Help Print this page 

Document 32009R1295

Title and reference
Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1295/2009 z dne 22. decembra 2009 o prilagoditvi stopnje prispevka uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije za pokojninsko zavarovanje z učinkom od 1. julija 2009
  • In force
OJ L 348, 29.12.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1295/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/12/2009
  • Date of effect: 30/12/2009; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Text

29.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/9


UREDBA SVETA (EU, EURATOM) št. 1295/2009

z dne 22. decembra 2009

o prilagoditvi stopnje prispevka uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije za pokojninsko zavarovanje z učinkom od 1. julija 2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti člena 83a Kadrovskih predpisov in Priloge XII h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Priloge XII h Kadrovskim predpisom je Eurostat 1. septembra 2009 predložil poročilo o aktuarski oceni pokojninskega zavarovanja za leto 2009, v kateri so bili posodobljeni parametri iz navedene priloge. Iz te ocene izhaja, da stopnja prispevka, potrebna za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja, znaša 11,3 % osnovne plače.

(2)

Za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije bi bilo zato treba stopnjo prispevka prilagoditi na 11,3 % osnovne plače –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša stopnja prispevka iz člena 83(2) Kadrovskih predpisov 11,3 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. CARLGREN


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


Top