EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1031

Uredba Komisije (ES) št. 1031/2009 z dne 29. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumarice, artičoke, klementine, mandarine in pomaranče

OJ L 283, 30.10.2009, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; razveljavil 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1031/oj

30.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1031/2009

z dne 29. oktobra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumarice, artičoke, klementine, mandarine in pomaranče

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 143(b) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) določa nadzor uvoza proizvodov iz Priloge XVII k Uredbi. Ta nadzor je treba izvajati v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

Za namene člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega na urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na zadnje podatke, ki so na razpolago za leta 2006, 2007 in 2008, je sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumarice, artičoke, klementine, mandarine in pomaranče treba prilagoditi.

(3)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1580/2007 ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1580/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE II, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za interpretacijo kombinirane nomenklature je treba poimenovanje proizvodov razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev za namene te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kot obstajajo med sprejetjem te uredbe.

Serijska številka

Oznaka KN

Opis

Sprožitveno obdobje

Sprožitvena raven

(tone)

78.0015

0702 00 00

Paradižniki

Od 1. oktobra do 31. maja

415 907

78.0020

Od 1. junija do 30. septembra

40 107

78.0065

0707 00 05

Kumarice

Od 1. maja do 31. oktobra

32 831

78.0075

Od 1. novembra do 30. aprila

22 427

78.0085

0709 90 80

Artičoke

Od 1. novembra do 30. junija

8 866

78.0100

0709 90 70

Bučke

Od 1. januarja do 31. decembra

65 893

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. maja

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementine

Od 1. novembra do konca februarja

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in mandarinami satsuma); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

Od 1. novembra do konca februarja

96 377

78.0155

0805 50 10

Limone

Od 1. junija do 31. decembra

329 947

78.0160

Od 1. januarja do 31. maja

61 422

78.0170

0806 10 10

Namizno grozdje

Od 21. julija do 20. novembra

89 140

78.0175

0808 10 80

Jabolka

Od 1. januarja do 31. avgusta

824 442

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

327 526

78.0220

0808 20 50

Hruške

Od 1. januarja do 30. aprila

223 485

78.0235

Od 1. julija do 31. decembra

70 116

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. junija do 31. julija

5 785

78.0265

0809 20 95

Češnje, razen višenj

Od 21. maja do 10. avgusta

133 425

78.0270

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

Od 11. junija do 30. septembra

131 459

78.0280

0809 40 05

Slive

Od 11. junija do 30. septembra

129 925“


Top