Tajskem, vsem združenjem izvoznikov/proizvajalcev, uvoznikom, vsem znanim združenjem uvoznikov ter organom zadevne države izvoznice. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(6)

Glede na potrebo po dodatni obravnavi nekaterih vidikov preiskave je bila sprejeta odločitev za nadaljevanje preiskave brez uvedbe začasnih ukrepov. Vse zainteresirane strani so 16. septembra 2009 prejele obvestilo s podrobnimi informacijami o predhodnih ugotovitvah na takratni stopnji preiskave, s katerim so bile strani pozvane tudi k predložitvi pripomb k navedenim ugotovitvam.

B.   UMIK PRITOŽBE IN USTAVITEV POSTOPKA

(7)

Družba Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH je s pismom Komisiji z dne 18. decembra 2009 uradno umaknila svojo pritožbo.

(8)

V skladu s členom 9(1) osnovne uredbe se postopek lahko ustavi, če je pritožba umaknjena, razen če takšna ustavitev ne bi bila v interesu Unije.

(9)

Komisija je menila, da je treba sedanji postopek ustaviti, saj v preiskavi ni bilo ugotovljeno, da to ne bi bilo v interesu Unije. Zainteresirane strani so bile o tem obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. Prejeta ni bila nobena pripomba, da ta ustavitev ni v interesu Unije.

(10)

Komisija zato ugotavlja, da je treba protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Evropsko unijo nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske ustaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protidampinški postopek v zvezi z uvozom nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, trenutno uvrščenih pod oznako KN 8305 10 00, s poreklom iz Tajske, se ustavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(3)  UL C 322, 17.12.2008, str. 13.


Top