EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1053

Uredba Komisije (ES) št. 1053/2009 z dne 5. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 952/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot

OJ L 290, 6.11.2009, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 333 - 333

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1053/oj

6.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/61


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1053/2009

z dne 5. novembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 952/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 40 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (2) ter zlasti člena 50(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po uvedbi končne različice računalniškega sistema za prenos podatkov o ceni sladkorja sistemu, ki beleži cene v skladu s členom 14 Uredbe Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (3), ki sestoji iz mesečnega prenosa podatkov o cenah od pooblaščenih izvajalcev državam članicam, kateremu sledi prenos nacionalnih podatkov o cenovnih povprečjih od držav članic Komisiji, je primerno povečati pogostnost obveščanja Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov o povprečnih cenah sladkorja.

(2)

V ta namen je treba določiti, da Komisija obvesti Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov o povprečnih cenah belega sladkorja, ki se mesečno prodaja na trgu Skupnosti. Vendar je zaradi zagotavljanja zaupnosti podatkov treba določiti trimesečni zamik, preden se podatki o cenah sporočijo Upravljalnemu odboru za skupno ureditev kmetijskih trgov.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi odstavek člena 14 Uredbe (ES) št. 952/2006 se nadomesti z naslednjim:

„Komisija vsak mesec obvesti Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov o povprečni ceni za beli sladkor, ki je bila zabeležena v tretjem mesecu pred datumom obvestila.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 39.


Top